Oświadczenie sprawcy kolizji – czy należy spisać?

Miałeś stłuczkę? Zapewne zastanawiałeś się wówczas, jak należy się zachować, jak zabezpieczyć dowody oraz czy wezwać Policję. Zastanówmy się więc, kiedy należy spisywać oświadczenie sprawcy kolizji a kiedy należy wezwać na miejsce wypadku Policję.

Kolizja drogowa, czy wypadek drogowy?

Kolizja drogowa jest zdarzeniem, podczas którego żaden z uczestników wypadku nie ucierpiał na tyle że należy mu udzielić pomocy medycznej. Mianem kolizji drogowej można więc nazwać stłuczki, szkody parkingowe podczas których mogło dojść do uszkodzeń mienia, czy pojazdów, ale żadna z osób uczestniczących w wypadku nie została poszkodowana.

Z kolei definicja wypadku drogowego znajduje się w art. 177 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem wypadkiem drogowym jest zdarzenie, do którego doszło w wyniku chociażby nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a którego następstwem są obrażenia ciała innej osoby powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres powyżej 7 dni albo śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Kolizja drogowa – czy należy wzywać policję?

Jak wynika z definicji kolizje, są to zdarzenia bez poszkodowania osób, w takich wypadkach nie ma obowiązku wzywania policji na miejsce zdarzenia.

Zazwyczaj uczestniczący w zdarzeniu sporządzają tzw. oświadczenie sprawcy kolizji, w którym sprawca przyznaje się do spowodowania kolizji.

Jeżeli żaden z uczestników kolizji, nie poczuwa się do winy za jej spowodowanie, to nie pozostaje nic innego jak wezwanie policji. Policja dokona ustaleń, co do sprawstwa. Sprawca może spodziewać się, że zostanie ukarany mandatem karnym.

Czy oświadczenie sprawy kolizji, zawsze jest najlepszym rozwiązaniem?

Zakłady ubezpieczeń często odmawiają wypłaty odszkodowania za wypadek wtedy, gdy poszkodowany nie posiada pełnej dokumentacji szkodowej. Po przesłaniu do ubezpieczyciela oświadczenia sprawcy kolizji, zakład ubezpieczeń zwraca się do sprawcy z zapytaniem, czy ten potwierdza okoliczności kolizji oraz czy potwierdza swoje sprawstwo. Niejednokrotnie sprawca, pomimo podpisaniu oświadczenia wypiera się później swojej winy. Sprawca wskazuje, że oświadczenie podpisał pod wpływem błędu, czy też będąc w stresie.

W takiej sytuacji, to na poszkodowanym spoczywa obowiązek udowodnienia sprawstwa tej osoby. Najczęściej powoduje to konieczność wytoczenia powództwa cywilnego przeciwko ubezpieczycielowi, aby w procesie cywilnym udowodnić, kto spowodował kolizję.

Jeżeli nie wezwiesz policji na miejsce kolizji, to możesz to narazić siebie, jako osoby poszkodowanej w sprawie, na wiele negatywnych skutków, a nawet na brak wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy.

Oświadczenie sprawcy kolizji – jak przygotować? Co powinno zawierać?

Oświadczenie sprawcy kolizji może być spisane na druku lub nawet na zwykłej kartce papieru.

Bez względu na formę oświadczenia powinno ono zawierać:

 1. Datę i godzinę sporządzenia oświadczenia
 2. Datę, godzinę kolizji drogowej
 3. Wskazane pojazdy uczestniczące w kolizji. Te dane powinny zawierać:
  • Rodzaj pojazdu, markę i model pojazdu
  • Numery rejestracyjny pojazdów
  • Nazwę zakładu ubezpieczeń, który ubezpieczał w chwili zdarzenia pojazd sprawcy polisą OC
 4. Dane wszystkich osób uczestniczących w kolizji (dotyczy to zarówno kierowców, jak i pasażerów)
 5. Imiona i nazwiska osób
 6. Adresy zamieszkania
 7. Numer i serię prawa jazdy kierowców
 8. Numery telefonów uczestników kolizji
 9. Dane świadków wypadku (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu)
 10. Dokładny opis okoliczności kolizji, wraz ze szkicem sytuacyjnym
 11. Opis uszkodzeń pojazdów
 12. Jeżeli doszło do uszkodzeń rzeczy, należy te uszkodzenia opisać (np. uszkodzenia telefonu)
 13. Informacje, czy w wypadków ktokolwiek doznał urazów (jakich)
 14. Z oświadczenia musi wprost wynikać, kto był sprawcą kolizji, w jaki sposób doprowadził do kolizji oraz że kierowca innego pojazdu nie przyczynił się do powstania kolizji

Wzór oświadczenia sprawcy kolizji – za darmo do pobrania

Ubezpieczyciele wystawiając polisę ubezpieczeniową bardzo często dołączają wzór oświadczenia sprawcy kolizji. Taki wzór możesz również odnaleźć w internecie.

Nasza kancelaria odszkodowawcza z Wrocławia, przygotowała własny wzór oświadczenia sprawcy kolizji. Wzór ten, opracowaliśmy bazując na własnym wieloletnim doświadczeniu w likwidacji szkód powypadkowych.

Oferujemy nasz wzór oświadczenia sprawcy kolizji za darmo do pobrania i wydruku. Zachęcamy do jego wydruku i umieszczenia go na wszelki wypadek w schowku samochodowym. Oby nie trzeba było z niego korzystać…

oświadczenie sprawy kolizji wzór

Ten wzór, który Państwu udostępniamy należy w całości wypełnić. Sprawca zdarzenia musi się pod nim podpisać i z opisu zdarzenia musi jasno wynikać, kto jest sprawcą tego wypadku.

Kolizja drogowa – czy należy wezwać policję?

Zdarza się, że sprawcy wypadku pomimo złożonego oświadczenia wycofują się z niego lub przypisują współsprawstwo poszkodowanemu. Z tego względu, jako podmiot z olbrzymim doświadczeniem na rynku odszkodowań, zalecamy aby zawsze na miejsce kolizji wezwać policję. Czas oczekiwania na przyjazd Policji może być długi, ale sporządzenie notatki przez policję uchroni nas przed przykrymi niespodziankami.

Pamiętaj, że jeżeli podczas wypadku ktokolwiek ucierpiał należy bezwzględnie i niezwłocznie:

 • dokonać zgłoszenia zdarzenia na policję,
 • wezwać pogotowie ratunkowe
 • udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy
 • oznaczyć i zabezpieczyć miejsce zdarzenia (światła awaryjne, trójkąt ostrzegawczy)
 • jeżeli doszło do wycieku płynów eksploatacyjnych lub ktoś został uwięziony w pojeździe należy wezwać straż pożarną.

Kolizja drogowa – o czym nie można zapomnieć

Jeżeli na miejsce zostanie wezwana policja, to pamiętajmy o tym, aby zanotować numer sprawy (tzw. ID sprawy).

Warto również wykonać wiele zdjęć z miejsca wypadku. Zdjęcia z wypadku powinny ilustrować miejsce wypadku oraz zakres uszkodzeń pojazdu.

Kolizja drogowa – kiedy zgłosić szkodę?

Nie musisz czekać ze zgłoszeniem szkody do właściwego zakładu ubezpieczeń. Zgłoś szkodę już wkrótce po wypadku. Być może konieczne będzie odholowanie pojazdu, wydanie samochodu zastępczego – takich świadczeń powinien udzielić ubezpieczyciel OC sprawcy wypadku. Jeżeli odmówi on udzielenia pomocy, to skorzystaj z własnej polisy Assistance. Później, Twój ubezpieczyciel będzie dochodził zwrotu pokrytych kosztów od ubezpieczyciela OC sprawcy kolizji.

Nie zwlekaj także ze zgłoszeniem roszczeń dotyczących naprawy pojazdu, czy odszkodowania z innej podstawy. Jeżeli ucierpiałeś w kolizji, to jednoczasowo zgłoś roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia za krzywdę wywołaną rozstrojem Twojego zdrowia.

Odszkodowanie po kolizji drogowej i po wypadku – lepiej z kancelarią odszkodowawczą

Każda kolizja drogowa i wypadek drogowy, to nie tylko wielki stres, ale i duży problem. Zawsze warto już na pierwszym etapie zgłoszenia szkody, skorzystać z doświadczonej kancelarii odszkodowawczej.

Miałeś kolizję drogową – zgłoś się do nas po pomoc!