Odszkodowanie za śmierć brata lub siostry

Rodzeństwo, nawet przyrodnie może otrzymać zadośćuczynienie za śmierć brata lub siostry

Odszkodowanie za śmierć brata lub siostry

Śmierć brata lub siostry w wypadku komunikacyjnym lub na skutek innego zdarzenia spowodowanego działaniem innej osoby powoduje, że rodzeństwo jako osoby najbliższe ma prawo otrzymać wysokie zadośćuczynienie za śmierć. Odmowa zapłaty zadośćuczynienia za śmierć brata lub siostry nie może być tolerowana.

Kiedy przysługuje mi odszkodowanie?

Rodzeństwo, którego brat lub siostra zginęła w wypadku mają uprawnienia do żądania wynagrodzenia szkody niemajątkowej (zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej) oraz majątkowej (odszkodowanie, ewentualnie renta).

Kiedy rodzeństwo może żądać zapłaty odszkodowania, odszkodowania lub renty za śmierć brata lub siostry?

Roszczenie o zadośćuczynienie za śmierć brata lub siostry oraz o zapłatę odszkodowania przysługuje rodzeństwu, jeżeli śmierć była wynikiem zawinionego działania innej osoby – sprawcy wypadku.

Roszczenia o odszkodowanie za śmierć brata lub siostry najczęściej dotyczą śmiertelnych wypadków komunikacyjnych, potrąceń przez pojazdy, ale mogą dotyczyć także innych zawinionych zdarzeń, skutkujących śmiercią rodzeństwa. Uprawnionym może być żądanie zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć brata lub siostry związaną z błędem medycznym (błędy okołoporodowe), czy za śmiertelny wypadek rodzeństwa podczas pracy, bądź za śmiertelny wypadek w gospodarstwie rolnym.

Kto może otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć dziecka?

Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego, roszczenia o zadośćuczynienie przysługują osobom najbliższym. Niewątpliwie rodzeństwo jest tak bliskim stopniem pokrewieństwa. Bez względu na wiek rodzeństwa w chwili jego śmierci. Dla wysokości należnych roszczeń istotna jest siła więzi, jaka istniała pomiędzy zmarłym bratem lub siostrą, a roszczącym o odszkodowanie rodzeństwem oraz sposób, intensywność i długość odczuwania krzywdy a także sposób przeżywania żałoby.

Zadośćuczynienie za śmierć brata lub siostry może otrzymać nie tylko biologiczne rodzeństwo, ale także rodzeństwo przyrodnie. Nie jest warunkiem koniecznym, to aby rodzeństwo wspólnie zamieszkiwało w chwili śmierci brata lub siostry.

Czy wiek rodzeństwa w chwili jego śmierci ma wpływ na wysokość zadośćuczynienia?

Dla wysokości należnego zadośćuczynienia i odszkodowania nie ma bezpośredniego znaczenia wiek rodzeństwa w chwili jego śmierci oraz różnica wieku pomiędzy rodzeństwem. Na wysokość roszczeń ma wpływ rodzaj więzi jaka istniała pomiędzy rodzeństwem, stopień odczuwania krzywdy przez roszczącego o odszkodowanie, wpływ zdarzenia na jego stan emocjonalny.

Czy zawarta ugoda o zapłatę odszkodowania za śmierć brata lub siostry uniemożliwia uzyskanie dalszego zadośćuczynienia, odszkodowania lub renty?

Aby jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, należy dokonać dokładnej analizy zawartej ugody z podmiotem odpowiedzialnym za zapłatę. Wielokrotnie podważaliśmy ugody dotyczące zapłaty tzw. stosownego odszkodowania za śmierć dziecka i uzyskiwaliśmy dalsze, wysokie zadośćuczynienie za śmierć. Nasi prawnicy nieodpłatnie dokonają analizy prawnej zawartej ugody.

Jak długo od dnia śmierci dziecka można żądać odszkodowania?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć dziecka w wypadku można ubiegać się, jeżeli od jego śmierci nie upłynęło 20 lat.

O co mogę wnioskować?

Zadośćuczynienie za śmierć brata lub siostry

Zadośćuczynienie za śmierć rodzeństwa ma za celu zrekompensować całość krzywdy związanej z nagłą i niespodziewaną śmiercią brata lub siostry, spowodowaną zawinionym działaniem innej osoby. Pod pojęciem krzywdy rozumie się całość ujemnych przeżyć wywołanych śmiercią rodzeństwa.

Krzywda poniesiona wskutek śmierci brata lub siostry oznacza ból, cierpienie i ogół negatywnych następstw w zdrowiu i sferze psychicznej rodzeństwa, wywołanych niespodziewaną śmiercią. Zadośćuczynienie za śmierć brata lub siostry ma charakter jednorazowy tzn. powinno zrekompensować całość krzywdy roszczącego rodzeństwa. Jednakże, jeżeli już wcześniej rodzeństwo otrzymało zadośćuczynienie od ubezpieczyciela, nie oznacza to że nie może ono żądać zapłaty wyższej kwoty.

Stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej

W związku ze śmiercią rodzeństwa, zwłaszcza w rodzinie niepełnej, gdy zmarły był dużo starszy, brat lub siostra może być pozbawiony jego opieki, nie może liczyć na jego wsparcie finansowe, czy pomoc w razie choroby. Stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej ma charakter jednorazowy, ma wynagrodzić krzywdę majątkową spowodowaną śmiercią brata lub siostry.

Przed 2008r. rodzice rodzeństwo otrzymywało od ubezpieczycieli jedynie jednorazowe odszkodowanie. Jeżeli wówczas otrzymałeś tylko jednorazowe odszkodowanie za śmierć brata lub siostry, a nie otrzymałeś zadośćuczynienia – oznacza to, że nadal możesz żądać zapłaty wysokiego zadośćuczynienia za śmierć rodzeństwa.

Zwrot kosztów pochówku i stypy oraz leczenia

Jeżeli roszczące rodzeństwo opłaciło z własnych środków koszty pochowku, stypy, odzieży żałobnej czy koszty nagrobka – wówczas należny jest zwrot tych poniesionych kosztów od podmiotu odpowiedzialnego. Podobnie należny jest zwrot kosztów związanych z terapią psychologiczną rodzeństwa, czy kosztów zakupionych leków uspokajających.

Renta

Rodzeństwo, którego zmarły brat lub siostra wspierała finansowo, może mieć roszczenie o wypłatę renty. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku tzw. sierot całkowitych, gdy oboje rodzice nie żyli przed dniem śmierci brata lub siostry. Wynika to z faktu, że brat lub siostra mogła sprawować obowiązek alimentacyjny względem rodzeństwa.

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Zwykle Towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają zadośćuczynienie z tytułu śmierci rodzeństwa w wysokości 2 500 – 5 000 zł. Kancelaria KDRO.pl w swoich aktach spraw zanotowała wypłaty przewyższające 80 000 zł.

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • od dnia śmierci brata lub siostry nie upłynęło więcej niż 20 lat
 • zmarłe rodzeństwo nie było wyłącznie winne zdarzeniu wywołującego śmierć, chyba że w chwili zdarzenie brat lub siostra nie miała ukończonych 13 lat

Wymagane dokumenty

 • akt zgonu rodzeństwa
 • akt urodzenia osoby ubiegającej się o odszkodowanie
 • akt małżeństwa jeżeli osoba ubiegająca się o odszkodowanie zmieniła nazwisko w związku z zawarciem związku małżeńskiego
 • odpis wyroku karnego skazującego sprawcę za przestępstwo, pozostające w związku ze śmiercią rodzeństwa (np. z art. 177 § 2 kk)
 • w przypadku braku wyroku karnego inne dokumenty z postępowania karnego (np. postanowienie o umorzeniu śledztwa) lub sygnatura akt sprawy karnej
 • jeżeli ubiegałeś się już o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć brata lub siostry, wówczas przedstaw dokumenty z tego postępowania

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz więź i wzajemne relacje pomiędzy Tobą a zmarłym rodzeństwem (najlepiej wraz ze zdjęciami)
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana