Wysokie zadośćuczynienie za śmierć ojca odzyskane 17 lat po wypadku

Początkowo wypłacone odszkodowanie 0 zł
Odszkodowanie uzyskane dzięki KDRO 52000 zł

67.000zł zadośćuczynienia za śmierć ojca odzyskane 14 lat po wypadku

Córka, której biologiczny ojciec zginął w 2003r. zgłosiła się do Kancelarii z prośbą o uzyskanie zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Początkowo w postępowaniu likwidacyjnym PZU S.A. przyznało naszej klientce jedynie 14.000zł zadośćuczynienia za śmierć ojca. Ponieważ kwota wypłacona była rażąco zaniżona wytoczyliśmy w imieniu klientki powództwo o zapłatę dalszych kwot pieniędzy. Wygraliśmy w całości powództwo o zapłatę zadośćuczynienia za śmierć ojca. Pomimo uprawomocnienia się wyroku pozwany zakład ubezpieczeń zwlekał z realizacją wyroku. Z tego powodu skierowaliśmy sprawę do egzekucji komorniczej. Ostatecznie wygraliśmy dla klientki ponad 67.000zł.

Prowadziliśmy sprawę Klientki, której ojciec w 2003r. zginął w wypadku samochodowym.

W miejscowości NW kierujący (skazany później wyrokiem Sądu Rejonowego w P.) samochodem marki Lublin nie zachował należytej ostrożności, w wyniku czego na łuku drogi przejechał oś jezdni doprowadzając do zderzenia z samochodem marki Volvo kierowanym przez ojca naszej klientki , w następstwie czego poniósł śmierć na miejscu.

Po skompletowaniu niezbędnej dokumentacji z postępowania karnego oraz danych sprawcy i ubezpieczyciela OC sprawcy zgłosiliśmy roszczenia do właściwego zakładu ubezpieczeń. W toku postępowania likwidacyjnego PZU S.A. przyznało naszej klientce jedynie 14.000zł zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej.

Ponieważ przyznana kwota była rażąco zaniżona wnieśliśmy w imieniu powódki pozew o zapłatę dalszej kwoty 46.000zł zadośćuczynienia wraz z należnymi odsetkami.

W odpowiedzi na pozew pozwana PZU S.A. zaproponowała zawarcie ugody poprzez dopłatę dalszych 30.000zł. Oferta ta została odrzucona ponieważ nadal nie odzwierciedlała krzywdy Klientki i była dla niej niekorzystna.

W uzasadnieniu pozwu wskazywaliśmy, że nasza Klientka miała dobre relacje z ojcem – ojciec był częściej od matki w domu; miał z córką wspólne zainteresowania: wędkowanie, jazda rowerem, spacery. Pomimo tego, iż matka powódki rozwiodła się z jej ojcem, a klientka mieszkała wraz z matką ponad 90km od ojca to jej związek emocjonalny z ojcem był bardzo istotny. Poszkodowana nawiązała też poprawne relacje z nową żoną ojca i swoim przyrodnim bratem. Powódka liczyła na ojca, z którym miała wspólne plany i który dotąd wspierał ją finansowo. Po śmierci ojca nasza Klientka czuła się osamotniona, bowiem jej matka przebywała wówczas za granicą . Poszkodowana systematycznie odwiedza grób ojca, zachowuje pamięć o nim.

W sprawie zaoferowaliśmy sądowi materiał dowodowy w postaci zeznań świadków, którzy spójnie zeznali na temat krzywdy i cierpień naszej Klientki, który stały się jej udziałem po niespodziewanej stracie ojca.

Ponadto przeprowadzony został dowód z opinii biegłej psycholog. Opinia biegłej potwierdziła , iż między poszkodowaną a jej ojcem wykształciła się głęboka więź. Ponadto biegła potwierdziła istotny wpływ utraty ojca na jej stan emocjonalny.

Sąd w całości przyjął argumentację naszych prawników i uwzględnił w całości żądania pozwu o odszkodowanie za śmierć ojca wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Sprawa toczyła się przed sądem w Wolsztynie (sygn. akt IC 446/25).

Przebieg likwidacji szkody

Pomimo upływu blisko 14 lat od śmiertelnego wypadku zgromadziliśmy niezbędną dokumentację, w tym dokumentację ze sprawy sądowej karnej, w której sprawca wypadku został skazany za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Następnie zgłosiliśmy szkodę i roszczenia o zadośćuczynienie za śmierć ojca do PZU S.A. Zakład ubezpieczeń po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przyznał Klientce 14.000zł zadośćuczynienia za śmierć ojca w wypadku w 2003r.

Wezwaliśmy zakład ubezpieczeń do zapłaty dalszej kwoty zadośćuczynienia, jednak PZU S.A. odmówiła zapłaty wskazując, iż pomiędzy córką a zmarłym ojcem nie wywiązała się szczególna więź. Ubezpieczyciel argumentował to tym, że roszcząca córka od dawna nie zamieszkiwała z ojcem, a wychowywała się przy matce.

Wygrane zadośćuczynienie za śmierć ojca po 17 latach

Nasza kancelaria wygrała sprawę w całości w sądzie I instancji (sygn. akt IC 446/25). Sąd zasądził na rzecz naszego klienta dalszą kwotę 36.000zł zadośćuczynienia za śmierć ojca z należnymi odsetkami za zwłokę.

Pozwana zwlekała z realizacją wyroku. Po konsultacji z Klientką skierowaliśmy więc sprawę do egzekucji komorniczej. Komornik wyegzekwował od PZU S.A. ponad 48.000zł, na co między innymi składały się wysokie odsetki za opóźnienie.

Reasumując nasz klientka otrzymała:

  • 14.000zł zadośćuczynienia za śmierć ojca w postępowaniu likwidacyjnym,
  • dalsze 36.000zł zadośćuczynienia za śmierć ojca w postępowaniu sądowym
  • 4.500zł odsetek za opóźnienie
  • zwrot wszystkich poniesionych kosztów sądowych

Kancelaria prowadziła sprawę Pani Katarzyny, tak jak w każdej innej sprawie nie pobierając zaliczek zarówno za postępowanie likwidacyjne, jak i w postępowaniach sądowym i egzekucyjnym.

Kancelaria zajmowała się także sprawami innych członków rodziny.

Na podstawie przebiegu tej jednej, z wielu spraw prowadzonych przez KDRO.pl, można ocenić w jaki sposób należyte prowadzenie spraw prowadzi do skutecznej obrony praw roszczących o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

Jeżeli, straciłeś w wypadku osobę bliską zgłoś się do naszej Kancelarii. Zrobimy co w naszej mocy, abyś uzyskał jak najwyższe odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej.

Nawet wtedy gdy wypadek miał wiele lat temu, brak jest wyroku karnego ze względu na śmierć sprawcy, została zawarta wcześniej ugoda lub otrzymałeś odmowę zapłaty odszkodowania.

Inna kancelaria nie dała sobie rady z Twoją sprawą? Zgłoś się do nas.

 

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana