Wygrane odszkodowanie za skręcenie kostki od zarządcy budynku – 15.000zł

Początkowo wypłacone odszkodowanie 1000 zł
Odszkodowanie uzyskane dzięki KDRO 15000 zł

Wysokie odszkodowanie za skręcenie kostki wypłacone od ubezpieczyciela zarządcy budynku

Mieszkanka bloku we Wrocławiu doznała skręcenia kostki na nierówności przy wejściu do budynku. Ubezpieczyciel zarządcy budynku na skutek wyrok wypłacił poszkodowanej blisko 15.000zł odszkodowania i świadczeń ubocznych.

Skręcenie kostki przed blokiem z winy zarządcy budynku

W lutym 2018 r. mieszkanka budynku wychodząc z niego potknęła się o metalową wycieraczkę i upadła. Świadkiem zdarzenia był sąsiad poszkodowanej. Poszkodowana zgłosiła się na Pogotowie Ratunkowe, gdzie lekarz zdiagnozował skręcenie stawu skokowego. W dalszej diagnostyce okazało się, że skutkiem skręcenia była obecność płynu w stawie oraz uszkodzenie więzadeł stabilizujących staw oraz torebki stawowej. Poszkodowana przeszła cykl zabiegów rehabilitacyjnych, które nie doprowadziły do przywrócenia pełnej sprawności powódki.

Obniżeniu uległa także jakość życia poszkodowanej – kobieta dłuższy czas była niezdolna do pracy, musiała zrezygnować z dłuższych spacerów, czy wycieczek rowerowych.

Odszkodowanie za skręcenie kostki od ubezpieczyciela zarządcy budynku

Poszkodowania zwróciła się do Kancelarii KDRO.pl. Nasza kancelaria odszkodowawcza zgłosiła szkodę zarządcy budynku, który przekazał sprawę do dalszego procesu likwidacji przez właściwy zakład ubezpieczeń. Wskutek właściwego udowodnienia winy zarządcy budynku, polegającej tym iż wejście do budynku i klatka ociekowa były nierówne, a klatka ściekowa uszkodzona przyznał poszkodowanej 1.000zł zadośćuczynienia za skręcenie nogi.

Ubezpieczyciel odmówił zapłaty dalszej części zadośćuczynienia i odszkodowania. Zakład ubezpieczeń odmówił refundacji kosztów odpłatnej rehabilitacji, wskazując iż poszkodowania mogła odbyć rehabilitację na koszt NFZ.

Odszkodowanie za skręcenie kostki – sprawa w sądzie

W tym stanie kancelaria odszkodowawcza w imieniu poszkodowanej wniosła do sądu o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania za koszty leczenia i rehabilitacji. Przedmiotem postępowania nie była wina zarządcy, a jedynie rozmiar poniesionej szkody.

W postępowaniu został wydany dowód z opinii biegłego ortopedy oraz była przesłuchiwana sama poszkodowana. Biegły ortopeda ustalił, iż skutkiem skręcenia kostki doszło do powstania u poszkodowanej trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 5%.

Odszkodowanie – zasądzenie przez Sąd I i II instancji

Sąd wyrokiem zasądził na rzecz powódki całość roszczenia czyli 10.000zł zadośćuczynienia oraz blisko 300zł odszkodowania. Pozwany zakład ubezpieczeń wniósł apelację od wyroku sądu pierwszej instancji. Sąd II instancji uznał apelację za niezasadną i oddalił apelację w całości.

Wypłata odszkodowania za skręcenie stawu skokowego od Compensa TU S.A.

Ubezpieczyciel zrealizował wyrok o odszkodowanie i zadośćuczynienie za skręcenie stawu skokowego. Wraz z odsetkami i kosztami zasądzonymi na rzecz powódki, ubezpieczyciel wypłacił blisko 15.000zł.

Sygnatura akt: VIII C 1659/18 oraz II Ca 1264/20.

Jeżeli doznałeś urazu na skutek zaniedbań zarządcy budynku masz prawo żądać wypłaty odszkodowania. Podmiotem odpowiedzialnym może być wspólnota mieszkaniowa, zarządca budynku, czy ich ubezpieczyciele. Aby uzyskać najwyższe odszkodowanie za wypadek z winy zarządcy, czy wspólnoty warto zwrócić się o pomoc do specjalisty od odszkodowania. Kancelaria Odszkodowawcza KDRO.pl z Wrocławia posiada bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw.

Jeżeli doznałeś urazu z winy zarządcy budynku, prześlij swoją sprawę do nieodpłatnej analizy. Wina zarządcy nieruchomości może polegać ns utrzymaniu w niewłaściwym stanie technicznym infrastruktury budynku, chodnika, czy na niewłaściwym oznakowaniu schodów.

Nasi prawnicy skontaktują się z Tobą i wskażą, czy roszczenie o odszkodowanie za wypadek na chodniku jest zasadne a jeżeli tak to o jak wysokie odszkodowanie należy walczyć!

Podejmiemy się Twojej sprawy, nawet gdy wypadek miał miejsce dawno temu, ale nie później niż 20 lat wstecz.

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana