Odszkodowanie dla pasażera za wypadek w autobusie -czy w każdej sytuacji się należy?

Każdy z nas nie miał okazję skorzystać z komunikacji miejskiej. Czasami w trakcie takiej przejażdżki dochodzi do nagłych szarpnięć, nagłego hamowania. Z tego względu po wejściu do autobusu, czy tramwaju należy zająć miejsce siedzące lub chwycić się poręczy, czy uchwytu. Jednak nie zawsze nawet takie postępowanie uchroni pasażera przez wypadkiem w autobusie. Odszkodowanie dla pasażera za wypadek w autobusie – kiedy się należy?

Odszkodowanie dla pasażera za wypadek w autobusie – czy zawsze od MPK, ZTM i przewoźnika?

Wyobraź sobie, że autobus prawidłowo przejeżdża przez skrzyżowanie na zielonym świetle. Nagle z bocznej ulicy na czerwonym świetle wyjeżdża inny pojazd i dochodzi do wypadku komunikacyjnego z udziałem autobusu. Pasażer autobusu upada i łamie rękę. Kto wówczas jest winny, kto i czy ma zapłacić odszkodowanie?

Kto jest odpowiedzialny za zapłatę odszkodowania za wypadek w autobusie?

W sytuacji takiej jak powyższej odpowiedzialność za spowodowanie wypadku ponosi kierowca wyjeżdżający na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Pasażer winien więc uzyskać odszkodowanie od tego kierowcy. Zwykle jednak roszczenia kieruje się do zakładu ubezpieczeń, który ubezpieczał polisą OC sprawcę wypadku. W tym wypadku do ubezpieczyciela pojazdu, który wyjechał na czerwonym świetle.

Zgłoszenie wypadku w autobusie i tramwaju do MPK, ZTM?

Odpowiedzialność przewoźnika za szkody wyrządzone pasażerowi kształtują się na zasadzie ryzyka. Inaczej mówiąc to przewoźnik i jego ubezpieczyciel OC odpowiada za wszelki szkody, których doznał pasażer, chyba że szkoda wynikła z winy innej osoby. To przewoźnik i jego ubezpieczyciel OC odpowiada za kierowcę autobusu lub tramwaju, który spowodował wypadek.

Oznacza to, że jeżeli nie można przypisać winy za spowodowanie wypadku kierowcy innego pojazdu, to za zapłatę odszkodowania dla pasażera za wypadek w autobusie odpowiada przewoźnik i ubezpieczyciel OC przewoźnika.

Kierowca autobusu, czy innego środka komunikacji publicznej zobowiązany jest do maksymalnej uwagi i zachowania bezpieczeństwa. Nie może on gwałtownie ruszać z przystanku czy hamować nie upewniwszy się wcześniej, czy jego pasażerowie są bezpieczni. Jeżeli pasażer upadnie w autobusie i dozna urazu z powodu nieostrożnej jazdy kierowcy autobusu, to przewoźnik odpowiada za zapłatę odszkodowania za upadek w autobusie.

Jeżeli jednak winę za wypadek ponosi wyłącznie pasażer, który nie zachował ostrożności w trakcie przejazdu autobusem, to przewoźnik uwolni się od odpowiedzialności za zapłatę odszkodowania. W toku postępowania sądowego, to jednak na przewoźniku spoczywa obowiązek udowodnienia faktu, że wyłączną winę za powstanie urazu ponosi tylko i wyłącznie nieostrożny pasażer (np. nie trzyma się poręczy, chodzi po tramwaju).

Pasażer nie trzymał się uchwytu i upadł – czy dostanie odszkodowanie?

W praktyce często spotykamy się z sytuacją, w której upadnie pasażer który w momencie ruszenia, zahamowania, czy skrętu autobusu czy tramwaju, nie trzyma się poręczy bo na przykład kasuje bilet. Zazwyczaj przewoźnik powołuje się na taką okoliczność, a jego ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania.

Na skuteczne uzyskanie odszkodowanie za wypadek w komunikacji publicznej ma bardzo duże znaczenie zabezpieczenie dowodów zaraz po wypadku.

Jak ma zachować się poszkodowany pasażer po wypadku w autobusie, czy tramwaju

Poszkodowany pasażer autobusu, tramwaju powinien zachować się w sposób, który zabezpieczy jego prawa.

  1. Wypadek w autobusie powinien niezwłocznie zgłoszony kierowcy lub motorniczemu. Ten powinien zatrzymać pojazd oraz udzielić poszkodowanemu pasażerowi niezbędnej pomocy.
  2. Pasażer winien nalegać na wezwanie na miejsce zdarzenie pogotowia ratunkowego. W przypadku większych zdarzeń kierowca winien wezwać Zespół Wypadkowy MPK oraz Policję, które sporządzą notatki z miejsca zdarzenia.
  3. Pasażer powinien zanotować dane świadków zdarzenia, których zeznania mogą być bardzo istotne
  4. Należy również zapisać numer rejestracyjny autobusu, numer boczny pojazdu oraz nazwę przewoźnika
  5. Jak najszybciej należy zwrócić się do przewoźnika z wnioskiem o zabezpieczenie nagrań z monitoringu pojazdu

Odszkodowanie za wypadek z MPK, ZTM – jak zgłosić szkodę

Pasażer może samodzielnie złożyć wniosek o odszkodowanie do MPK, ZTM czy innego przewoźnika . W zgłoszeniu należy wezwać przewoźnika do zapłaty określonej kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek w autobusie i tramwaju.

Dodatkowo należy wezwać przewoźnika do zabezpieczenia nagrania z monitoringu. W piśmie należy także zażądać przekazania roszczeń odszkodowawczych do właściwego zakładu ubezpieczeń.

Odszkodowanie za wypadek w autobusie – najlepiej z kancelarią odszkodowawczą

Na pasażera, który pragnie uzyskać odszkodowanie od przewoźnika za upadek w autobusie czyhać będzie wiele pułapek prawnych zastawionych przez prawników przewoźnika. Niewłaściwe opisanie zdarzenia przez poszkodowanego pasażera może bezpowrotnie prowadzić do utraty możliwości uzyskania odszkodowania z MPK, ZTM czy od innego przewoźnika.

Z tych względów wskazane jest skorzystanie z pomocy prawnika w sprawie o odszkodowanie dla pasażera za wypadek w autobusie, czy w tramwaju mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu takich spraw.

Dowiedz się, jakie odszkodowanie otrzymali nasi Klienci za wypadek w autobusie: