83.000zł za wypadek motocyklisty

Początkowo wypłacone odszkodowanie 0 zł
Odszkodowanie uzyskane dzięki KDRO 83000 zł

83.000zł odszkodowania dla motocyklisty, któremu nagle wyjechał inny pojazd

Kierowca motocykla, który doznał uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku spowodowanego przez innego kierowcę uzyskał wysokie odszkodowanie z OC sprawcy, odszkodowanie z polisy NNW oraz jednorazowe odszkodowanie z ZUS.

Pan Mirosław właśnie otworzył działalność gospodarczą, polegającą m.in. na zaopatrywaniu lokali gastronomicznych w produkty spożywcze. To był pierwszy dzień jego pracy. Z samego rana jechał na skuterze do swojego pierwszego klienta.

Pan Mirosław jechał główną ulicą Wrocławia, nie przypuszczając iż ten dzień na długo pozostanie w jego pamięci. Nagle z małej uliczki wyjechał z impetem samochód osobowy uderzając w bok skutera. Na skutek z zderzenia, Pan Mirosław został wyrzucony ze skutera na odległość 8 metrów. Wypadając ze skutera silnie uderzył podbrzuszem o kierownicę. Na skutek wypadku poszkodowany stracił przytomność.

Po przybyciu na miejsce zespół Pogotowia Ratunkowego stwierdził u Pana Mirosława cechy wstrząsu hipowolemicznego i natychmiast przewiózł go do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Poszkodowany był natychmiast operowany. Stwierdzono rozległe uszkodzenia jelit, uszkodzenie śledziony. Poza tym Pan Mirosław miał mnogie złamania żeber oraz złamanie obojczyka. W trakcie operacji chirurdzy usunęli u Pana Mirka fragment jelita oraz usunęli śledzionę. Poszkodowany miał po prostu szczęście, że tak poważne urazy były szybko zdiagnozowane oraz że był on natychmiast operowany.

Pan Mirosław zlecił Kancelarii Odszkodowawczej z Wrocławia – KDRO.pl prowadzenie sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie oraz sprawę o świadczenie wypadkowe z ZUS.

Przebieg likwidacji szkody

Po zgłoszeniu szkody Towarzystwo Ubezpieczeniowe A. S.A. odmówiło dokonania jakiejkolwiek wypłaty, podnosząc iż przeciwko podejrzanemu prowadzone jest dochodzenie i wydało decyzję odmawiającą wypłaty do momentu zakończenia postępowania karnego w Sądzie. Stanowisko Towarzystwa Ubezpieczeniowego A. S.A. nie uległo zmianie pomimo przedstawienia przez Kancelarię KDRO.pl oświadczenia sprawcy, przyznającego się do winy. Również skarga złożona w imieniu poszkodowanego do Komisji Nadzoru Finansowego nie spowodowała zmiany stanowiska Towarzystwa Ubezpieczeniowego A. S.A.

Wygrane odszkodowanie

Pan Mirosław na skutek wypadku i nagannej postawy Towarzystwa Ubezpieczeniowego A. S.A. pozostawał w niedostatku. KDRO.pl w imieniu poszkodowanego złożyło powództwo w sądzie. Nasz klient został zwolniony przez Sąd od ponoszenia kosztów sądowych.

Na skutek działań radcy prawnego Kancelarii KDRO.pl, Towarzystwo A S.A. uznało roszczenie do kwoty 83.000zł, która to kwota została wypłacona panu Mirosławowi.

Kancelaria reprezentowała naszego klienta w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym oraz skutecznie wystąpiła w tym procesie o zapłatę przez sprawcę nawiązki na rzecz pokrzywdzonego Pana Mirosława.

Ponadto Kancelaria reprezentowała Pana Mirka w postępowaniu przed ZUS. Wypadek został uznany przez ZUS jako wypadek przy pracy. Kancelaria również z sukcesem prowadziła postępowanie w przedmiocie przyznania panu Mirosławowi świadczenia wypadkowego oraz renty z ZUS.

Kancelaria prowadziła sprawę Pana Mirosława, tak jak w każdej innej sprawę nie pobierając zaliczek zarówno za postępowanie przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym, jak i w postępowaniach sądowych, czy postępowaniu przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Profesjonaliści w każdym calu, błyskawicznie dostałem odszkodowanie, Pani Aniu - dziękuje za zaangażowanie.

Mirosław, Wrocław

Na podstawie przebiegu tej jednej, z wielu spraw prowadzonych przez KDRO.pl, można ocenić w jaki sposób należyte prowadzenie spraw prowadzi do skutecznej obrony praw poszkodowanego w wypadku.

Jeżeli, jako motocyklista miałeś wypadek nie z własnej wyłącznej winy, zgłoś się do Kancelarii KDRO.pl i uzyskaj najwyższe odszkodowanie. Podejmiemy się Twojej sprawy, nawet gdy wypadek miał miejsce dawno temu, a nie później niż 20 lat wstecz.

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana