29.000zł za złamanie nogi na oblodzonej myjni samochodowej

Początkowo wypłacone odszkodowanie 0 zł
Odszkodowanie uzyskane dzięki KDRO 29000 zł

29.000zł odszkodowania za złamanie nogi na terenie samoobsługowej myjni samochodowej

Kierowca, który złamał nogę na oblodzonej samoobsługowej myjni samochodowej otrzymał od ubezpieczyciela myjni blisko 29.000zł odszkodowania. Pierwotnie właściciel myjni odmówił zapłaty jakiejkolwiek kwoty odszkodowania, twierdząc że złamanie jest wynikiem nieszczęśliwego wypadku.

W grudniu 2015r. pan Piotr przyjechał samochodem teren samoobsługowej myjni samochodowej w Wołowie. Po wyjściu z pojazdu, idąc w kierunku automatu rozmieniającego pieniądze, poza stanowiskami do mycia aut poślizgnął się na warstwie lodu i wywrócił się na twardą powierzchnię myjni, doznając złamania nogi.

Bezpośrednio po zdarzeniu żona pana Piotra i świadek zdarzenia udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz wezwali karetkę pogotowia. Poszkodowany został przetransportowany do Powiatowego Centrum Medycznego w Brzegu Dolnym i zakwalifikowany do leczenia operacyjnego, gdyż wystąpiło u niego złamanie dwukostkowe podudzia prawego ze zwichnięciem stawu skokowego.

Powierzchnia wokół myjni była bardzo śliska i oblodzona. Zapis monitoringu pozwalał na jednoznaczny wniosek, że teren był odśnieżony, tym niemniej, skoro występowała na nim wierzchnia warstwa lodu, to nie był zabezpieczony solą bądź piaskiem. Co więcej, na krótkim filmie wyraźnie widać, iż nie tylko powód się poślizgnął, ale też kobieta, która tuż po wypadku udzielała mu pierwszej pomocy.

Przebieg likwidacji szkody

Pan Piotr zwrócił się do Kancelarii KDRO.pl o pomoc w odzyskaniu odszkodowania za złamanie nogi na terenie myjni.

W toku prowadzenie sprawy zabezpieczyliśmy materiał dowodowy, w szczególności zapis z monitoringu myjni z dnia zdarzenia.

Następnie zwróciliśmy się zarówno do właściciela myjni, jak i zakładu ubezpieczeń ubezpieczającego myjnię ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej o zapłatę kwoty 30.000zł. Zarówno właściciel myjni jak i jego ubezpieczyciel odmówili zapłaty odszkodowania.

W tej sytuacji w imieniu poszkodowanego pana Piotra złożyliśmy w Sądzie w Wołowie pozew o zapłatę należnego zadośćuczynienia wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie.

W toku postępowania sądowego, sąd w pełni dał wiarę przedstawionym przez kancelarię dowodom, w tym przeprowadził dowód z zapisu monitoringu z chwili wypadku.

Sąd ustalił, że teren myjni był oblodzony, trudności z utrzymaniem się miał zarówno świadek jak i pracownicy ratunkowi pogotowia, co jest widoczne na nagraniu zdarzenia. Uczestnicy zdarzenia (w tym postronny świadek) nie widzieli w dniu zdarzenia znaków ostrzegawczych („uwaga, ślisko”), więc jeśli nawet one były, to nie spełniały swej roli w sposób dostateczny.

Sąd stwierdził, iż nie sposób przyjąć, że z racji funkcji myjni normalnym jest występowanie w okolicach podgrzewanych stanowisk do mycia oblodzenia, którego nie da się wyeliminować, albowiem wówczas bezpieczne korzystanie z takiej myjni w warunkach zimowych byłoby niekiedy niemożliwe.

Sędzia, wskazał iż sam właściciel myjni ponosi wzmożoną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, ale w przedmiotowej sprawie można mu także przypisać odpowiedzialność na zasadzie winy, bowiem właściciel myjni nie dochował wzmożonej, profesjonalnej staranności.

Wygrane odszkodowanie

Po półtora roku trwania procesu sadowego sąd w całości uwzględnił roszczenia pozwu o odszkodowanie za wypadek na chodniku na terenie myjni samochodowej.

Wskutek rozstrzygnięcia sądowego za złamanie nogi na terenie oblodzonej myjni na rzecz pana Piotra zostało zasądzone blisko 29.000zł zadośćuczynienia, odsetek i świadczeń ubocznych.

Kwoty te zostały zasadzone od zakładu ubezpieczeń, który ubezpieczał polisą odpowiedzialności cywilnej myjnię samochodową.

Odsetki za opóźnienie zostały wypłacone za okres począwszy blisko 2 lat.

Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym w Wołowie (sygn. akt I C 387/16). Wyrok jest prawomocny, a zakład ubezpieczeń wypłacił całość zasądzonych kwot.

Kancelaria prowadziła sprawę pana Piotra, tak jak w każdej innej sprawę nie pobierając zaliczek zarówno za postępowanie przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym, jak i w postępowaniu sądowym.

Na podstawie przebiegu tej jednej, z wielu spraw prowadzonych przez KDRO.pl, można ocenić w jaki sposób należyte prowadzenie spraw prowadzi do skutecznej obrony praw poszkodowanego w wypadku.

Jeżeli, doznałeś złamanie lub innego urazu na terenie myjni samochodowej, w galerii handlowej, czy na terenie innego przedsiębiorstwa zgłoś się do naszej Kancelarii. Nieodpłatnie dokonamy analizy sprawy i ocenimy szanse wygrania odszkodowania.

Podejmiemy się Twojej sprawy, nawet gdy wypadek miał miejsce dawno temu, a nie później niż 20 lat wstecz.

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana