Odszkodowanie od biura podróży za brak wizy

Początkowo wypłacone odszkodowanie 0 zł
Odszkodowanie uzyskane dzięki KDRO 38000 zł

Odszkodowanie od biura podróży za brak wizy

Odszkodowanie od biura podróży za brak wizy jest należne, jeżeli biuro nie poinformowało turysty o konieczności jej uzyskania. Turyści nie wjechali do Dominikany. Rainbow Tours zapłaci zadośćuczynienie i odszkodowanie za zepsuty urlop z powodu nie spełnienia obowiązku informacyjnego względem turystów.

Turyści ze względu na brak wizy nie zostali wpuszczeni na teren Meksyku.

Sąd wyrokiem orzekł, że biuro podróży ma zapłacić turystom wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Odszkodowanie od biura podróży za brak wizy – biuro nie wypełniło obowiązku informacyjnego

Małżeństwo Polaka i Ukrainki korzystało wielokrotnie z usług agencji turystycznej z Kłodzka. Tym razem para postanowiła po raz pierwszy udać się poza terytorium Europy Turyści wybrali wycieczkę Rainbow Tours do Meksyku.

Małżeństwo za pośrednictwem agenta zawarło umowę o udział w imprezie turystycznej z Rainbow Tours. Plan wycieczki obejmował przelot z Poznania do Cancun w dwie strony, zakwaterowanie oraz zapewnienie atrakcji na objeździe wg programu imprezy.

Podczas zawierania umowy turystka wskazywała, że jest narodowości ukraińskiej i posiada kartę stałego pobytu, co uprawnia ją do przebywania na terenie UE. Jej dokument tożsamości oraz pozostałe dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy zostały udostępnione pracownikowi agenta turystycznego. Turyści uważnie zapoznali się z umową, jak i jej załącznikami.

Turyści opłacili całość imprezy turystycznej w kwocie blisko 20.000 złotych.

Ze względu na zmiany organizacyjne w zakresie rozpoczęcia i zakończenia wycieczki oraz zmianę miejsca wylotu Rainbow Tours przygotował zmianę umowy wycieczki w zakresie daty i miejsca wylotu.

Okazało się, że organizator imprezy turystycznej zmienił w kolejnej także narodowość turystki z ukraińskiej na polską. Turystom nie udzielono żadnych informacji na temat wiz, w tym czy Meksyk wymaga wizy turystycznej od obywateli Ukrainy.

Biuro podroży nie poinformowało o konieczności uzyskania wizy

Turyści udali się na lotnisko. Funkcjonariusz Straży Granicznej poinformował turystkę z Ukrainy, że nie posiada ważnej wizy upoważniającej ją do wjazdu na teren Meksyku.

Pracownik Rainbow Tours, który stacjonował na lotnisku, nie potrafił turystce w żaden sposób pomóc. Pracownik biura podróży nie posiadał także żadnej wiedzy w zakresie wymagań wizowych w kraju destynacji podróży.

Ukrainka za pomocą funkcjonariuszy Straży Granicznej złożyła elektronicznie wniosek o dominikańską wizę. Z potwierdzeniem złożenia wniosku, powódka przeszła odprawę i znalazła się na pokładzie samolotu. Podczas przelotu turyści otrzymali kolejne dokumenty do wypełnienia dotyczące m.in. miejsca zakwaterowania w Meksyku. Ponieważ w umowie imprezy nie był wskazany taki hotel, nasi Klienci nie byli w stanie sprostać temu wymaganiu.

Po przylocie do Cancun, straż graniczna nie wpuściła turystka z Ukrainy na teren Meksyku. Ukraińską turystkę i jej męża została zawrócona do Polski.

Powodem odmowy wjazdu na teren Meksyku był brak wizy, a także brak wskazania w umowie wycieczki hotelu, w którym para miała się zatrzymać oraz brak powrotnego biletu. Turyści tym samym samolotem powrócili do Polski.

Rainbow Tours nie wypłaca odszkodowania

Po powrocie do Polski turyści kilkakrotnie zwracali się do Rainbow Tours z prośbą o zwrot poniesionych kosztów wycieczki i odszkodowanie za zmarnowane wakacje.

Biuro podróży nie zapłaciło odszkodowania. Organizator imprezy turystycznej konsekwentnie wskazywał, iż:

„konsekwencje zaistniałej sytuacji pozostają wyłącznie po Państwa stronie […]”.

O odszkodowanie od biura podróży za brak wizy, należy walczyć w sądzie

Para polsko-ukraińska zleciła kancelarii odszkodowawczej prowadzenie sprawy o odszkodowanie od biura podróży za brak wizy. Dalszym roszczeniem turystów było zadośćuczynienie za stracone wakacje.

Kancelaria odszkodowawcza z Wrocławia, skierowała pozew o zapłatę przeciwko Rainbow Tours do sądu w Kłodzku. Podkreśliliśmy, że z winy Rainbow Tours S.A. doszło do całkowitego niewykonania umowy o udział w imprezie turystycznej.

Winę za stracone wakacje ponosi wyłącznie organizator wycieczki, to jest Rainbow Tours.

Wskazaliśmy, na zapisy umowy i jej załączników. Zgodnie z nimi Rainbow Tours S.A. zobowiązany był do udzielenia informacji wskazanych w art. 40 pkt 1. ppkt. 7 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Jednym z takich obowiązków jest udzielenie turyście informacji o obowiązujących przepisach paszportowych i wizowych.

Obowiązek informacyjny biura podróży wynika także z prawa unijnego.

Żaden jednak z pracowników Rainbow Tours S.A. nie poinformował ukraińskiej turystki o konieczności uzyskania meksykańskiej wizy przed wylotem.

Nie można także uznać, że biuro podróży wypełniło obowiązek poinformowania turystki z Ukrainy o konieczności uzyskania wizy, poprzez umieszczenie w umowie zapisów:

  • Informacje na temat wiz zawarte są w programach;
  • Wizy uczestnicy otrzymują albo na lotnisku kraju docelowego albo załatwiane one są przez Rainbow Tours

Jedyną przyczyną nie odbycia wycieczki był brak informacji o wizie. Wina za brak informacji o wizie obarcza jedynie biuro podróży.

Kancelaria Odszkodowawcza z Wrocławia domagała się zwrotu od Rainbow Tours całości zapłaconej ceny za wycieczkę do Meksyku. Dodatkowo żądaliśmy od biura podróży zadośćuczynienia za stracony urlop dla każdego z turystów.

Biuro podróży Rainbow Tours nie poinformowało o wizie i musi zapłacić wysokie odszkodowanie za nieodbytą wycieczkę

Kancelaria KDRO.pl po złożeniu pozwu otrzymała ofertę ugody z biurem podróży. Propozycja ugody od Rainbow Tours nie zadowalała pokrzywdzonych turystów.

W sprawie odbyło się tylko jedno posiedzenie sądu, podczas którego zostali wysłuchani nasi Klienci. Po przesłuchaniu turystów sąd ogłosił wyrok, uwzględniający wszystkie żądania poszkodowanych.

Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów:

– blisko 20.000zł odszkodowania za utracone wakacje (zwrot całej zapłaconej kwoty za nieodbytą wycieczkę)

– po 5.000zł zadośćuczynienia za zmarnowane wakacje dla każdego z turystów

Powyższe kwoty zostały zasądzone wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Ponadto Rainbow Tours S.A. ma zapłacić wysokie koszty procesu w kwocie 5.077zł

I. zasądza od strony pozwanej RAINBOW TOURS S.A. w Łodzi na rzecz
powodów małżonków 19 189,04zł (dziewiętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych cztery grosze) tytułem odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 6 stycznia 2023 roku do dnia zapłaty;

II. zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki 5000zł (pięć tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 21 czerwca 2023 roku do dnia zapłaty;

III. zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda 5000zł (pięć tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi za
opóźnienie liczonymi od 21 czerwca 2023 roku do dnia zapłaty;

Sąd Rejonowy w Kłodzku, I C 862/23

Odszkodowanie od biura podróży za brak wizy i stracone wakacje – wyrok w 4 miesiące!

Całość postępowania sądowego przeciwko Rainbow Tours S.A. od złożenia pozwu do ogłoszenia wyroku zajęła jedynie 4 miesiące!

Wyrok nie jest prawomocny. Postępowanie toczyło się przed Sądem Rejonowym w Kłodzku (sygn. akt: I C 862/23)

Masz podobny problem i nie wiesz, jak dostać odszkodowanie za zmarnowane wakacje? Skontaktuj się z naszą kancelarią odszkodowawczą

Jesteśmy tańsi i szybsi w działaniu niż konkurencja!

Nasze wynagrodzenie to tylko 25% od wygranej, bez względu czy wypłata nastąpi w postępowaniu przedsądowym, czy na skutek złożenia pozwu!

Kiedy masz prawo uzyskać odszkodowanie od biura podróży:

  • impreza turystyczna była niezgodna z ofertą lub
  • impreza turystyczna nie odbyła się z winy organizatora

Nie ma znaczenia, czy złożyłeś już reklamację do biura podróży, nie ma znaczenia treść odpowiedzi na Twoją reklamację.

Liczy się czas! Na działanie masz tylko 3 lata od daty wycieczki!

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana