Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Kancelarii Dochodzenia Roszczeń Odszkodowawczych (KDRO.pl)

Dokładamy najwyższych starań, by dane osobowe naszych Klientów były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej. Prywatność Użytkowników strony internetowej www.kdro.pl jest dla nas niezwykle ważna. Dane, które są przekazywane przez Użytkowników oraz dane zbierane automatycznie przez niniejszą stronę internetową są pozyskiwane jedynie dla celów określonych w Polityce Prywatności.

Nasza Polityka Prywatności informuje, jak przetwarzamy dane osobowe klientów Kancelarii, a przede wszystkim:

 • kto jest administratorem strony internetowej www.kdro.pl,
 • kto jest administratorem Twoich danych osobowych,
 • jakie dane przetwarzamy,
 • w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane,
 • jak długo przetwarzamy dane,
 • jakie prawa przysługują naszym Klientom jako podmiotom danych osobowych,
 • komu udostępniamy dane

Administrator strony internetowej www.kdro.pl

Administratorem strony internetowej www.kdro.pl jest Kancelaria Dochodzenia Roszczeń Odszkodowawczych z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Sukiennice 3/4 lok. 1, REGON: 21677640 , NIP: 7541993298.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Co to oznacza? IOD to osoba, która decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, czyli jak Twoje dane będą wykorzystywane.
Jak się z nami kontaktować w zakresie danych osobowych? Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD) dla Kancelarii Dochodzenia Roszczeń Odszkodowawczych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją Twoich praw związanych z przetwarzaniem.

Dane Inspektora Ochrony Danych:

Anna Stal
iod@kdro.pl
ul. Sukiennice 3/4 lok. 1, 50-107 Wrocław

Jakie dane przetwarzamy ?

Przetwarzamy Twoje dane, które nam podajesz przy zlecaniu sprawy (np. przy zawarciu umowy o świadczenie usług, przy wysłaniu wiadomości e-mail z danymi osobowymi). Podajesz nam Twoje dane osobowe niezbędne do świadczenia Ci usług.

Przetwarzamy także dane podane dobrowolnie przez Użytkownika, poprzez zawarte na stronach internetowych formularze.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Niepodanie takich danych uniemożliwi nam zawarcie i wykonanie umowy.

Dane podane w formularzu zawartym na stronie internetowej www.kdro.pl są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, to jest w celu odpowiedzi na zadane przez użytkownika pytanie lub też w celu przedstawienia za zgodą użytkownika informacji handlowej.
Twoje dane przetwarzamy również jeżeli jest to wymagane przepisami prawa np. w celach podatkowych, rachunkowości.

Jak długo przetwarzamy dane?

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę,
 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 10 lat),
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,
 • w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom jako podmiotom danych osobowych?

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody:

 • masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi):

 • masz prawo do przenoszenia danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dane powyżej).

Komu udostępniamy dane?

Twoje dane mogą być przekazywane organom władzy publicznej, Sądom powszechnym i administracyjnym, podmiotom prywatnym (osobom fizycznym i prawnym).
Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania.

Bezpieczeństwo

Kancelaria Dochodzenia Roszczeń Odszkodowawczych dochowuje wszelkiej ostrożności, aby wszystkie dane udostępniane za pośrednictwem strony www.kdro.pl oraz dostępnych na jej stronie formularzy były chronione przed ich utratą, nadużyciem czy niepowołanym użyciem.

Wszelkie dane pozyskane od Użytkownika są traktowane jako dane poufne, do użycia jedynie zgodnym z ich przeznaczeniem. Dane udostępnianie przez stronę www.kdro.pl za pośrednictwem formularzy są przesyłane przy zastosowaniu bezpiecznego, szyfrowanego protokołu przekazywania danych.

ZAŁĄCZNIK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI: POLITYKA COOKIES DLA STRONY INTERNETOWEJ

 

Strona internetowa www.kdro.pl zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.

Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Administrator strony www.kdro.pl wykorzystuje pliki Cookies w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę oraz dla celów przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników.

Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.

Strona internetowa stosuje pliki cookies sesyjne, przechowywane do momentu opuszczenia strony serwisu oraz pliki stałe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu.

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana