Odszkodowanie za śmierć z OC sprawcy – kto płaci?

Osoby, które utraciły swoich najbliższych w wyniku wypadku drogowego lub w innym zdarzeniu zawinionym działaniem osoby trzeciej, mogą ubiegać się od sprawcy zdarzenia o pokrycie poniesionych strat w wyniku doznanej szkody i krzywdy. W przypadku wypadków komunikacyjnych, pojazdy poruszające się po drogach publicznych objęte są obowiązkiem ubezpieczenia pojazdu polisą OC. Osoby poszkodowane zgłaszają więc swoje roszczenia o odszkodowanie za śmierć w wypadku samochodowym od ubezpieczyciela pojazdu sprawcy wypadku. Jeżeli pojazd nie był ubezpieczony polisą OC, to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowanie.

Kto z rodziny może otrzymać odszkodowanie za śmierć w wypadku drogowym?

Krąg osób uprawnionych do odszkodowanie za śmierć nie jest skonkretyzowany. Oznacza to, że walcząc o odszkodowanie za śmierć, należy udowodnić, że osoba zmarła była dla osoby żądającej odszkodowania – osobą bliską. Oczywiście zasadnym jest roszczenie o odszkodowanie za śmierć ojca, dziecka, czy rodzeństwa. W przypadku bliskiej więzi można skutecznie otrzymać:

– odszkodowanie za śmierć dziadka

– odszkodowanie za śmierć wnuka

– odszkodowanie za śmierć narzeczonej i konkubenta

Z powyższego należy wnioskować, że krąg osób mogących uzyskać odszkodowanie za śmierć w wypadku samochodowym nie jest ograniczony do więzów krwi i pokrewieństwa. Liczy się faktyczna więź oraz odczuwana krzywda.

Jaka wysokość odszkodowanie za śmierć w wypadku komunikacyjnym

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej w wypadku drogowym różni się od zadośćuczynienia za śmierć. Odszkodowanie za śmierć to jednorazowe świadczenie pieniężne, które wypłacane jest przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe podmiotu odpowiedzialnego za zdarzenie. Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej ma na celu wyrównać straty poniesione przez poszkodowanych w wyniku pogorszenia się sytuacji materialnej. Jeżeli więc na skutek śmierci męża w wypadku samochodowym, pogorszy się stan majątkowej wdowy – to może ona żądać jednorazowej wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela OC.

Natomiast zadośćuczynienie za śmierć w wypadku samochodowym oznacza rekompensatę za krzywdę, doznaną na skutek śmierci osoby bliskiej w wypadku samochodowym. Obecnie to właśnie zadośćuczynienie za śmierć jest głównym roszczeniem osób bliskich. W przypadku śmierci męża w wypadku samochodowym wysokość zadośćuczynienia za śmierć nie powinna być niższa niż 80.000zł. W przypadku rodzeństwa wartość zadośćuczynienia nie powinna być niższa niż 25.000zł. Wysokość wypłaty tego odszkodowanie zależna jest od rozmiaru krzywdy, więzi między zmarłym a roszczącym, od tego czy razem mieszkali, czy też jaki czas minął od śmiertelnego wypadku.

Jaka kancelaria – wybór prawnika jest ważny

Brak odpowiedniego przygotowania prawniczego i wiedzy w jaki sposób prowadzić postępowanie o odszkodowanie za śmierć w wypadku samochodowym może prowadzić do wypłat drastycznie zaniżonego odszkodowania za śmierć, a co gorsza do zawarcia skrajnie niekorzystnej ugody z ubezpieczycielem OC.

Kancelaria Odszkodowawcza KDRO.pl gwarancją możliwości uzyskania najwyższego odszkodowania za śmierć osoby bliskiej w wypadku samochodowym

Kancelaria KDRO.pl z Wrocławia od kilkunastu lat prowadzi sprawy o odszkodowanie za śmierć w wypadkach komunikacyjnych. Nasza Kancelaria prowadziła dziesiątki takich spraw. Począwszy od postępowania karnego, po zakończenie sprawy o odszkodowanie za śmierć w sądzie cywilnym. Prowadziliśmy liczne sprawy, w których obalaliśmy zarzut przyczynienia zmarłego do wypadku, czy sprawy w których umarzano postępowanie karne. Co więcej, skutecznie podważaliśmy ugody zawarte z ubezpieczycielem OC i wielokrotnie podwyższaliśmy kwotę odszkodowania za śmierć w wypadku samochodowym.

Kiedy zgłosić się po odszkodowanie za śmierć w wypadku samochodowym

W okresie przypadającym tuż po wypadku, rodzina zmarłego jest pogrążona w żałobie i nie myśli o przysługujących jej roszczeniach o odszkodowanie za śmierć. Jest to absolutnie zrozumiałe, jednak tek okres jest niezwykle ważny do zabezpieczenia niezbędnych dowodów pozwalających na uzyskanie najwyższego odszkodowania za śmiertelny wypadek samochodowy. Jeżeli w tym okresie osoba bliska skontaktuje się z naszą Kancelarią od wypadków śmiertelnych, to my zajmiemy się wszystkimi formalnościami, zastępując roszczącego w wielu formalnościach. Dobry prawnik od odszkodowania za śmierć w wypadku skutecznie może uzyskać odszkodowanie za śmierć w wypadku samochodowym, nawet po ponad 20 latach od śmiertelnego wypadku. Tak więc, wskazanym jest jak najszybsze zgłoszenie się do kancelarii, ale możemy pomóc odzyskać odszkodowanie za śmierć nawet po wielu latach od wypadku samochodowego.