Odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach – wypłacono 45.000zł

Początkowo wypłacone odszkodowanie 12300 zł
Odszkodowanie uzyskane dzięki KDRO 45000 zł

45.000zł dla pieszej potrąconych na pasach - ugoda sądowa

Pani Wanda w lutym 2017r. została potrącona na pasach dla pieszych. Na skutek potracenia doznała złamania kości udowej i krzyżowej oraz doznała licznych potłuczeń. Po udzieleniu pełnomocnictwa naszym prawnikom, poszkodowana była reprezentowana przez nas jako oskarżycielka posiłkowa w postępowaniu karnym. Sprawca wypadku został skazany za przestępstwo. W postępowaniu likwidacyjnym PZU S.A. przyznało poszkodowanej jedynie 12.300zł odszkodowania. W imieniu powódki wytoczyliśmy przeciwko PZU S.A. wytoczyliśmy powództwo o dalszą zapłatę. W trakcie postępowania sądowego, po konsultacji z powódką zawarliśmy w jej imieniu ugodę sądową. Na mocy ugody powódka otrzymała łącznie 45.000zł.

W lutym 2017r. we Wrocławiu na ul. Braniborskiej doszło do wypadku komunikacyjnego. Kierowca pojazdu marki Dacia Dokker nie zachował szczególnej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa Pani Wandzie, która w sposób prawidłowy przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych. Kierowca początkowo nie przyznawał się do swojej winy.

Pani Wanda wskutek potrącenia doznała m.in. urazu głowy z utratą przytomności i wstrząśnieniem mózgu, złamania dwóch żeber, złamania trzonu kości łonowej i panewki stawu biodrowego, złamania kości krzyżowej.

Wkrótce po wypadku Pani Wanda zleciła naszej kancelarii kompleksowe prowadzenie sprawy cywilnej o odszkodowanie, jak i jej reprezentację jako osoby pokrzywdzonej w postępowaniu karnym.

W postępowaniu karnym aktywnie reprezentowaliśmy poszkodowaną na etapie postępowania karnego przygotowawczego, jak i w postępowaniu karnym sądowym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Sąd karny skazał kierowcę pojazdu Dacia wyrokiem karnym za przestępstwo z art. 177 § 1 kodeksu karnego. Jednocześnie zgodnie z naszym wnioskiem, sąd karny zasądził od skazanego na rzecz naszej klientki kwotę 3.000zł nawiązki.

Przebieg likwidacji szkody

Po zleceniu sprawy reprezentowaliśmy Panią Wandę równolegle w postępowaniu karnym, jak i w postępowaniu o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia od PZU S.A., które ubezpieczało polisą OC pojazd sprawcy.

Ubezpieczyciel początkowo odmawiał zapłaty odszkodowania, ponieważ sprawca nie przyznawał się do winy. W trakcie postępowania karnego został zabezpieczony koronny dowód, w postaci nagrania z monitoringu miejskiego. Z nagrań jednoznacznie wynikało, iż kierowca pojazdu Dacia ponosi wyłączną winę za spowodowanie wypadku, bowiem potrącił Panią Wandę na oznakowanym przejściu dla pieszych, w momencie gdy poszkodowana już opuszczała to przejście.

PZU S.A. w postępowaniu likwidacyjnym przyznało na rzecz Pani Wandy 12.000zł zadośćuczynienia za krzywdę oraz 300zł odszkodowania za poniesione wydatki na leczenie i rehabilitację.

Ponieważ kwota ta był niewspółmiernie niska do poniesionej krzywdy i odniesionych uszczerbków na zdrowiu, kancelaria wezwała PZU S.A. do dopłaty dalszych kwot pieniędzy. Ubezpieczyciel nie wyraził woli podwyższenia kwot przyznanego odszkodowania.

Postępowanie cywilne i ugoda sądowa

Nasza kancelaria w imieniu powódki wniosła pozew o zapłatę dalszej kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania za poniesione koszty leczenia, rehabilitacji oraz zwrot kosztów opieki osoby trzeciej.

Po doręczeniu pozwu pozwanej PZU S.A. jej pełnomocnik zgłosił się do naszej kancelarii z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji celem zakończenia sprawy poprzez zawarcie ugody sądowej.

Kancelaria działając w porozumieniu z poszkodowaną uzyskała satysfakcjonujące je warunki porozumienia. Ostatecznie w sprawie zawarto ugodę sądową na mocy której PZU S.A. wypłaciło poszkodowanej łącznie 45.000zł. Sprawa toczyła się w sądzie rejonowym we Wrocławiu pod sygnaturą VIII C 734/17.iNależy pamiętać, że kwota zadośćuczynienia wypłacona poszkodowanej w związku z zawartą ugodą sądową nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym dla osób fizycznych.

Kancelaria prowadziła sprawę Pani Wandy, tak jak w każdej innej sprawie nie pobierając zaliczek zarówno za postępowanie przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym, jak i w postępowaniach sądowych cywilnym jak i karnym.

Na podstawie przebiegu tej jednej, z wielu spraw prowadzonych przez KDRO.pl, można ocenić w jaki sposób należyte prowadzenie spraw prowadzi do skutecznej obrony praw poszkodowanych w ywpadkach komunikacyjnych.

Zalecamy zwrócenie się do nas, w jak najkrótszym okresie czasu od wypadku. Nasza pomoc prawna może być wówczas udzielona już na etapie postępowania karnego przygotowawczego. Takie postępowanie pozwoli na skuteczne odzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia i skutecznej przeciwstawienie się zarzutom ewentualnego przyczynienia do wypadku.

Jeżeli, zostałeś potrącony przez samochód zgłoś się do naszej Kancelarii. Zrobimy co w naszej mocy, abyś uzyskał jak najwyższe odszkodowanie.

Nawet wtedy gdy wypadek miał wiele lat temu i nie dysponujesz wyrokiem karnym skazującym sprawcę wypadku. Pamiętaj, że w przypadku potrąceń pieszych bardzo często ma zastosowanie wydłużony – aż 20-letni okres przedawnienia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Inna kancelaria nie dała sobie rady z Twoją sprawą? Zgłoś się do nas.

 

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana