Odszkodowanie za śmierć córki

Śmierć ukochanej córki wymaga najwyższego zadośćuczynienia

Odszkodowanie za śmierć córki

Nagła śmierć najukochańszej osoby - córki, to trauma, której nic skutecznie nie złagodzi. Krzywda wywołana przez sprawcę wypadku, wymaga jednak zapłaty szczególnie wysokiego odszkodowanie za śmierć córki, osoby najbliższej sercu. Nawet, gdy od wypadku minęło kilkanaście lat.

Kiedy przysługuje mi odszkodowanie za śmierć córki?

Rodzicom zmarłej zmarłej w wypadku córki przysługuje szereg roszczeń o wynagrodzenie szkody niemajątkowej (zadośćuczynienie za śmierć córki) i majątkowej (odszkodowanie, renta).

W jakich sytuacjach można żądać odszkodowania, odszkodowania i renty za śmierć córki?

Wtedy, gdy na skutek zawinionego działania innej osoby lub podmiotu dojdzie do śmierci córki.

Roszczenia o odszkodowanie za śmierć córki dotyczą nie tylko śmiertelnych wypadków komunikacyjnych, ale także innych zawinionych zdarzeń, skutkujących śmiercią córki. Na przykład śmierci córki związanej z błędem medycznym (błąd okołoporodowy, błąd położniczy), czy śmiertelnego wypadku córki podczas letniego obozu dla dzieci.

Kto może otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć córki?

Przepisy kodeksu cywilnego stanowią, że roszczenia o stosowne odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługują osobom najbliższym. Niewątpliwie w każdej sytuacji córka jest dla rodziców osobą najbliższą. Bez względu na wiek córki w chwili jej śmierci. Dla wysokości należnych roszczeń istotna jest siła więzi, jaka istniała pomiędzy zmarłą córką a rodzicem oraz sposób, intensywność i długość odczuwania krzywdy, sposób odczuwania żałoby po stracie córki.

Czy macocha lub ojczym może może otrzymać zadośćuczynienie za śmierć córki przysposobionej?

Zadośćuczynienie za śmierć córki mogą otrzymać nie tylko biologiczne rodzice, ale także rodzice którzy przysposobili córkę (rodzice zastępczy) oraz macocha lub ojczym. Nie ma znaczenia, czy zostali ustanowieni opiekunami prawnymi dziecka, czy nie. Istotnym jest, czy pomiędzy zmarłym dzieckiem a roszczącym istniała istotna więź oraz czy jej nagłe zerwanie spowodowało powstanie krzywdy u osoby ubiegającej się o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej.

Czy zawarta ugoda o zadośćuczynienie za śmierć córki uniemożliwia uzyskanie wyższego zadośćuczynienia, odszkodowania lub renty?

Jeżeli w przeszłości została zawarta ugoda pozasądowa lub nawet sądowa dotycząca roszczeń o odszkodowanie za śmierć córki, to w niektórych okolicznościach nadal można starać się o dalsze, wyższe zadośćuczynienie. Każdorazowo należy poddać dokładnej analizie tekst zawartej ugody. Nasza Kancelaria wielokrotnie uzyskiwała dla rodziców dalsze zadośćuczynienie za śmierć córki, pomimo zawartych wcześniej ugód.

Jak długo od dnia śmierci córki można żądać odszkodowania?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć córki można ubiegać się, jeżeli od dnia śmierci nie upłynęło 20 lat.

O co mogę wnioskować?

Zadośćuczynienie za śmierć córki

Zadośćuczynienie za śmierć córki ma na celu zrekompensować całość krzywdy związanej z nagłą i niespodziewaną śmiercią córki, spowodowaną zawinionym działaniem innej osoby. Pod pojęciem krzywdy rozumie się całość ujemnych przeżyć wywołanych śmiercią córki.

Krzywda poniesiona wskutek śmierci córki oznacza ból, cierpienie i ogół negatywnych następstw w zdrowiu i sferze psychicznej rodzica, wywołanych śmiercią córki. Zadośćuczynienie za śmierć córki ma charakter jednorazowy tzn. powinno zrekompensować całość krzywdy rodzica. Jednakże, nie oznacza to, że jeżeli rodzic już wcześniej otrzymał zadośćuczynienie za śmierć córki od ubezpieczyciela lub od sprawcy, to że nie może on żądać zapłaty wyższej kwoty.

Stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej

W związku ze śmiercią córki, zwłaszcza dorosłej – rodzic może być pozbawiony jest opieki córki, nie może liczyć na jej wsparcie finansowe, czy pomoc w razie choroby. Następuje znaczne pogorszenie widoków rodzica na przyszłość. Stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej ma charakter jednorazowy, ma wygrodzić krzywdę majątkową spowodowaną śmiercią córki.

Przed 2008r. rodzice otrzymywali od ubezpieczycieli jedynie jednorazowe odszkodowanie. Jeżeli straciłeś córkę w wypadku przed wielu laty i otrzymałeś tylko jednorazowe tzw. stosowne odszkodowanie za śmierć córki, a nie otrzymałeś zadośćuczynienia – oznacza to, że nadal możesz żądać zapłaty wysokiego zadośćuczynienia za śmierć córki. Jeżeli zawarłeś ugodę dotyczącą zapłaty stosowanego odszkodowania za śmierć córki, to nie wykluczone, że nadal będziemy mogli uzyskać dla Ciebie jeszcze wyższe zadośćuczynienie. Wystarczy zgłosić się do nas z prośbą o nieodpłatną analizę Twojej sprawy.

Zwrot kosztów pochówku i stypy oraz leczenia

Jeżeli rodzic opłacił z własnych środków koszty pochowku, stypy, odzieży żałobnej czy koszty nagrobka córki – wówczas należny jest zwrot tych poniesionych kosztów od podmiotu odpowiedzialnego. Podobnie należny jest zwrot kosztów związanych z terapią psychologiczną rodzica, czy koszt zakupionych leków uspokajających.

Renta

Rodzic, którego córka stale wspierała finansowo, może mieć roszczenie o wypłatę renty. Wynika to z faktu, że córka mogła sprawować obowiązek alimentacyjny względem rodzica. Obowiązek ten córka mogła wypełniać nie tylko poprzez świadczenia finansowe na rzecz rodziców, ale również przez sprawowanie osobistej opieki na chorym rodzicem.

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Zwykle Towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają zadośćuczynienie z tytułu śmierci córki w wysokości 25 000 zł – 30 000 zł. Kancelaria KDRO.pl w swoich aktach spraw zanotowała wypłaty przewyższające 150 000 zł.

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • od dnia śmierci córki nie upłynęło więcej niż 20 lat
 • zmarła córka nie była wyłącznie winna zdarzenia wywołującego śmierć, chyba że w chwili wypadku nie miała ukończonych 13 lat

Wymagane dokumenty

 • akt zgonu córki
 • akt urodzenia osoby ubiegającej się o odszkodowanie
 • akt małżeństwa jeżeli osoba ubiegająca się o odszkodowanie zmieniła nazwisko w związku z zawarciem związku małżeńskiego
 • odpis wyroku karnego skazującego sprawcę za przestępstwo, pozostające w związku ze śmiercią córki (np. z art. 177 § 2 kk)
 • w przypadku braku wyroku karnego inne dokumenty z postępowania karnego (np. postanowienie o umorzeniu śledztwa) lub sygnatura akt sprawy karnej
 • jeżeli ubiegałeś się już o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć córka, wówczas przedstaw dokumenty z tego postępowania

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz więź i wzajemne relacje pomiędzy Tobą, a zmarłą córką (najlepiej wraz ze zdjęciami)
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana