Odszkodowanie za śmierć narzeczonego w kopalni

Początkowo wypłacone odszkodowanie 0 zł
Odszkodowanie uzyskane dzięki KDRO 47000 zł

47.000zł odszkodowania za śmierć narzeczonego w kopalni

Narzeczona górnika, który zginął w tragicznym wypadku w kopalni Rudna w 2016r., na mocy wyroku sądowego otrzymuje ponad 47.000zł tytułem świadczeń odszkodowawczych (odszkodowanie za śmierć narzeczonego). Początkowo kopalnia odmówiła narzeczonej jakiejkolwiek pomocy finansowej.

W listopadzie 2016 r. w kopalni „Rudna” należącej do KGHM Polska Miedź S.A. miał miejsce silny wstrząs. W miejscu wstrząsu pracowało 30 górników. Spośród nich, 8 górników zginęło na miejscu. KGHM Polska Miedź S.A. obiecywało wsparcie finansowe dla rodzin tragicznie zmarłych górników.

Jeden z górników, który zginął w wypadku pozostawał przez wiele lat w nieformalnym związku tzw. konkubinacie. Fakt ten był powszechnie znany w kopalni, bowiem narzeczona była obecna na wielu uroczystościach organizowanych przez kopalnię. Narzeczeni był zaręczeni, mieli zaplanowany termin zawarcia związku małżeńskiego. Krótko mówiąc – żyli jak każda normalna rodzina.

Narzeczona zwróciła się do kopalni o pomoc, w tym także o zapomogę finansową i odszkodowanie za śmierć narzeczonego. Kopalnia Rudna odmówiła poszkodowanej jakiejkolwiek pomocy finansowej. Poszkodowana była zbywana, by w końcu dowiedzieć się od władz kopalni, iż poszkodowana nie wykazała, aby zmarły górnik był dla poszkodowanej bliską osobą. Nadto zdaniem kopalni nie wykazała, aby pozostawała z tragicznie zmarłym górnikiem w konkubinacie.

Przebieg likwidacji szkody

W tej sytuacji poszkodowana zgłosiła się z prośbą o pomoc do Kancelarii KDRO.pl Po przystąpieniu naszej Kancelarii, wezwaliśmy kopalnię do zapłaty zadośćuczynienia za śmierć narzeczonego w kopalni. Niestety próby polubownego rozwiązania sporu nie przyniosły żadnego rezultatu. Kopalnia konsekwentnie odmawiała zapłaty odszkodowania za śmierć narzeczonego.

Kancelaria w imieniu Klientki, złożyła pozew o zapłatę zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Ze względu na pracowniczy charakter sprawy, sprawę prowadził Wydział Pracy Sądu Okręgowego w Legnicy. Roszczące narzeczona została częściowo zwolniona od kosztów postępowania w sprawie o odszkodowanie za śmierć narzeczonego w kopalni.

Wygrane odszkodowanie za śmierć narzeczonego w kopalni

Sąd w toku postępowania przeprowadził szereg dowodów, w tym dowód z opinii psychologa i psychiatry. Skutkiem tego Sąd doszedł do przekonania pomiędzy zmarłym górnikiem a jego narzeczoną istniała szczególnie silna więź, której nagłe przerwanie spowodowało załamanie linii życiowej poszkodowanej i wywołało u poszkodowanej istotne cierpienia psychiczne.

Ostatecznie Sąd zasądził na rzecz poszkodowanej narzeczonej zadośćuczynienie za śmierć narzeczonego w kwocie 40.000zł wraz z należnym odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Wyrok Sądu Okręgowego jest prawomocny. Pozwana kopalnia zrealizowała wyrok wypłacając na rzecz poszkodowanej narzeczonej kwotę ponad 47.000zł.

Sprawa była prowadzona przed Sądem Okręgowym w Legnicy (sygn. akt V P 4/18).

Kancelaria prowadziła sprawę Klientki, tak jak w każdej innej sprawę nie pobierając zaliczek zarówno za postępowanie likwidacyjne, jak i w postępowaniu sądowym.

Moja sprawa była trudna, wymagała doświadczenia, dużej wiedzy prawniczej, skuteczności i ponad dwuletniego zaangażowania KDRO. Chciałabym podziękować Pani Dyrektor Annie Stal za solidną, profesjonalną pracę na najwyższym poziomie, obsługę przez zdolnych, z szerokim spojrzeniem prawniczym radców prawnych a przede wszystkim za moją wygraną sprawę. KDRO wywalczyła dla mnie bardzo dobre pieniądze rozliczyła rzetelnie, zgodnie z umową i szybciej niż czas do rozliczenia przewidziany w umowie.
Dzięki istnieniu takiej Kancelarii można być spokojnym, że jeśli zdarzy się coś złego w życiu i będziemy potrzebować pomocy to trafimy w "dobre ręce".

Beata C., Wrocław

Sprawy o zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć narzeczonego, nie należą do spraw „łatwych”. Niewiele kancelarii prowadziło takie sprawy. Są one nie tuzinkowe i wymagają szczególnego zaangażowania zarówno osoby roszczącej, jak i prawników zajmujących się sprawą.

Pamiętaj, że jeżeli z winy osoby trzeciej utraciłeś w wypadku komunikacyjnym, czy innym zdarzeniu bliską Tobie osobę – masz prawo do wynagrodzenia Twojej krzywdy. Takim środkiem, który w pewien sposób ma zrekompensować cierpienia jest zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej.

Nasza Kancelaria Odszkodowawcza KDRO.pl szybko i sprawnie poprowadzi Cię przez cały proces odzyskania należnego odszkodowania.

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana