Śmierć górnika – odszkodowanie dla rodziny

Zdrowie i bezpieczeństwo górników powinno być bezwzględnym priorytetem, tymczasem w 2022 roku w polskich kopalniach zginęło 40 górników. Ten okrutny bilans wzrósł poprzez tragedie w kopalni Zofiówka i KWK Pniówek. Zginęło tam 19 górników, a 7 z nich zostało w Pniówku uwięzionych pod ziemią i mają status zaginionych. Czy rodzina górnika ma prawo do odszkodowania? Czy kopalnia płaci odszkodowanie za śmierć górnika? Na tematy postaram się odpowiedzieć w tym wpisie.

Praca górnika – niebezpieczna i zagrożeniem życia

Rodziny górnicze po nagłej stracie górnika – męża, ojca, czy brata podczas pracy w kopalni przeżywają tragedię o jakiej nawet nie jestem w stanie pisać. A temat górnictwa jest mi bardzo bliski ponieważ mój dziadek był sztygarem w Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”.

Nieraz spojrzał w oczy śmierci, bo katastrofy w kopalniach od zawsze się zdarzały, a ja dzięki opowieściom dziadka od dzieciństwa poznawałam podziemny świat kopalni.

I tak chcąc nie chcąc wyniosłam z domu wiedzę o środowisku górniczym wraz z ciężarem traumatycznych przeżyć przyjaciół dziadka, którzy niejednokrotnie doświadczyli dramatu w kopalni.

Śmierć w kopalni – temat o którym górnicy zbyt częstą muszą mówić

Tąpania, oberwania się skał ze stropu, wdarcie się wody i kurzawki, pożary endogeniczne czy wybuchy gazów i pyłu, wybuchy naczyń pod ciśnieniem, wybuchy środków strzałowych, wpadnięcia lub spadnięcia osób to tylko nieliczne niebezpieczne zdarzenia do których dochodzi w kopalniach i które stają się bezpośrednią przyczyną śmierci górników.

Zagrożenie zawsze poprzedza wypadek i może stać się jego przyczyną, ale nie musi.

Tragedia w kopalni dzisiaj

Dawniej wypadek w kopalni był zdarzeniem wkalkulowanym w ryzyko wykonywania pracy górnika. Nie poszukiwało się winnych wypadku, po prostu przyjmowało się, że wypadek w kopalni zdarzał się, zdarza się i będzie się zdarzał. Z biegiem czasu zaczęto coraz bardziej sumiennie badać przyczyny wypadków kopalnianych oraz zaczęto wdrażać procedury, który mają zapobiegać wypadkom w kopalni.

Katastrofy górnicze w przeważającej części są spowodowane czynnikiem ludzkim bo są konsekwencją ludzkich błędów, niewiedzą, łamaniem przepisów BHP, złym zawiadywaniem, wadliwym sprzętem, brakiem kroków zapobiegawczych – lista jest bardzo długa i mogłabym ją mnożyć.

Reasumując kopalnia jest miejscem pracy szczególnie niebezpiecznym, a zawód górnika jest zawodem ryzyka.

I choć prowadzony jest monitoring, jest stacja tąpań, która rejestruje wstrząsy górotworu, badane są stężenia gazów tlenu, dwutlenku węgla czy metanu, to wystarczy czynnik ludzki, który okaże się katalizatorem wystąpienia katastrofy górniczej, w której zawsze zginą niewinni ludzie.

Kto odpowiada za śmierć w kopalni

W przypadku kopalnianej katastrofy wskazanie winowajcy poprzedza przeprowadzenie wizji lokalnej przez ekspertów. Eksperci ci mają wskazać przyczyny wypadku w kopalni.

To właśnie powołany zespół ekspertów konkretyzuje stopień błędu i okoliczności mu towarzyszących.

Czasami jest też tak, jak po wypadku w kopalni Pniówek, iż nadal nie ma możliwości otworzenia zatamowanego rejonu kopalni po wybuchu metanu i na dole wciąż panują warunki, które uniemożliwiają przeprowadzenie wizji lokalnej.

Zespół ekspertów i specjalna komisja wykonuje w tym czasie analizę ekspertyz, dokumentów współpracując z policją i prokuraturą.

Wpływ ustaleń jakich dokonają eksperci BHP i zapisy w protokole  dotyczącym ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku śmiertelnego zawsze mają  duże znaczenie i stanowią dowód w sprawie.

Odszkodowanie za śmierć na kopalni

Nasza Kancelaria Odszkodowawcza prowadzi wiele spraw górniczych i nasze doświadczenie pozwala rzetelnie ocenić wpływ ustaleń ekspertów na wielkość roszczenia rodzin górniczych.

Zawsze w trakcie procesu powołujemy biegłych do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie i to ich opinie są zawsze kluczowe w sprawie. Nasza Kancelaria Odszkodowawcza od wypadków górniczych współpracuje ze specjalistami z Instytutu Górnictwa wpisanymi na listę biegłych.

Śmierć górnika stanowi szkodę na osobie, z tytułu której kopalnia powinna wypłacić stosowne zadośćuczynienie każdemu z najbliższych członków rodziny.

Odszkodowanie za śmierć na kopalni mogą otrzymać bliscy zmarłego w wypadku na kopalni górnika: małżonkowie, konkubenci, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie.

Zawsze tragiczna śmierć osoby bliskiej jest przedwczesnym zerwaniem więzi rodzinnych i co do zasady powoduje naruszenie dóbr osobistych. Natomiast ustalenie czy zmarłego górnika z bliskimi na pewno łączyły więzy rodzinne jest tylko kwestią udowodnienia tego faktu.

Z całą pewnością warto starać się o zadośćuczynienie ponieważ kwoty przyznawane w drodze postępowania przedsądowego i sądowego za tragiczną śmierć górnika sięgają kilkuset tysięcy złotych. A jeżeli zmarły tragicznie górnik był jedynym żywicielem rodziny, do zadośćuczynienia należy jeszcze dodać rentę rodzinną na przyszłość dla dzieci.

Od sprawcy zdarzenia kopalni możemy również żądać zwrotu kosztów ceremonii pogrzebu, nagrobka i stypy.

Ugoda z kopalnią w sprawie o odszkodowanie za śmierć górnika – to nie jest dobry pomysł

Zdarza się, że kopalnia proponuje żonie, czy dzieciom zmarłego w wypadku górnika odszkodowanie za śmierć pod warunkiem podpisania ugody z rodziną górnika. Z praktyki wiemy, że jest to bardzo niekorzystne rozwiązanie. Ugoda o odszkodowanie za śmierć górnika zwykle jest w zaniżonej kwocie. Po drugie zawarcie takiej ugody uniemożliwia uzyskanie dalszych kwot odszkodowania, czy renty.

Odszkodowanie za śmierć górnika – jaka kancelaria

Po przeczytaniu tego wpisu, zapewne już wiesz że w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć górnika, na rodzinę może czyhać wiele pułapek. Ze swojej strony mogę obiecać rodzinom górniczym całkowite poświęcenie się ich sprawie i pełen profesjonalizm. Jako rodzina górnicza, wiem jak łatwo stracić członka rodziny górnika oraz wiem jak takiej rodzinie pomóc. Wypadek w kopalni? Zapraszam na nieodpłatną konsultację.