Odszkodowanie za zmarnowane wakacje

Odszkodowanie od biura podróży

Odszkodowanie od biura podróży za zmarnowane wakacje

Jeżeli wykupione w biurze podróży wakacje przemieniają się w koszmar, możesz żądać odszkodowania za zmarnowany urlop wraz z zadośćuczynieniem za poniesioną krzywdę. My wiemy jak uzyskać odszkodowanie od biura podróży.

Kiedy przysługuje mi odszkodowanie za zmarnowane wakacje?

Roszczenia odszkodowawcze związane w nieudanymi wakacjami można skutecznie egzekwować, jeżeli są związane z wyjazdem wakacyjnym wykupionym w biurze podróży. W tej sytuacji znajduje zastosowanie ustawa o usługach turystycznych, która jest podstawą prawną do żądanie zapłaty odszkodowania za nieudany wyjazd wakacyjny od organizatora usługi turystycznej.

W jakich sytuacjach można żądać od biura podróży odszkodowania za zmarnowane wakacje?

Roszczenie o odszkodowanie za nieudane wakacje powinny być kierowane do organizatora wyjazdu turystycznego, który odpowiada za nienależyte wykonanie zobowiązana wynikającego z zawartej umowy o świadczenie usługi turystycznej.Warunkiem skutecznego odzyskanie odszkodowania od biura podróży jest więc niezgodność warunków wypoczynku wakacyjnego z ofertą biura podróży i z umową zawartą z tym biurem.

Za co otrzymam odszkodowanie od biura podróży?

Przykładami sytuacji, za które można otrzymać odszkodowanie za zmarnowany urlop są:

 • długość pobytu wakacyjnego niezgodna z umową zawartą z biurem podróży
 • niezgodność kategoryzacji hotelu z ofertą biura podróży (kategoria hotelu nie jest zgodna z ofertą z umowy zawartej z biurem podróży)
 • niski standard obiektu niezgodny z umową (brud w pokoju i w obiekcie hotelowym, insekty np. karaluchy w hotelu, przykry zapach z klimatyzacji i jej niesprawność powodująca infekcje)
 • niezgodność standardu pokoju z zawartą umową (np. brak widoku na morze, brak wydzielonej sypialni, brak odrębnego pokoju dla dzieci, łóżka pojedyncze zamiast łóżka podwójnego)
 • posiłki niezgodne z ofertą (brak bufetu dla dzieci, brak bufetu dla wegetarian, ilość restauracji niezgodna z ofertą, odpłatność posiłków, odpłatność napojów)
 • oferta hotelowa odmienna od oferty (brak basenu dla dzieci, niezgodna ilość basenów z ofertą, brak kortu tenisowego opisanego w ofercie, brak miniclubu lub jego odpłatność, nieopisana w ofercie odpłatność leżaków plażowych)
 • przelot lub przejazd na miejsce wypoczynku niezgodny z umową (obniżony standard przejazdu, wydłużenie czasu przejazdu)

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop jako dodatkowe roszczenie

Oprócz odszkodowania mającego na celu wynagrodzenie tzw. szkody majątkowej, każdy z uczestników feralnego wyjazdu wakacyjnego może także żądać od biura podróży zapłaty zadośćuczynienia za zmarnowany urlop. Jest to świadczenie niezależne od odszkodowania.

Podstawy prawne do żądania zadośćuczynienia za stracony urlop wynikają zarówno z ustawy o usługach turystycznych jak i z przepisów prawa unijnego – dyrektywy 90/314 RWE.

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop – powody uzasadniające żądanie

Przesłanką uprawniającą do żądania od biura podróży zapłaty zadośćuczynienia za zmarnowany urlop jest powstanie tzw. krzywdy wynikłej z winy organizatora usługi turystycznej. Przykładem takiej krzywdy jest utracona przyjemność z podróży i wakacji z powodu:

 • obniżonego standardu wypoczynku
 • utrudnień związanych z brakiem wolnych miejsc przy basenie
 • choroby spowodowanej niesprawnością klimatyzacji

Kto może otrzymać odszkodowanie od biura podróży?

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania odszkodowania za zmarnowane wakacje, są osoby które zawarły umowę usługi turystycznej i które za nią zapłaciły.

Przykłady:

Jeżeli wyjazd wakacyjny został wykupiony przez rodzica dla rodziny z dziećmi, to roszczenie o zapłatę odszkodowania przysługuje obojgu rodziców. Jeśli zawierający umowę i opłacający wyjazd pozostawał w rozdzielności majątkowej, to tylko jemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie za utracony urlop.

W sytuacji, gdy partner w nieformalnym związku zawarł umowę o wyjazd wakacyjny i opłacił wyjazd z własnego majątku, to tylko on może ubiegać się o zapłatę odszkodowania od biura podróży.

Kto może otrzymać zadośćuczynienie od biura podróży?

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania od biura podróży zadośćuczynienia za zmarnowane wakacje, są osoby które uczestniczyły w wyjeździe wakacyjnym, bez względu na to czy to one opłacały ten wyjazd, bez znaczenia też jest czy osoby te zawierały umowę z biurem turystycznym. Co ważne, uprawnionymi do uzyskania zadośćuczynienia za zmarnowane wakacje są także dzieci.

Jaki jest termin na żądanie zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop można ubiegać się przez okres 3 lat. Po upływie tego terminu, a dokładniej z dniem 1 stycznia kolejnego (czwartego) roku roszczenie ulegnie przedawnieniu.

Zmarnowane wakacje – jak uzyskać odszkodowanie krok po kroku.

Wybór oferty i zakup imprezy turystycznej

Przezorny turysta już na etapie zakupu wycieczki powinien zabezpieczyć się na wypadek ewentualnych roszczeń poprzez:

 • zabezpieczenie zrzutów ekranu ze strony internetowe biura podróży oferującej daną imprezę
 • zapisanie korespondencji email z biurem podróży lub jego przedstawicielem
 • zabezpieczenie kopii umowy z biurem turystycznym

Postępowanie w przypadku nieprawidłowościach w transporcie

Jeżeli częścią wycieczki jest przelot linią czarterową, czy dojazd autokarem – to za wszelkie odstępstwa od zagwarantowanej formy przejazdu odpowiedzialność ponosi także biuro podróży.

Jeśli jednak dochodzi do odwołania lotu charterowego lub do jego opóźnienia o ponad 3 godziny, wówczas możesz uzyskać dodatkowe odszkodowanie za opóźniony lot lub odszkodowanie za odwołany lot.

Postępowanie w miejscu wypoczynku

Jeżeli po przybyciu na miejsce wypoczynku okaże się, że warunki wypoczynku są niezgodne z ofertą wówczas należy:

 • wykonać bogatą dokumentację fotograficzną na okoliczność niezgodności oferty
 • zebrać dane ewentualnych świadków
 • zbierać wszelkie rachunki będące w związku z niedogodnościami (np. rachunki za leżaki plażowe)
 • jak najszybciej złożyć reklamację pisemną u właściwego rezydenta biura podróży

Jak sporządzić reklamację u rezydenta na miejscu wypoczynku

 • sporządź reklamację w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach
 • drugi egzemplarz pokwitowany przez rezydenta zachowaj dla siebie
 • na reklamacji zawrzyj dane osobowe wszystkich osób roszczących
 • wskaż wszelkie niedogodności i niezgodności z umową zawartą z biurem podróży
 • zawrzyj swoje żądania (np. przeniesienie do hotelu spełniającego wymagania zawarte w umowie)

Jak wysokie odszkodowanie za zmarnowany urlop mogę uzyskać?

Odszkodowanie za odwołaną imprezę turystyczną

Odszkodowanie ma celu rekompensatę poniesionej szkody majątkowej. W przypadku odwołania imprezy turystycznej na odszkodowanie składa się zwrot wszystkich poniesionych kosztów związanych z imprezą np zwrot:

 • kosztów zakupu imprezy
 • kosztów dojazdu na lotnisko
 • poniesionych kosztów hotelowych

Wysokość odszkodowanie za nieudane wakacje

Jeżeli impreza turystyczna doszła do skutku, ale jej warunki odbiegały od tych zawartych w umowie, to często w sposób dokładny nie można wyliczyć wysokości odszkodowania. Wysokość odszkodowania należy więc uprawdopodobnić poprzez zebranie odpowiednich dowodów (zdjęcia, rachunki itp).

W określaniu wysokości należnego odszkodowania za zmarnowany urlop znajduje zastosowanie tzw. tabela frankfurcka. Tabela ta nie jest w Polsce źródłem obowiązującego prawa, jednakże w postępowaniach sądowych często znajduje zastosowanie.

Jeżeli impreza turystyczna odbyła się, wówczas nie uzyskasz odszkodowania za zmarnowany urlop w wysokości odpowiadającej 100% ceny zakupionej wycieczki turystycznej. Wysokość odszkodowania może wynosić 30-90% ceny zakupu imprezy turystycznej, a ostateczna wysokość jest uzależniona od rodzaju niezgodności pomiędzy ofertą, umową turystyczną i stanem faktycznym.

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop to świadczenie dodatkowe

Oprócz odszkodowania za zmarnowany urlop KDRO.pl będzie żądać w Twoim imieniu od biura podróży zapłaty zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie ma wynagrodzić Tobie całość krzywdy i negatywnych przeżyć związanych ze zmarnowanymi, z winy biura turystycznego i jego kooperantów, wakacjami.

Zadośćuczynienie za nieudane wakacje może więc wynieść 500zł, 5.000zł, a w szczególnych przypadkach nawet kilkanaście złotych.

Po zsumowaniu odzyskanych kwot odszkodowania i zadośćuczynienia może okazać się, iż pomimo tego iż impreza turystyczna doszła do skutku, to biuro podróży będzie musiało zwrócić za nią pieniądze w kwocie znacznie wyższej niż ta opłacona przez Ciebie.

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • od dnia zakończenia wycieczki nie minęły 3 lata

Wymagane dokumenty

 • umowa zawarta z biurem turystycznym
 • wszelka korespondencja z biurem turystycznym z etapu wyboru oferty
 • dokumentacja fotograficzna z miejsca wypoczynku dokumentująca niezgodności z umową
 • ewentualna kopia reklamacji złożona rezydentowi biura podróży

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której opiszesz etap wyboru oferty turystycznej oraz niezgodności z ofertą
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana