Odszkodowanie za śmierć nienarodzonego dziecka

 

Odszkodowanie za śmierć nienarodzonego dziecka

 

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, nienarodzone dziecka nie ma podmiotowości prawnej, a tym samym nie może być podmiotem praw, z których mogą być wywodzone roszczenia osób najbliższych związanych ze śmiercią nienarodzonego dziecka.

 

Istnieje jednak odmienna tendencja w orzecznictwie sądów, która znalazła odzweirciedlenie w wyroku Sądu Najwyższego, którego teza brzmi: Dziecko, które urodziło się martwe, może być uznane za zmarłego w rozumieniu art. 446 § 4 k.c.

 

Taka linia orzecznicza dotyczy takich stanów faktycznych, w których matka jest w zaawansowanej ciąży, a nienarodzone dziecko w chwili śmierci faktycznie byłoby zdolne do podjęcia czynności zyciowych poza organizmem matki. Istotnym jest także stopień więzi pomiędzy osobami najbliższymi, a nienarodzonym dzieckiem. Więź tą można oceniać poprzez fakt przygotowywania się rodziców do porodu i przyjęcia nowego członka rodziny, czy też wpływ zdarzenia na życie emocjonalne osób najbliższych.