Odszkodowanie za śmierć męża

Ponad 100.000zł zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć męża

Odszkodowanie za śmierć męża

Śmierć męża z winy innej osoby powoduje, że żona ma prawo uzyskać wysokie zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć męża. Wysokie odszkodowanie za śmierć małżonka jest prawem żony do wynagrodzenia krzywdy i cierpienia po stronie ukochanego męża.
Żona może otrzymać odszkodowanie za śmierć męża, gdy śmiertelne zdarzenie miało miejsce nie później niż 20 lat wstecz.

Kiedy żonie przysługuje odszkodowanie za śmierć ojca?

Roszczenia odszkodowawcze związane ze śmiercią męża mogą być skutecznie wyegzekwowane gdy:

 • śmierć męża została spowodowana zawinionym działaniem innej osoby (np. wypadek komunikacyjny z winy innego kierowcy, wypadek śmiertelny w pracy z winy innej osoby lub awarii urządzenia)
 • mąż nie był wyłącznie winny zdarzenia
 • od śmierci męża nie upłynęło 20 lat

Czy żona zawsze otrzyma wysokie zadośćuczynienie po śmierci małżonka?

Przepisy prawa cywilnego stanowią, że roszczenia o stosowne odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługują osobom najbliższym. Niewątpliwie w każdej sytuacji żona jest dla męża osobą najbliższą. Bez względu na staż małżeństwa i wiek żony czy męża. Dla wysokości roszczeń o odszkodowanie za śmierć męża istotna jest siła więzi, jaka istniała pomiędzy zmarłym mężem a żoną oraz sposób, intensywność i długość odczuwania krzywdy przez osierocone wdowę po mężu.

Zadośćuczynienie za śmierć może otrzymać nie tylko żona – wdowa, która jest w chwili śmierci pozostawała w związku małżeńskim ze zmarłym mężem, ale także rozwódka która faktycznie po rozwodzie nadal pozostawała z związku z ex-mężem, ale także narzeczona czy konkubina.

Czy żona pozostająca w separacji z mężem może otrzymać odszkodowanie za śmierć męża?

To, że małżonkowie pozostawali w faktycznej separacji (nawet orzeczonej przez sąd) nie wyklucza, iż żona nie może skutecznie żądać wypłaty odszkodowania po zmarłym mężu. Istotnym jest siła więzi pomiędzy małżonkami oraz krzywda odczuwana przez żonę po stracie męża. Odseparowany mąż nadal jest członkiem rodziny i jest osobą bliską. Nawet w sytuacji, gdy zmarły małżonek dopuszczał się przemocy domowej, nie płacił alimentów na dziecko, nadużywał alkohol lub trwonił majątek rodziny – nie pozbawia to żony prawa do dochodzenia wysokiego odszkodowania za śmierć małżonka,

Czy zawarta przez żonę ugoda o zapłatę odszkodowania za śmierć męża uniemożliwia uzyskanie wyższego zadośćuczynienia, odszkodowania lub renty?

Jeżeli w toku postępowania o jednorazowe odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci męża została zawarta ugoda – nawet sądowa, to nasi prawnicy od odszkodowań mogą skutecznie podważyć zakresu ugody o odszkodowanie za śmierć męża i uzyskać zadośćuczynienie za krzywdę żony spowodowaną śmiercią małżonka.

Jak długo od dnia śmierci małżonka można żądać odszkodowania?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć męża można ubiegać się, jeżeli od śmierci nie upłynęło 20 lat.

O jakie odszkodowanie może wnioskować żona po śmierci męża?

Zadośćuczynienie za śmierć męża

Zadośćuczynienie za śmierć małżonka ma za zadanie zrekompensować całość krzywdy związanej z nagłą i niespodziewaną śmiercią męża – członka rodziny, spowodowaną zawinionym działaniem innej osoby lub podmiotu (pracodawcy). Pod pojęciem krzywdy rozumie się całość negatywnych przeżyć żony wywołanych śmiercią męża.

Krzywda oznacza ból, cierpienie i ogół negatywnych następstw w zdrowiu i sferze psychicznej żony, wywołanych niespodziewaną śmiercią męża. Zadośćuczynienie za śmierć męża ma charakter jednorazowy tzn. powinno zrekompensować całość krzywdy małżonka. Jednakże, jeżeli już wcześniej otrzymałeś zadośćuczynienie od ubezpieczyciela, nie oznacza to że nie możesz żądać zapłaty wyższej kwoty.

Jeżeli straciłaś męża w wypadku przed wielu laty, a nawet zawarłaś ugodę z ubezpieczycielem, który dokonał wypłaty pieniędzy z odszkodowania – to prawdopodobnie możemy uzyskać dla Ciebie jeszcze wyższe zadośćuczynienie. Wystarczy zgłosić się do nas z prośbą o nieodpłatną analizę Twojej sprawy.

Stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej

W związku ze śmiercią męża, może dojść do znacznego pogorszenia sytuacji majątkowej wdowy. Żona może być dochodów jedynego żywiciela rodziny, nie może liczyć na jego wsparcie w prowadzeniu domu czy w przyszłym życiu. Następuje znaczne pogorszenie widoków na przyszłość. Stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej żony ma charakter jednorazowy, ma wygrodzić krzywdę majątkową.

Przed 2008r. małżonkowie otrzymywali od ubezpieczycieli jedynie jednorazowe odszkodowanie. Jeżeli wówczas otrzymałaś tylko jednorazowe odszkodowanie za śmierć męża, a nie otrzymałaś zadośćuczynienia po stracie męża – oznacza to, że nadal możesz żądać zapłaty wysokiego zadośćuczynienia za śmierć małżonka.

Zwrot kosztów pochówku i stypy oraz leczenia

Jeżeli żona opłaciła koszty pochowku i pogrzebu, koszty stypy, odzieży żałobnej czy koszty nagrobka – wówczas należny jest zwrot poniesionych kosztów od ubezpieczyciela lub sprawcy wypadku śmiertelnego. Podobnie należny jest zwrot kosztów związanych z terapią psychologiczną wdowy.

Renta

Żona – wdowa może także żądać wypłatę renty. Wynika to z faktu, że zmarły mąż mógł być jedynym żywicielem rodziny i utrzymywać gospodarstwo domowe. Obowiązek ten zmarły mąż mógł wypełniać nie tylko poprzez świadczenia finansowe, ale również przez pracę w gospodarstwie domowym.

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Zwykle ubezpieczyciel wypłacają zadośćuczynienie z tytułu śmierci męża w wysokości 10.000 zł – 15.000 zł.

Kancelaria KDRO.pl w swoich aktach odnotowała wypłaty przewyższające 150.000 złotych zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć męża. Ponadto jeżeli wcześniej wypłacono tylko stosowne odszkodowanie i zawarto ugodę, to Kancelaria KDRO.pl uzyskiwała dla poszkodowanej żony dodatkowo ponad 80.000zł zadośćuczynienia.

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • od dnia śmierci męża nie upłynęło więcej niż 20 lat
 • zmarły mąż nie był wyłącznie winny zdarzenia wywołującego śmierć
 • śmierć męża nie była wynikiem choroby samoistnej

Wymagane dokumenty

 • akt zgonu męża
 • akt małżeństwa
 • odpis wyroku karnego skazującego sprawcę za przestępstwo, pozostające w związku ze śmiercią męża (np. z art. 177 § 2 kk)
 • w przypadku braku wyroku karnego inne dokumenty z postępowania karnego (np. postanowienie o umorzeniu śledztwa) lub sygnatura akt sprawy karnej
 • jeżeli ubiegałeś się już o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć męża, wówczas przedstaw dokumenty z tego postępowania

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz więź i wzajemne relacje pomiędzy Tobą a zmarłym małżonkiem (najlepiej wraz ze zdjęciami)
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie umowy z Kancelarią
 • wysokie odszkodowanie za śmierć męża

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana