Odszkodowanie za śmierć ojca

Uzyskaj ponad 100.000zł zadośćuczynienia za śmierć ojca

Odszkodowanie za śmierć ojca

Dziecko, którego ojciec zginął z winy osoby trzeciej - w wypadku komunikacyjnym, czy podczas pracy, ma prawo otrzymać wysokie odszkodowanie, rentę i zadośćuczynienie za śmierć ojca. Bez względu na wiek osieroconego dziecka - czy jest to osoba małoletnia, czy osoba dorosła. Możesz otrzymać wysokie zadośćuczynienie za śmierć ojca, gdy śmiertelne zdarzenie miało miejsce nie później niż 20 lat wstecz.

 

Kiedy przysługuje mi odszkodowanie za śmierć ojca?

Roszczenia odszkodowawcze związane ze śmiercią ojca mogą być skutecznie wyegzekwowane gdy:

 • śmierć ojca została spowodowana zawinionym działaniem innej osoby (np. wypadek komunikacyjny z winy innego kierowcy, wypadek śmiertelny w kopalni z winy innej osoby)
 • ojciec nie był wyłącznie winny zdarzenia
 • od śmierci ojca nie upłynęło 20 lat

Kto może otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć ojca?

Przepisy prawa cywilnego stanowią, że roszczenia o stosowne odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługują osobom najbliższym. Niewątpliwie w każdej sytuacji ojciec jest dla syna i córki osobą najbliższą. Bez względu na wiek dziecka w chwili śmierci ojca. Dla wysokości należnych roszczeń istotna jest siła więzi, jaka istniała pomiędzy zmarłym ojcem a dzieckiem oraz sposób, intensywność i długość odczuwania krzywdy przez osierocone dziecko.

Zadośćuczynienie za śmierć ojca mogą otrzymać nie tylko biologiczne dzieci, ale także dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, czy też dzieci wychowywane w ramach rodziny zastępczej.

Czy niepełnoletnie dziecko może otrzymać zadośćuczynienie za śmierć ojca?

Małoletnie dzieci również są uprawnione do zapłaty zadośćuczynienia, odszkodowanie i renty za śmierć ojca. Ich roszczenia są szczególnie wysokie, bowiem nie ulega wątpliwości, że brak ojca jest nadzwyczaj odczuwalny przez małoletnie dzieci.

W postępowaniu o zapłatę roszczeń odszkodowawczych związanych ze śmiercią ojca, małoletnie dzieci są reprezentowane przez drugiego z rodziców. To drugi z rodziców zawiera w imieniu małoletnich dzieci umowę z Kancelarią, udziela niezbędnych pełnomocnictw oraz odbiera w imieniu dzieci uzyskane odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć ojca.

Czy zawarta w imieniu dziecka ugoda o zadośćuczynienie za śmierć ojca uniemożliwia uzyskanie wyższego zadośćuczynienia, odszkodowania lub renty?

Jeżeli w toku postępowania o zadośćuczynienie za śmierć ojca, drugi z rodziców lub pełnomocnik zawarł w imieniu dziecka ugodą pozasądową lub sądową, to nasi prawnicy skutecznie podważą zawartą ugodę celem uzyskania dla dziecka wyższego zadośćuczynienia za śmierć ojca.

Jak długo od dnia śmierci osoby najbliższej można żądać odszkodowania?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć ojca można ubiegać się, jeżeli od śmierci nie upłynęło 20 lat.

O co mogę wnioskować?

Zadośćuczynienie za śmierć ojca

Zadośćuczynienie za śmierć ojca ma za zadanie zrekompensować całość krzywdy związanej z nagłą i niespodziewaną śmiercią ojca, spowodowaną zawinionym działaniem innej osoby. Pod pojęciem krzywdy rozumie się całość negatywnych przeżyć wywołanych śmiercią osoby najbliższej.

Krzywda oznacza ból, cierpienie i ogół negatywnych następstw w zdrowiu i sferze psychicznej dziecka, wywołanych niespodziewaną śmiercią ojca. Zadośćuczynienie za śmierć ojca ma charakter jednorazowy tzn. powinno zrekompensować całość krzywdy dziecka. Jednakże, jeżeli już wcześniej otrzymałeś zadośćuczynienie od ubezpieczyciela, nie oznacza to że nie możesz żądać zapłaty wyższej kwoty.

Jeżeli straciłeś ojca w wypadku przed wielu laty, a drugi z rodziców odebrał w Twoim imieniu przyznane odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć ojca, a nawet zawarł w Twoim imieniu ugodę – to prawdopodobnie możemy uzyskać dla Ciebie jeszcze wyższe zadośćuczynienie. Wystarczy zgłosić się do nas z prośbą o nieodpłatną analizę Twojej sprawy.

Stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej

W związku ze śmiercią ojca, dziecko pozbawione jest ojcowskiej opieki, nie może liczyć na jej wsparcie w nauce, przyszłym życiu. Następuje znaczne pogorszenie widoków na przyszłość. Stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej ma charakter jednorazowy, ma wygrodzić krzywdę majątkową.

Przed 2008r. dzieci otrzymywały od ubezpieczycieli jedynie jednorazowe odszkodowanie. Jeżeli wówczas otrzymałeś tylko jednorazowe odszkodowanie za śmierć ojca, a nie otrzymałeś zadośćuczynienia – oznacza to, że nadal możesz żądać zapłaty wysokiego zadośćuczynienia za śmierć ojca.

Zwrot kosztów pochówku i stypy oraz leczenia

Jeżeli pełnoletnie dziecko opłaciło z własnych środków koszty pochowku, stypy, odzieży żałobnej czy koszty nagrobka – wówczas należny jest zwrot poniesionych kosztów od podmiotu odpowiedzialnego. Podobnie należny jest zwrot kosztów związanych z terapią psychologiczną dziecka.

Renta

Małoletnie dziecko ma roszczenie o wypłatę renty. Wynika to z faktu, że ojciec sprawuje obowiązek alimentacyjny względem dziecka. Obowiązek ten ojciec wypełnia nie tylko poprzez świadczenia finansowe, ale również przez sprawowanie osobistej opieki na dzieckiem, wkład w wychowanie dziecka.

Renta alimentacyjna powinna być wypłacana do czasu uzyskania przez dziecko zdolności zarobkowych. Bez znaczenia dla istnienia roszczenia o zapłatę renty w tym wypadku jest to, czy drugie z rodziców żyje i czy jest w stanie alimentować dziecko.

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Zwykle Towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają zadośćuczynienie z tytułu śmierci ojca w wysokości 10.000 zł – 15.000 zł.

Kancelaria KDRO.pl w swoich aktach odnotowała wypłaty przewyższające 150.000 zł. Ponadto jeżeli wcześniej wypłacono tylko stosowne odszkodowanie i zawarto ugodę, to Kancelaria KDRO.pl uzyskiwała dla poszkodowanego dziecka dodatkowo ponad 80.000zł zadośćuczynienia.

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • od dnia śmierci ojca nie upłynęło więcej niż 20 lat
 • zmarły ojciec nie był wyłącznie winny zdarzenia wywołującego śmierć

Wymagane dokumenty

 • akt zgonu ojca
 • akt urodzenia osoby ubiegającej się o odszkodowanie
 • akt małżeństwa jeżeli osoba ubiegająca się o odszkodowanie zmieniła nazwisko w związku z zawarciem związku małżeńskiego
 • odpis wyroku karnego skazującego sprawcę za przestępstwo, pozostające w związku ze śmiercią ojca (np. z art. 177 § 2 kk)
 • w przypadku braku wyroku karnego inne dokumenty z postępowania karnego (np. postanowienie o umorzeniu śledztwa) lub sygnatura akt sprawy karnej
 • jeżeli ubiegałeś się już o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć ojca, wówczas przedstaw dokumenty z tego postępowania

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz więź i wzajemne relacje pomiędzy Tobą a zmarłym ojcem (najlepiej wraz ze zdjęciami)
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana