Odszkodowanie za śmierć narzeczonego

Odzyskujemy należne zadośćuczynienie za śmierć narzeczonego i konkubenta

Odszkodowanie za śmierć narzeczonego

Twój narzeczony zginął w wypadku? Wieloletni konkubent poniósł śmierć w wypadku? Masz prawo do wysokiego zadośćuczynienia za śmierć narzeczonego. Bez względu na to, że obecnie masz innego partnera, bądź wyszłaś za mąż. Nawet gdy śmiertelny wypadek miał miejsce kilkanaście lat wstecz.

Kiedy przysługuje mi odszkodowanie za śmierć narzeczonego?

Roszczenia odszkodowawcze związane ze śmiercią narzeczonego lub konkubenta mogą być skutecznie wyegzekwowane gdy:

 • śmierć narzeczonego została spowodowana zawinionym działaniem innej osoby (np. wypadek komunikacyjny z winy innego kierowcy, wypadek śmiertelny w kopalni z winy innej osoby)
 • narzeczony nie był wyłącznie winny zdarzenia
 • od śmierci narzeczonego nie upłynęło 20 lat

Kto może otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć narzeczonego?

Przepisy prawa cywilnego stanowią, że roszczenia o stosowne odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługują osobom bliskim. Pojęcie osoby bliskiej nie jest skonkretyzowane w przepisach prawa cywilnego. Stopień pokrewieństwa nie jest jedynym i niezbędnym kryterium, aby osoba roszcząca o zadośćuczynienie za śmierć, była uprawniona do otrzymania tego odszkodowania. Celem wypełnienia kryterium bycia osobą bliską, należy udowodnić istotną więź emocjonalną panującą pomiędzy osobą roszczącą o zadośćuczynienie, a zmarłym narzeczonym. Dalszym kryterium sposób, intensywność i długość odczuwania krzywdy przez roszczącą narzeczoną.

Zadośćuczynienie za śmierć narzeczonego może otrzymać nie tylko osoba, która była zaręczona ze zmarłym, ale także osoba która może udowodnić wieloletni związek z osobą zmarłą, czy życie w konkubinacie.

Czy narzeczona lub konkubentka, która jest w nowym związku lub wyszła za mąż może otrzymać zadośćuczynienie za śmierć zmarłego narzeczonego?

Dla zasadności roszczenia o zadośćuczynienie narzeczonego istotna jest siła więzi emocjonalnej jaka panowała między zmarłym i roszczącą narzeczoną oraz intensywność krzywdy wywołanej nagłą śmiercią narzeczonego – osoby bliskiej. Jest rzeczą naturalną, że pomimo tragicznych zdarzeń pokrzywdzone osoby mają prawo do ułożenia życia na nowo, w tym do związania się z inną osobą. Z tych względów zaangażowanie się w nowy związek, czy wstąpienie w związek małżeński z kolejnym partnerem nie powoduje utraty roszczeń o zadośćuczynienie za śmierć narzeczonego, czy konkubenta.

Jak długo od dnia śmierci narzeczonego można żądać odszkodowania za jego śmierć?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć narzeczonego, czy konkubenta można ubiegać się, jeżeli od śmierci nie upłynęło 20 lat.

O co mogę wnioskować?

Zadośćuczynienie za śmierć narzeczonego

Zadośćuczynienie za śmierć narzeczonego nie może być symboliczne, a z drugiej strony nie może spowodować nadmiernego wzbogacenie. Wypłacone zadośćuczynienie ma celu zrekompensowanie całość krzywdy związanej z nagłą i niespodziewaną śmiercią narzeczonego, spowodowaną zawinionym działaniem innej osoby. Pod pojęciem krzywdy rozumie się całość negatywnych przeżyć wywołanych śmiercią osoby najbliższej.

Krzywda oznacza ból, cierpienie i ogół negatywnych następstw w zdrowiu i sferze psychicznej, wywołanych niespodziewaną śmiercią narzeczonego. Zadośćuczynienie za śmierć konkubenta ma charakter jednorazowy tzn. powinno zrekompensować całość krzywdy narzeczonego. Jednakże, jeżeli już wcześniej otrzymałaś zadośćuczynienie od ubezpieczyciela, nie oznacza to że nie możesz żądać zapłaty wyższej kwoty.

Stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej

Aby skutecznie rościć o wypłatę jednorazowego, tzw. stosownego odszkodowania należy udowodnić, iż w związku ze stratą narzeczonego doszło do znacznego pogorszenia widoków na przyszłość oraz doszło do obniżenia statusu majątkowego. Narzeczona, która utraciła konkubenta który prowadził dobrze prosperujący i dochodowy biznes, który utrzymywał konkubentką i wspólne dzieci, niewątpliwie może wykazać znaczne pogorszenie stanu majątkowego i istotne pogorszenie widoków na przyszłość.

 

Zwrot kosztów pochówku i stypy oraz leczenia

Jeżeli narzeczona opłaciła z własnych środków chociażby w części koszty pochowku, stypy, odzieży żałobnej czy koszty nagrobka – wówczas należny jest jej zwrot poniesionych kosztów od podmiotu odpowiedzialnego.

Jak wysokie mogę otrzymać odszkodowanie za śmierć narzeczonego?

Zwykle ubezpieczyciele odmawiają wypłaty jakichkolwiek świadczeń z tytułu roszczeń za śmierć narzeczonego. Kancelaria KDRO.pl w swoich aktach spraw zanotowała wypłaty od 10.000zł do nawet 100.000zł. Wysokość wypłaty była uzależniona od wzajemnych więzi ze zmarłym, wspólnego zamieszkiwania, czy posiadania wspólnych dzieci ze zmarłym konkubentem.

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • od dnia śmierci narzeczonego nie upłynęło więcej niż 20 lat
 • zmarły narzeczony lub konkubent nie był wyłącznie winny zdarzenia wywołującego śmierć
 • istniała istotna więź emocjonalna ze zmarłym narzeczonym

Wymagane dokumenty

 • akt zgonu narzeczonego
 • akt urodzenia osoby ubiegającej się o odszkodowanie
 • odpis wyroku karnego skazującego sprawcę za przestępstwo, pozostające w związku ze śmiercią ojca (np. z art. 177 § 2 kk)
 • w przypadku braku wyroku karnego inne dokumenty z postępowania karnego (np. postanowienie o umorzeniu śledztwa) lub sygnatura akt sprawy karnej
 • jeżeli ubiegałeś się już o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć narzeczonego, wówczas przedstaw dokumenty z tego postępowania
 • wskazane dokumenty potwierdzające istotną więź ze zmarłym narzeczonym (np. zaświadczenie o odbytych wspólnie naukach przedmałżeńskich, umowa kredytu wspólnie zaciągniętego ze zmarłym, dowody na wspólne zamieszkiwanie)

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz więź i wzajemne relacje pomiędzy Tobą a zmarłym narzeczonym (najlepiej wraz ze zdjęciami)
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana