Odszkodowanie za złamanie nogi na chodniku – łącznie 37.500zł

Początkowo wypłacone odszkodowanie 0 zł
Odszkodowanie uzyskane dzięki KDRO 37500 zł

37.500zł odszkodowania i świadczeń pobocznych od Spółdzielni Mieszkaniowej za złamanie nogi na oblodzonym chodniku

25-letnia piesza w grudniu doznała skomplikowanego złamania nogi na skutek upadku na oblodzonym chodniku. Spółdzielnia Mieszkaniowa z Wrocławia zaniedbała w okresie zimowym właściwe utrzymanie chodnika . Na skutek wyroku sądowego Spółdzielnia zapłaciła poszkodowanej łącznie 37.500zł odszkodowania za złamanie nogi oraz świadczenia uboczne.

W grudniu 2014 r. 25-letnia poszkodowana idąc do pracy poślizgnęła się na oblodzonej tafli lodu znajdującej się na chodniku. Powyższe miejsce nie było w żaden sposób zabezpieczone, nie było również widoczne bowiem porywała je warstwa śniegu. Na chodniku nie była śladów posypania solą, czy piaskiem. Zarządcą chodnika, na którym poszkodowana doznała złamania kończyny dolnej była Spółdzielnia Mieszkaniowa z Wrocławia.

Po przewiezieniu na SOR u poszkodowanej rozpoznano mnogie złamania podudzia prawego – tzw. złamanie trójkostkowe i niezwłocznie. U poszkodowanej w trybie pilnym przeprowadzono zabieg operacyjny, zespalając kostkę przyśrodkową dwiema śrubami osteo.

Po wypisaniu ze szpitala poszkodowana przebywała na zwolnieniu lekarskim przez okres 10 tygodni, a przez okres 6 miesięcy przebywała pod stałą opieką lekarską. Następnie usunięto jej śruby z uszkodzonej nogi, zalecając korzystanie z obuwia ortopedycznego.

Poszkodowana nie powróciła do pełnej sprawności, dodatkowo na skutek zabiegów operacyjnych powstała szpecąca duża blizna.

Poszkodowana skontaktowała się z Kancelarią KDRO.pl z zapytaniem o możliwość prowadzenia sprawy odszkodowanie za złamanie nogi na chodniku, które skutkowało skomplikowanym złamaniem. Zdaniem poszkodowanej wypadek nie był nieszczęśliwym wypadkiem, a był spowodowany niewłaściwym utrzymaniem chodnika, który był oblodzony i pokryty śniegiem.

Kto odpowiada za wypłatę odszkodowania za złamanie nogi na chodniku?

Kancelaria po zapoznaniu się ze specyfiką sprawy zebrała dokumenty, świadczące iż rzeczywiście w miejscu wypadku w godzinach wczesnorannych występowały opady śniegu, a temperatura w momencie zdarzenia wynosiła -3,5 stopnia Celsjusza. W dalszej kolejności Kancelaria ustaliła podmiot odpowiedzialny za właściwe utrzymanie chodnika w okresie zimowym. Jak się okazało podmiotem tym była jedna z wrocławskich Spółdzielni Mieszkaniowych.

Pomimo tak szerokiej argumentacji i okazania dowodów, Spółdzielnia Mieszkaniowa odmówiła naszej Klientce zapłaty jakiejkolwiek kwoty zadośćuczynienia za złamanie nogi na chodniku, jak i odmówiła zapłaty odszkodowania za koszty rehabilitacji i leczenia.

Wobec odmowy zapłaty, Kancelaria KDRO.pl reprezentująca poszkodowaną, wytoczyła w jej imieniu powództwo o zapłatę 25.000zł wraz z należnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

W toku postępowania Sąd ustalił, iż rzeczywiście w chwili wypadku fragment chodnika, na którym przewróciła się powódka, w chwili wypadku był śliski, oblodzony, nie posypany piaskiem ani solą, co spowodowało poślizgnięcie się powódki i jej upadek, a w konsekwencji złamanie nogi. Sąd przyjął zatem, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną upadkiem powódki oraz doznanym w jego wyniku złamaniem. Jest to spowodowane tym, iż pozwana Spółdzielnia Mieszkaniowa nie zapewniła wystarczająco bezpiecznych warunków na należącej do siebie nieruchomości. To z kolei powoduje jej odpowiedzialność za szkodę na zasadzie ar. 415 kc.

Dalej biegły lekarz wydający opinię wskazał, że u naszej Klientki w związku z wypadkiem powstał trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 15%. Wskazał także na istotne następstwa wypadku dla jej zdrowia.

W konsekwencji Sąd przyjął, że żądana przez poszkodowaną kwota zadośćuczynienia jest kwotą odpowiednią i tym samym zasądził na jej rzecz 25.000zł zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę.

Wygrane odszkodowanie

Spółdzielnia Mieszkaniowa złożyła w sprawie apelację zaskarżając wyrok w całości. Podstawowym zarzutem Spółdzielni było, iż Sąd I instancji błędnie przyjął że Spółdzielnia ponosiła winę za niewłaściwe utrzymanie chodnika, bowiem wypadek zdarzył się około 5 rano, a to tej godzinie nie ma normalnego ruchu pieszego. Tym samym Spółdzielnia o tej godzinie nie miała obowiązku utrzymywać chodnika w stanie należytym.

Apelacja Spółdzielni została w całości oddalona.

Na skutek uprawomocnienia się wyroku, Spółdzielnia Mieszkaniowa zapłaciła poszkodowanej pieszej zadośćuczynienie, które wraz z odsetkami za zwłokę wyniosło 31.000zł. Nadto Spółdzielnia zapłaciła koszty procesu w kwocie blisko 7.000zł.

Sprawa była prowadzona przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu (I C 1459/16 oraz II Ca 1587/190).

Klientka powierzyła Kancelarii Odszkodowawczej KDRO.pl, a ta poprowadziła sprawę od samego początku, aż do pomyślnego zakończenia.

Na podstawie przebiegu tej jednej, z wielu spraw prowadzonych przez KDRO.pl, można ocenić w jaki sposób należyte prowadzenie spraw prowadzi do skutecznej obrony praw poszkodowanego w wypadku. Kancelaria Odszkodowawcza z Wrocławia KDRO.pl prowadzi bardzo szeroki spraw odszkodowawczych – nie tylko dotyczących wypadków komunikacyjnych, ale także dotyczących odszkodowań związanych z winą podmiotów trzecich.

Jeżeli doznałeś urazu na niezabezpieczonym, czy dziurawym chodniku, prześlij swoją sprawę do nieodpłatnej analizy. Nasi prawnicy skontaktują się z Tobą i wskażą, czy roszczenie o odszkodowanie za wypadek na chodniku jest zasadne a jeżeli tak to o jak wysokie odszkodowanie należy walczyć!

Podejmiemy się Twojej sprawy, nawet gdy wypadek miał miejsce dawno temu, ale nie później niż 20 lat wstecz.

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana