Odszkodowanie za odwołany lot

Jak uzyskać odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot

Odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot

Podstawą prawną roszczeń o odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot jest rozporządzenie WE 261/2004. Dowiedz się jak uzyskać odszkodowanie od linii lotniczych za opóźniony lot lub odwołany lot. Ile wynosi odszkodowanie za opóźniony lot? Jakie można uzyskać odszkodowanie za odwołany lot?

Na jakiej podstawie prawnej można żądać odszkodowania za opóźniony lot lub odwołany lot?

Kwestie związane z roszczeniami o odszkodowanie za odmowę przyjęcia pasażera na pokład, odszkodowania za odwołany lot lub odszkodowania opóźniony lot reguluje rozporządzenie WE nr 261/2004.

Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem odszkodowanie za opóźniony lot lub odwołany lot przysługuje:

 • w przypadku wszystkich lotów na terenie Unii Europejskiej (UE), bez względu na przewoźnika
 • w przypadku lotów z UE do kraju spoza UE, bez względu na przewoźnika
 • w przypadku lotów z kraju spoza UE do UE, obsługiwanych przez linie lotnicze mające siedzibę w kraju należącym do UE

Kto może żądać zapłaty odszkodowania za opóźniony lot lub odszkodowania za odwołany lot?

Osobami uprawionymi do żądań o zapłatę tzw. odszkodowania lotniczego za opóźniony lot lub odwołany lot jest tylko pasażer tego lotu.

Czy dziecko może otrzymać odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot?

Jeżeli pasażerem było dziecko, wówczas w całym postępowaniu jest zastępowane przed rodzica lub innego opiekuna prawnego. Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot jest wypłacane dziecku do rąk uprawnionego rodzica (opiekuna prawneg0).

Odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot charterowy?

Prawo do odszkodowania lotniczego z WE 261/2004 mają nie tylko pasażerowie lotów regularnych, ale również pasażerowie lotów nieregularnych, pasażerowie tanich linii lotniczych, a także pasażerowie lotów charterowych, które są częścią zorganizowanych wyjazdów turystycznych przez biura turystyczne.

Jak długo od dnia planowanego przelotu można żądać odszkodowania za opóźniony lot lub odszkodowania za odwołany lot?

Termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie za opóźniony lot lub o odszkodowanie za odwołany lot podlega prawu polskiemu.

Masz prawo odzyskać odszkodowanie za opóźniony lot, jeżeli miał on miejsce nie dawniej niż 3 lata wstecz.

Podstawy roszczeń o odszkodowanie lotnicze z WE 261/2004?

Odszkodowanie za odwołany lot

W rozporządzeniu WE 261/2004 nie znajdziemy definicji odwołanego lotu. Wśród okoliczności, które pozwalają na zakwalifikowanie lotu jako odwołanego należy wymienić:

 • zmianę przewoźnika lotniczego,
 • zmianę samolotu,
 • zmianę numeru lotu,
 • zmianę lotniska początkowego lub docelowego,
 • zwrot bagażu pasażerom,
 • ponowną odprawę pasażerów,
 • zmieniony przydział miejsc na pokładzie,
 • przeniesienie wszystkich pasażerów do innego samolotu lub samolotów,
 • wydanie nowych kart pokładowych
 • okoliczność, że lot został określony jako „odwołany” przez pilota (bądź innego członka załogi) lub na tablicy odlotów

Kiedy przewoźnik lotniczy jest zwolniony od zapłaty odszkodowania za odwołany lot

Pasażerowie, których lot został odwołany, mają prawo do odszkodowania od przewoźnika lotniczego, chyba że:

 • linia lotnicza poinformowała o odwołaniu lotu co najmniej dwa tygodnie przed planowanym odlotem
 • zostali poinformowani o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowanym czasem odlotu, a jednocześnie zaoferowano im zmianę planu podróży umożliwiającą im wylot najpóźniej dwie godziny przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowanym czasie przylotu
 • zostali poinformowani o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowanym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot nie więcej niż godzinę przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowanym czasie przylotu

Odszkodowanie za opóźniony lot

Miarą oceny uprawnień pasażera do żądania zapłaty odszkodowania za opóźniony lot jest czas opóźnienia przybycia samolotu do lotniska docelowego.

Od ilu godzin opóźnienia lotu można żądać odszkodowania?

Pasażerowie mogą żądać odszkodowania za opóźniony lot, jeżeli wskutek opóźnienia lotu przybędą do ich lotniska docelowego co najmniej trzy godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu.

O różnicy pomiędzy odwołaniem lotu a opóźnieniem lotu przeczytasz na naszym blogu w artykule: „Odszkodowanie za odwołany lot – rozróżnienie między pojęciami „opóźnienie” a „odwołanie” i wynikające z tego skutki prawne„.

Wysokość odszkodowania za odwołany lot lub odszkodowania za opóźniony lot.

Wysokość roszczeń pasażerów, których lot został odwołany oraz tych których lot został opóźniony jest taka sama. Kwota wysokości przysługującego odszkodowania za opóźniony lub odwołany jest ryczałtowa, co oznacza że jest ona sztywno określona.

Orzecznictwo wskazuje bowiem, że celem zapłaty odszkodowania za opóźniony i odwołany lot jest rekompensata szkody, którą ponieśli pasażerowie zarówno lotów odwołanych jak i opóźnionych. Należy się więc w obu przypadkach pasażerom tożsama wysokość odszkodowania.

Pasażerowi przysługuje odszkodowanie lotnicze w wysokości 250 Euro, 400 Euro lub 600 Euro. Kwota odszkodowania uzależniona jest od długości trasy przelotu.

Wygrane sprawy w tej dziedzinie

Warunki do spełnienia

 • opóźnienie wyniosło ponad 3 godziny lub Twój lot został odwołany
 • od dnia planowanego przelotu nie upłynęły 3 lata
 • roszczącym jest pasażer odwołanego lub opóźnionego lotu

Wymagane dokumenty

 • imienne potwierdzenie rezerwacji biletu lotniczego lub rezerwacja wycieczki obejmującej przelot
 • bilet lotniczy lub umowa imprezy turystycznej obejmująca przelot samolotem
 • karta pokładowa

Następne kroki

 • prześlij nam zgromadzone dokumenty drogą email lub pocztą zwykłą
 • jeżeli nie posiadasz niektórych wymaganych dokumentów, pomożemy je uzyskać
 • otrzymasz od naszych prawników ankietę, w której przebieg planowanego lotu i okoliczności jego opóźnienia lub odwołania
 • następnie otrzymasz od nas analizę przesłanej sprawy z oceną wysokości roszczeń
 • podpisanie umowy z Kancelarią

Odszkodowania za opóźniony lot – jaka prowizja Kancelarii

Nasza kancelaria od odszkodowań lotniczych ma siedzibę we Wrocławiu, jednak prowadzimy sprawy w całej Polsce. Mamy ponad 10 lat doświadczenia w odszkodowaniach za opóźniony lot. Zdecydowaną większość spraw o odszkodowanie od linii lotniczych prowadzimy także w sądzie.

Nasze cechy to:

 • największe doświadczenie w odszkodowaniach
 • nasi prawnicy prowadzą sprawy o odszkodowania od linii lotniczych w sądach w w całej Polsce
 • najniższa prowizja na rynku!

Nasze wynagrodzenie za prowadzenie sprawy o odszkodowanie za opóźniony lot jest stałe i wynosi tylko 25% od uzyskanego odszkodowania! Bez względu na to, czy sprawa znajdzie swój finał w sądzie, czy nie.

Nikt nie pobije naszej stawki!

 

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana