Odszkodowanie za śmierć dziadka lub babci

Wysokie odszkodowanie dla wnuka

Zadośćuczynienie za śmierć dziadka lub babci

Straciłeś w wypadku babcię lub dziadka? Nie daj się zbyć ubezpieczalni! Jako wnuk masz prawo otrzymać zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Nawet gdy wypadek był do 20 lat wstecz i była już wcześniej wydana decyzja odmowna.

Kiedy przysługuje mi odszkodowanie za śmierć dziadka lub babci?

Roszczenia odszkodowawcze związane ze śmiercią dziadków mogą być skutecznie wyegzekwowane gdy:

 • śmierć dziadka lub babci została spowodowana zawinionym działaniem innej osoby (np. wypadek komunikacyjny z winy innego kierowcy)
 • dziadek lub babcia nie była wyłącznie winna zdarzenia
 • od śmierci dziadka lub babci nie upłynęło 20 lat

Kto może otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć dziadka lub babci?

Przepisy prawa cywilnego stanowią, że roszczenia o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej przysługują osobom najbliższym. Każdorazowo w sprawach o zadośćuczynienie za śmierć dziadka lub babci należy poddać analizie, czy pomiędzy zmarłymi dziadkiem, babcią a roszczącym wnukiem istniała taka więź, której nagłe zerwanie przez niespodziewany wypadek spowodowało u wnuka poczucie krzywdy.

W jaki sposób udowodnić więź z dziadkiem lub babcią

W sprawie o zadośćuczynienie za śmierć dziadka, babci mają znaczenie między innymi:

 • czy wnuk zamieszkiwał z babcią, dziadkiem
 • czy dziadkowie brali czynny udział w wychowywaniu i edukacji wnuka
 • czy wnuk spędzał wakacje u zmarłego dziadka
 • czy zmarły dziadek wspomagał finansowo wnuka

Czy niepełnoletnie dziecko może otrzymać zadośćuczynienie za śmierć dziadka lub babci?

Małoletnie dzieci również są uprawnione do zapłaty zadośćuczynienia za śmierć dziadka lub babci. W postępowaniu o zapłatę roszczeń odszkodowawczych związanych ze śmiercią dziadków, małoletnie dzieci są reprezentowane przez rodzica. To rodzic zawiera w imieniu małoletnich dzieci umowę z Kancelarią, udziela niezbędnych pełnomocnictw oraz odbiera w imieniu dzieci uzyskane odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć babci lub dziadka.

Czy zawarta w imieniu dziecka ugoda o zadośćuczynienie za śmierć dziadka uniemożliwia uzyskanie wyższego zadośćuczynienia?

Jeżeli w toku postępowania o zadośćuczynienie za śmierć dziadka lub babci, którykolwiek z rodziców lub pełnomocnik zawarł w imieniu dziecka ugodą pozasądową lub sądową, to nasi prawnicy skutecznie podważą zawartą ugodę celem uzyskania dla dziecka wyższego zadośćuczynienia za śmierć dziadka, babci.

Jak długo od dnia śmierci osoby najbliższej można żądać odszkodowania?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć dziadka lub babci można ubiegać się, jeżeli od śmierci nie upłynęło 20 lat.

O co mogę wnioskować?

Zadośćuczynienie za śmierć dziadka lub babci

Zadośćuczynienie za śmierć dziadka lub babci ma za zadanie zrekompensować całość krzywdy związanej z nagłą i niespodziewaną śmiercią osoby bliskiej, spowodowaną zawinionym działaniem innej osoby.

Warunkiem uzyskania zadośćuczynienia, jak wskazaliśmy wcześniej jest wykazanie istotnej więzi roszczącego wnuka ze zmarłym dziadkiem, babcią.

Na wysokość zadośćuczynienia za śmierć dziecka ma wpływ rozmiar doznanej krzywdy, w związku ze śmiercią dziadka. Pod pojęciem krzywdy rozumie się całość negatywnych przeżyć wywołanych śmiercią osoby najbliższej.

Krzywda oznacza ból, cierpienie i ogół negatywnych następstw w zdrowiu i sferze psychicznej wnuka, wywołanych niespodziewaną śmiercią dziadka lub babci. Zadośćuczynienie za śmierć ma charakter jednorazowy tzn. powinno zrekompensować całość krzywdy wnuka. Jednakże, jeżeli już wcześniej otrzymałeś zadośćuczynienie od ubezpieczyciela, nie oznacza to że nie możesz żądać zapłaty wyższej kwoty.

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Zwykle ubezpieczyciele odmawiają wypłaty jakichkolwiek świadczeń z tytułu roszczeń za śmierć dziadka lub babci. Kancelaria KDRO.pl w swoich aktach spraw zanotowała wypłaty od 10.000zł do nawet 35.000zł. Wysokość wypłaty była uzależniona od wzajemnych więzi ze zmarłym dziadkiem, wspólnego zamieszkiwania, sposobu odczuwania żałoby po zmarłym dziadku.

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • od dnia śmierci dziadka lub babci nie upłynęło więcej niż 20 lat
 • zmarły dziadek lub babcia nie był wyłącznie winny zdarzenia wywołującego śmierć
 • istniała istotna więź emocjonalna ze zmarłym dziadkiem, babcią

Wymagane dokumenty

 • akt zgonu dziadka lub babci
 • akt urodzenia osoby ubiegającej się o odszkodowanie
 • akt małżeństwa jeżeli osoba roszcząca zmieniła nazwisko w związku z zawarciem związku małżeńskiego
 • odpis wyroku karnego skazującego sprawcę za przestępstwo, pozostające w związku ze śmiercią dziadka, babci (np. z art. 177 § 2 kk)
 • w przypadku braku wyroku karnego inne dokumenty z postępowania karnego (np. postanowienie o umorzeniu śledztwa) lub sygnatura akt sprawy karnej
 • jeżeli ubiegałeś się już o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć dziadka lub babci, wówczas przedstaw dokumenty z tego postępowania

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz więź i wzajemne relacje pomiędzy Tobą a zmarłym dziadkiem, babcią (najlepiej wraz ze zdjęciami)
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana