Odszkodowanie za złamanie w autobusie – kolejna wygrana

Początkowo wypłacone odszkodowanie 5600 zł
Odszkodowanie uzyskane dzięki KDRO 32000 zł

Odszkodowanie za wypadek w autobusie miejskim wypłacone przez ubezpieczyciela

Pasażer autobusu miejskiego doznał urazu głowy i złamania kręgu kręgosłupa. Wypadek w autobusie był spowodowany nagłym hamowaniem. Pasażerka autobusu dzięki działaniom KDRO.pl otrzymała ponad 32.000zł odszkodowania!

Wypadek w autobusie – hamowanie autobusu, upadek pasażerki i duży uszczerbek na zdrowiu

W październiku 2018 roku kobieta wsiadła do autobusu miejskiego celem przejazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości do zakładu pracy. Kiedy autobus zaczął się zbliżać do przystanku, kobieta wstała z fotela i zaczęła się zbliżać do drzwi wyjściowych z pojazdu. Nagle kierowca autobusu gwałtownie zahamował w wyniku czego pasażerka uderzyła głową w bok jednego z foteli i upadła na plecy. Poczuła bardzo silny ból w dolnej części placów, a po dłuższej chwili przy pomocy pasażerów wyszła z autobusu i usiadła na ławce. Kierowca autobusu wezwał karetkę pogotowia ratunkowego, która przyjechała na miejsce zdarzenia. Zespół karetki udzielił pasażerce pierwszej pomocy i zabrał ja do szpitala.

W szpitalu rozpoznano u pasażerki autobusu uraz głowy oraz złamanie kompresyjne trzonu kręgu kręgosłupa piersiowego.

Odszkodowanie za wypadek i złamanie w autobusie miejskim od ubezpieczyciela OC posiadacza pojazdu

Pasażerka zwróciła się do Kancelarii KDRO.pl. Nasza kancelaria odszkodowawcza zgłosiła szkodę u przewoźnika. Przewoźnik przekazał sprawę do dalszego procesu likwidacji przez właściwy zakład ubezpieczeń.

W trakcie działań KDRO.pl został zabezpieczony również zapis monitoringu wizyjnego z autobusu. Przewoźnik odpowiada za szkody wyrządzone pasażerowi na zasadzie ryzyka. Prawidłowe działania prawników KDRO.pl doprowadziły do tego, iż ubezpieczyciel pojazdu przyznał swoją odpowiedzialność za zdarzenie.

Ubezpieczyciel autobusu przyznał poszkodowanej 5.600zł zadośćuczynienia za wypadek w autobusie. Ubezpieczyciel odmówił zapłaty dalszej części zadośćuczynienia i odszkodowania.

Odszkodowanie za złamanie w autobusie – sprawa w sądzie i wyrok

Kancelaria odszkodowawcza w imieniu pasażerka wniosła do sądu o zapłatę zadośćuczynienia i o odszkodowanie za wypadek w autobusie. Przedmiotem postępowania nie była wina i odpowiedzialność przewoźnika, a jedynie rozmiar poniesionej szkody i wysokość należnego odszkodowania dla pasażera.

W imieniu klientki wnieśliśmy o przyznanie na jej rzecz dalszej kwoty 20.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z odsetkami ustawowymi.

UNIQA odmawia zapłaty odszkodowania za wypadek w autobusie

W odpowiedzi na nasz pozew pozwana UNIQA TU SA wniosła o oddalenie powództwa w całości, argumentując iż uczyniła zadość ciążącemu na nim obowiązkowi i w toku likwidacji szkody w drodze przedsądowej wypłaciła kwotę 5.600zł tytułem zadośćuczynienia za wypadek w autobusie. UNIQA wskazała także, że w toku postępowania likwidacyjnego konsultant medyczny ustalił u powódki 12% trwałego uszczerbku na zdrowiu, który został zbilansowany o 5% z powodu zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych. W konsekwencji ustalono uszczerbek na poziomie 7%.

Sąd ustalił stan faktyczny, który znalazł potwierdzenie w dowodach z dokumentów przedłożonych przez nas w toku postępowania, przesłuchał poszkodowaną pasażerkę autobusu.
Zeznania naszej klientki Sąd uznał za wiarygodne w całości.

Jako, że przedmiotem badania Sądu w tej sprawie było ustalenie zasadności roszczenia powódki, zatem niezmiernie ważkim dowodem w sprawie była opinia biegłego sądowego.

Biegły ortopeda ustalił 10% trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanej pasażerki autobusu.

Odszkodowanie za wypadek w autobusie– prawomocny wyrok

Mając powyższe na uwadze Sąd zasądził na rzecz naszej klientki dodatkową kwotę 20.000zł wraz z odsetkami ustawowe za opóźnienie od dnia zgłoszenia szkody do dnia zapłaty. Pozwany zobowiązany został również do zapłaty kosztów procesu w łącznej kwocie 4.917 zł. Wyrok jest prawomocny.

Wypłata odszkodowania za wypadek i złamanie w autobusie od UNIQA TU S.A.

Ubezpieczyciel zrealizował wyrok o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek i złamanie w autobusie. Wraz z odsetkami i kosztami zasądzonymi na rzecz powódki, ubezpieczyciel wypłacił blisko 32.000zł.

Sygnatura akt: IX C 1278/20, Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Jeżeli jako pasażer autobusu, tramwaju czy innego środka komunikacji doznałeś urazu, to pamiętaj że masz prawo ubiegać się o odszkodowanie od przewoźnika i jego ubezpieczyciela.

Szybkie zgłoszenie się do naszej kancelarii odszkodowawczej, pozwoli na zgromadzenie niezbędnych dowodów i obranie właściwej strategii postępowania.

Jesteśmy z Wrocławia, ale działamy w całej Polsce. Powyższa sprawa toczyła się w Gdańsku.

Kancelaria Odszkodowawcza KDRO.pl z Wrocławia posiada bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw o odszkodowanie za wypadek w autobusie.

Nasi prawnicy skontaktują się z Tobą i wskażą, czy roszczenie o odszkodowanie za wypadek w autobusie jest zasadne oraz jak wysokie odszkodowanie za wypadek w autobusie możesz uzyskać.

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana