Kto otrzyma zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć  osoby bliskiej – kto może otrzymać odszkodowanie

Kto może otrzymać zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej w wypadku reguluje kodeks cywilny. Art.446 par. 4 kodeksu cywilnego stanowi, iż sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Kto jest najbliższym członkiem rodziny

Z cytowanego przepisu wynika, iż krąg osób uprawnionych do otrzymania zadośćuczynienia za śmierć nie jest ściśle określony. Należy wziąć pod uwagę, że osoba najbliższa to nie tylko mąż, żona, rodzic, babcia, dziadek czy dziecko zmarłego, ale również jak wynika z orzecznictwa sądowego może to być także pasierb, chrześniak, wnuk, przyrodnia siostra i brat, a niejednokrotnie narzeczona, konkubina, teść, a nawet były mąż.

Osoba bliska uprawniona od odszkodowania za śmierć

Nasze sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć opieramy na art. 446 § 4 kodeksu cywilnego. Jak wynika z analizy orzecznictwa sądowego oraz naszych wygranych spraw o odszkodowanie za śmierć, coraz częściej po zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć występują nie tylko osoby ściśle powiązane ze sobą bezpośrednimi więzami pokrewieństwa krwi. Bardzo często z pełnym sukcesem dochodzimy odszkodowania za śmierć w stosunku do osób niespokrewnionych ( konkubina, konkubin, narzeczony, narzeczona, pasierb, przyrodni brat, przyrodnia siostra).

Dzieje się tak w głównej mierze dlatego, że ustawodawca nie wprowadził do kodeksu cywilnego legalnej definicji pojęcia osoby najbliższej, pozostawił tym samym tę ocenę sądom.

Kto otrzyma zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć  – kryteria przyznania odszkodowania

Jak wiemy złożoność relacji międzyludzkich, związków nieformalnych wyklucza zdefiniowanie osoby najbliższej zmarłego, dlatego też ustalenie takiego kręgu osób należy badać indywidualnie i odrębnie w każdej ze spraw. Kto otrzyma zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć – zależy więc od wielu czynników.

Z akt naszej Kancelarii wynika, że żona, mąż, dziecko czy rodzeństwo zawsze wygrywają w sądzie wysokie zadośćuczynienie i odszkodowanie, ponieważ w tradycyjnej rodzinie bliskie relacje rodzinne oparte są na miłości, a tragiczna śmierć najbliższego członka tej rodziny nieodwracalnie te więzy przerywa.

Niejednokrotnie wykazaliśmy też w sądzie, że nie zawsze formalna bliskość ze zmarłym czy też sam stopień pokrewieństwa ma aż tak wielkie znaczenie.

Najważniejsza w tej kwestii jest zażyłość, częstotliwość wzajemnych spotkań, bliska relacja, silna i pozytywna więź emocjonalna, a nie np. wspólne zamieszkiwanie.

W aktach naszych spraw możemy znaleźć uwzględnione powództwa dla konkubiny, konkubenta, narzeczonej, teścia czy dla matki chrzestnej.

Dowody  w sprawie odszkodowania za śmierć

Jeżeli osoba ubiegająca się o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć nie jest blisko spokrewniona ze zmarłym, należy w sposób należyty udowodnić więzi pomiędzy zmarłym a osobą roszczącą, krzywdę i cierpienie spowodowane śmiercią.

Odszkodowanie za śmierć – postępowanie likwidacyjne

Już na etapie zgłoszenia szkody, należy przygotować dowody przemawiające za zasadnością wypłaty odszkodowania za śmierć. Takimi dowodami mogą być: ankieta w sprawie odszkodowania za śmierć wypełniona przez osobę bliską, liczne zdjęcia potwierdzające więź ze zmarłym, oświadczenia osób trzecich.

Odmowa zapłaty odszkodowania za śmierć ze względu na brak więzi – i co dalej?

W przypadku gdy zostanie wydana odmowa zapłaty odszkodowania za śmierć lub gdy ubezpieczyciel zaniży kwotę wypłaconego zadośćuczynienia za śmierć, pozostaje jedyna skuteczna droga – wytoczenie powództwa cywilnego przed sądem.

Przed skierowaniem sprawy do sądu, prawnik powinien wnikliwie ocenić wszystkie dowody w sprawie oraz obiektywnie ocenić szanse na wygraną.

Należy pamiętać, iż w przypadku sprawy w sądzie, w zasadzie każdorazowo potrzebna jest opinia biegłego psychologa i psychiatry. Opinie te są niezbędne, aby rzetelnie przedstawić sądowi informację o wielkości przebytej traumy spowodowanej śmiercią osoby bliskiej i cierpieniu jakie jej towarzyszy.

Oprócz opinii biegłych sądowych postępowanie dowodowe sprowadza się do przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków obserwujących zewnętrzne przejawy tego cierpienia osoby poszkodowanej oraz do zeznań samej osoby poszkodowanej pogrążonej w bólu i cierpieniu po starcie osoby najbliższej.

Kiedy osoba bliska może dostać odszkodowanie za śmierć

Zgodnie z artykułem 446 kodeksu cywilnego, możemy dochodzić roszczeń od winnych spowodowania śmiertelnego wypadku tj. od sprawcy wypadku. Odszkodowania za śmierć można dochodzić także od podmiotów udzielających ochrony ubezpieczeniowej na wypadek takich zdarzeń. W przypadku najczęstszych zdarzeń, czyli wypadków komunikacyjnych roszczenie może wiec być kierowane do ubezpieczyciela OC pojazdu sprawcy wypadku. W przypadku błędu medycznego skutkującego śmiercią pacjenta, roszczenia mogą być kierowane do ubezpieczyciela OC podmiotu leczniczego.

Kancelaria pomoże w sprawie o odszkodowanie za śmierć

Nie wiesz, czy możesz otrzymasz odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej – skontaktuj się kancelarią. Specjalizujemy się w sprawach o odszkodowanie za śmierć i nieodpłatnie dokonamy analizy Twojej sprawy. Prowadzimy wiele takich spraw np. o odszkodowanie za śmierć narzeczonego. Możemy pochwalić się wieloma wygranymi sprawami, na przykład o odszkodowanie za śmierć narzeczonego.