Zgoda rodziców na wyjazd dziecka za granicę wzór po polsku i angielsku

Zgoda rodziców na wyjazd małoletniego dziecka za granicę, jest wymogiem formalnym i prawnym. Co roku w okresie wakacyjnym rodzice dzieci stoją przed problemem załatwienia wszelkich formalności związanych z wyjazdem dzieci na letni wypoczynek. Problem ten jest szczególnie istotny, gdy dziecko ma udać się bez rodziców na wypoczynek poza Polską.

Kiedy wymagana jest zgoda obojga rodziców na wyjazd dziecka za granicę

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Dalej kodeks rodzinny reguluje, iż o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie.

Oznacza to, że na wyjazd dziecka za granicę wymagana jest zgoda obojga rodziców. Zgoda dziadków, macochy, czy ojczyma na wyjazd dziecka za granicę nie jest wymagana, chyba że te osoby są ustanowione przez Sąd opiekunem prawnym małoletniego dziecka.

Zgoda rodziców na wyjazd dziecka za granicę – wzór pisma pdf

Nie istnieje żaden jeden obowiązujący wzór zgody na wyjazd dziecka za granicę. Oświadczenie rodziców musi jednak posiadać niezbędne elementy pozwalające na identyfikację rodziców udzielających zgodę, identyfikujące dziecko oraz opiekuna, pod którego opieką będzie znajdować się dziecko. Wskazane jest także wskazanie okresu czasu, w którym dziecko ma przebywać za granicą oraz miejsce pobytu dziecka za granicą.

Jakie informacje powinna zawierać zgoda na wyjazd dziecka

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę powinna więc zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia zgody
  • oznaczenie rodziców (imię i nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania rodziców, numer telefonu każdego z rodziców)
  • oznaczenie dziecka (imię i nazwisko, numer PESEL, numer paszportu, adres zamieszkania dziecka)
  • oznaczenie osoby opiekuna (imię i nazwisko opiekuna, PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania opiekuna, numer telefonu opiekuna)
  • wskazanie destynacji wyjazdu
  • wskazanie okresu czasu, na jaki jest wyrażana zgoda
  • czytelne podpisy rodziców

Warto w zgodzie zawrzeć informację, iż opiekun jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących leczenia dziecka w nagłych wypadkach.

Jak napisać zgodę na wyjazd dziecka za granicę z babcią czy dziadkiem

Zgoda powinna być udzielona w formie pisemnej. Pod zgodą powinni podpisać się czytelnie oboje rodzice dziecka. Warto, aby druk zgody był w języku polskim oraz angielskim (lub w języku obowiązującym na terenie kraju, do którego wyjeżdża dziecko).

Notarialna zgoda rodziców na wyjazd dziecka za granicę wzór

Co do zasady zgoda rodziców na wyjazd dziecka za granicę powinna być udzielona w formie pisemnej. Ze względów prawnych warto uzyskać urzędowe poświadczenie podpisów. W rzeczywistości jest to notarialne poświadczenie podpisów.Takiej formy zgody nierzadko żądają biura podróży organizujące wakacje.

Uzyskanie podpisów notarialnie poświadczonych nie zajmuje dużo czasu, jednak warto wcześniej umówić wizytę u notariusza.

Czy notariusz ma druk zgody rodziców na wyjazd dziecka na wakacje

Notariusz nie dysponuje wzorem w języku polskim i angielskim zgody na wyjazd dziecka za granicę. Musisz więc sam przygotować taki wzór i poprawnie wskazać wszystkie dane osobowe oraz cel wyjazdu. Pamiętaj, że podpis pod zgodą składają oboje rodzice w kancelarii notarialnej w obecności notariusza. Do notariusza musisz zabrać dowód tożsamości. Notariusz nie honoruje elektronicznego dowodu osobistego a aplikacji mObywatel.

Pobierz za darmo wzór zgody rodziców na wyjazd dziecka za granicę wzór po polsku i angielsku

Jeżeli szukasz darmowego wzoru zgody na wyjazd dziecka po polsku i angielsku, możesz skorzystać z przygotowanego przez nas wzoru.

Pobierz go klikając poniższe zdjęcie:

Odszkodowanie za zmarnowany urlop i wypadek na wakacjach

Pamiętaj, że jeżeli z winy organizatora wyjazdu wakacje Twojego dziecka zostały zmarnowane, to możesz dochodzić odszkodowania za zmarnowane wakacje. Takie roszczenie jest zasadne, gdy hotel był niezgodny z ofertą, na miejscu okazało się, że hotel posiada jakieś wady niepozwalające na pełne korzystanie w oferowanych atrakcji, czy też posiłki były niezgodne z ofertą. Nasza kancelaria odszkodowawcza z powodzeniem prowadziło wiele spraw o odszkodowanie za zmarnowany urlop z TUI, Rainbow Tours, czy ITAKA.