Odpowiedzialność zarządcy za wypadek na drodze i chodniku

Nastała jesień i pierwsze przymrozki. Podczas tak fatalnej pogody, kiedy marznący deszcz zamienia się w lód, a na drogach nierzadko panuje gołoledź coraz częściej dochodzi do wypadków.

Powstaje pytanie kto odpowiada za te wypadki? Czy zawsze kierowca jest sprawcą wypadku? Czy zawsze złamanie nogi na oblodzonym chodniku to po prostu nieszczęśliwy wypadek? Niestety nie ma na to pytanie prostej odpowiedzi.

Odpowiedzialność zarządcy za wypadek drogowy

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych do zadań zarządcy drogi należy utrzymanie jej nawierzchni wraz z chodnikami w takim stanie, aby jej użytkownicy byli na niej bezpieczni.

Za drogi krajowe odpowiada generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad, za drogi wojewódzkie odpowiada zarząd województwa, za drogi powiatowe odpowiada zarząd powiatu, a za gminne wójt lub prezydent miasta.

Są też takie drogi, które nie  należą do żadnej z powyższych  kategorii – to drogi wewnętrzne, za którymi stoi zarządca.

Zarządcą takich dróg może być wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia lub firma na której terenie leży taka droga.

Odpowiedzialność zarządcy za utrzymanie drogi i chodnika

Prawo polskie zobowiązuje takiego zarządcę do utrzymywania drogi, a także przyległych do nich chodników i innych ciągów komunikacyjnych do pozbywania się z nich błota, lodu i śniegu.

Co więcej poza ustawą na terenie gminy istnieje tez regulamin gminny utrzymania takiego porządku, gdzie na jego mocy właściciele czy tez dzierżawcy i użytkownicy poszczególnych nieruchomości muszą zapewnić utrzymanie czystości chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Za bezpieczeństwo na przystankach autobusowych, pekaesach, tramwajowych i torowiskach odpowiadają przedsiębiorstwa komunikacyjne.

Odpowiedzialność zarządcy i właściciela nieruchomości

Do uprzątnięcia  wejścia do sklepu, gabinetu kosmetycznego, fryzjerskiego czy do restauracji, pubu lub klubu nocnego zobowiązany jest jego właściciel.

Zarówno właściciele jaki i zarządcy budynków powinni również usuwać śnieg zalegający na  dachu oraz zwisy śnieżne takie jak np.: lodowe sople.

To właściciel i zarządca budynku prowadzący w nich działalność gospodarczą mają obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa na terenie przeznaczonym pod działalność gospodarczą.

I jeżeli nie dopełnią obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie, który do nich należy to można przypisać im odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki wypadku. Właściciel takiej nieruchomości może uwolnić się o odpowiedzialności za prawidłowe utrzymanie np. chodnika, jeżeli udowodni iż powierzył wykonanie powyższych obowiązków innej firmie, która profesjonalnie zajmuje się utrzymywaniem nieruchomości, czy chodnika.

Problem jest jednak złożony ponieważ wiadomo, że jeżeli opady są nagłe i intensywne to nie ma szans na całkowicie bezpieczną drogę w krótkim czasie.

Powstaje zatem pytanie czy osoba odpowiedzialna za utrzymanie drogi, czy chodnika dołożyła wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników.

Spór o odszkodowanie za poniesioną szkodę z winy zarządcy często kończy się postępowaniem sądowym

Trudne spory zawsze rozstrzyga sąd i nierzadko okazuje się, że zarządca nie był w stanie zapanować nad trudnymi zjawiskami atmosferycznymi i nie jest odpowiedzialny za zdarzenie.

Jak widać samo zdarzenie mające w skutkach uszkodzenie ciała, złamanie czy uszkodzeniu pojazdu nie jest jeszcze automatycznie podstawą do ustalenia winy zarządcy drogi bądź właściciela terenu, na którym doszło do wypadku.

Ponadto łatwo taką odpowiedzialność ograniczyć wystarczy , że zarządca czy właściciel postawi czasowy  znak ostrzegający  przed niebezpieczeństwem, do momentu, aż będzie w stanie usunąć błoto czy śnieg z dachu, albo okaże się że poszkodowany był pijany czy pod wpływem narkotyków.

Gromadź dowody z miejsca wypadku

Tylko wtedy kiedy wina zarządcy jest bezsporna, mamy świadków zdarzenia, dokumenty ze szpitala, z pierwszych czynności medycznych, nagrania z monitoringu, faktury związane z wypadkiem możemy skutecznie dochodzić  zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek. Tutaj dużą rolę może odgrywać pomoc kancelarii odszkodowawczej, która odpowiednio wcześnie zajmie się sprawą odszkodowawczą.

Firma odszkodowawcza wskaże jakie dowody należy zabezpieczyć i zgromadzić, od samego początku może reprezentować poszkodowanego w wypadku. Takie postępowanie zazwyczaj przyniesie wymierny efekt w postaci uzyskanego odszkodowania za wypadek.

Kancelaria odszkodowawcza ustali odpowiedzialność zarządcy za wypadek

Kancelaria Dochodzenia Roszczeń Odszkodowawczych z Wrocławia od wielu lat pomaga poszkodowanym w wypadkach. Zaznajom się z naszymi wygranymi sprawami o odszkodowanie za złamanie nogi na nieodśnieżonym chodniku, czy na oblodzonej myjni samochodowej.

Masz pytania? Zgłoś się a nasza firma odszkodowawcza z Wrocławia nieodpłatnie dokonamy analizy zasadności roszczenia o odszkodowanie za wypadek.