Odszkodowanie EnterAir – wyrok i wypłata 400 Euro w 6 tygodni!

Początkowo wypłacone odszkodowanie 0 zł
Odszkodowanie uzyskane dzięki KDRO 7350 zł

800 Euro odszkodowania od Enter Air dla 2 pasażerów w ciągu 6 tygodni od złożenia pozwu

Opóźnienie samolotu charterowego EnterAir ENT5004 z Fuertaventury do Wrocławia o ponad 20 godzin. Propozycja Enter Air - 150Euro. Złożyliśmy pozew i w ciągu 6 tygodni od złożenia pozwu EnterAir wypłacił odszkodowanie za opóźniony lot - 800 Euro!

Odszkodowanie Enter Air – wyrok i wypłata w 6 tygodni!

 

EnterAir to uznana polska lotnicza linia charterowa. W przypadku opóźnienia lotu charterowego pasażer również ma prawo do odszkodowania i zwrotu poniesionych kosztów. Ponieważ linia EnterAir jest polską linią lotniczą, to w większości wypadków pasażerowie podlegają ochronie na mocy Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego I Rady. Wystarczy, aby Twój lot Enter Air był opóźniony 3h, a już masz prawo do należnego odszkodowania od linii lotniczej EnterAir.

Opóźniony lot Enter Air z Fuertaventury

Nasi Klienci odbywali swój wypoczynek za pośrednictwem biura podróży na wyspie Fuertaventura. Powrót był zaplanowany na dzień 24.02.2023. Lot miał być zrealizowany przez linię lotniczą Enter Air.

Faktycznie odlot ENT5004 nastąpił kolejnego dnia tj. 25.04.2023 a samolot wylądował we Wrocławiu 25.04.2023r. o godzinie 17:30. Opóźnienie samolotu wyniosło zatem 20 godzin 30 minut.

Przewoźnik nie poinformował pasażerów o wystąpieniu jakichkolwiek nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

EnterAir proponuje ugodę już w samolocie

Po wejściu na na pokład samolotu wszystkim pasażerom zaoferowano wypłatę w drodze zrzeczenia się roszczeń kwoty po 150 Euro. Wielu pasażerów nie znając swoich praw zaakceptowało tą pozornie atrakcyjną ofertę.

Zaakceptowanie takiej oferty było połączone ze zrzeczeniem się prawa do dalszego odszkodowania. Tymczasem ze względu na długość opóźnienia oraz odległość pomiędzy Fuertaventurą, a Wrocławiem pasażerom przysługiwało prawo do odszkodowania za opóźniony lot w wysokości 400 Euro!

EnterAir – reklamacja i wezwanie do zapłaty

Nasi prawnicy od odszkodowania za opóźniony lot wezwali EnterAir do zapłaty należnej naszym Klientom kwoty po 600 Euro. Linia Enter Air przyznała, iż doszło do opóźnienia przelotu. Jednocześnie nie przyznała swojej odpowiedzialności za opóźniony lot, powołując się na bliżej nie określone nadzwyczajne okoliczności.

W dalszej części pozwana zaproponowała naszym Klientom zawarcie ugody poprzez zapłatę kwoty po 150 Euro, z tym iż kwota ta miała być wypłacona w terminie aż do 45 dni od daty zawarcia ugody.

Enter Air odszkodowanie – pozew i szybka wypłata odszkodowania za opóźniony lot

W tej sytuacji zaleciliśmy naszym Klientom, aby nie akceptowali tak krzywdzącej ugody. Nasi prawnicy sporządzili pozew przeciwko Enter Air. Sąd Rejonowy we Wrocławiu wydał nakaz zapłaty, w którym nakazał linii charterowej zapłatę na rzecz każdego z naszych Klientów kwotę odszkodowania po 600 Euro wraz z odsetkami za opóźnienia. Dodatkowo Enter Air zostało zobowiązane do pokrycia pełnych kosztów procesu.

Linia lotnicza zaskarżyła nakaz zapłaty i zrealizowała nakaz zapłaty w części – to jest po 400 Euro na pasażera. Do dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty odszkodowania za opóźniony lot upłynęło tylko 6 tygodni!

... nakazuje stronie pozwanej Enter Air spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, aby zapłaciła na rzecz każdego z powodów kwotę po 600 € (sześćset euro) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 20.05.2023r. do dnia zapłaty oraz tytułem zwrotu kosztów procesu kwotę po 1.017,00 zł (jeden tysiąc siedemnaście zł zero gr) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego nakazu do dnia zapłaty w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia niniejszego nakazu, albo wniosła w tymże terminie do tutejszego Sądu sprzeciw.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Sygn. akt INc/994/23

Enter Air odmowa zapłaty odszkodowania

Podróżowałeś linią Enter Air lub inną linią lotniczą i Twój przelot opóźnił się o ponad 3 godziny? Skontaktuj się z naszą kancelarią od odszkodowań lotniczych.

Jesteśmy tańsi i szybsi w działaniu niż konkurencja!

Nasze wynagrodzenie to tylko 25% od wygranej, bez względu czy wypłata nastąpi w postępowaniu przedsądowym, czy na skutek złożenia pozwu!

Kiedy masz prawo do odszkodowania od linii lotniczej:

  • Twój lot był opóźniony ponad 3 godziny
  • przelot miał miejsce nie dalej niż 3 lata wstecz
  • Twój przelot obejmował zaplanowany wylot z kraju UE lub lądowanie w kraju UE

Nie ma znaczenia, czy otrzymałeś darmowy posiłek, czy też nocleg w hotelu na czas opóźnienia!

Nasz specjalizacja to odszkodowania za opóźniony lot!

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana