130.000zł odszkodowania za śmierć ojca, pomimo zawartej wcześniej ugody z Wartą!

Początkowo wypłacone odszkodowanie 15000 zł
Odszkodowanie uzyskane dzięki KDRO 130000 zł

130.000zł zadośćuczynienia za śmierć ojca odzyskane 15 lat po wypadku, 14 lat po zawarciu ugody.

Rekordowe odszkodowanie za śmierć ojca pomimo zawartej wcześniej ugody

Po 15 latach od śmierci ojca w wypadku drogowym, do Kancelarii zgłosiła się osierocona córka z zapytaniem o możliwość uzyskania wyższego odszkodowania za śmierć ojca. 14 lat wcześniej matka, wówczas małoletniej powódki zawarła ugodę. Na mocy tej ugody nasza klientka, a córka zmarłego otrzymała tylko 15.000zł odszkodowania z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej. Matka w imieniu dziecka zrzekła się także dalszych roszczeń o odszkodowanie.

Po złożeniu pozwu KDRO.pl wygrała dla córki zmarłego ponad 130.000zł !!!

W 2000r. w wypadku drogowym poniósł śmierć ojciec naszej klientki. Córka w chwili śmierci ojca miała jedynie 7 miesięcy.

Ugoda o odszkodowanie za śmierć zawarta w imieniu dziecka nieważna

Naszej klientce wiele lat wcześniej, na mocy ugody zawartej 2001 roku, została wypłacona została kwota 15.000,00 zł z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej.

Nasza klientka była jako strona ugody reprezentowana przez matkę, która zrzekła się dalszych roszczeń. Udowodniliśmy, że taka ugoda nie wyklucza jednak dochodzenia dalszych roszczeń bowiem zrzeczenie jest nieważne wobec braku zgody sądu opiekuńczego. Nadto nasza klientka nie mogła zrzec się roszczenia o zadośćuczynienie za śmierć ojca, które orzecznictwo ukształtowało wiele lat później. Sąd podzielił również w całości naszą argumentację co do nieważności zawartej przez matkę naszej klientki ugody.

WARTA – odmowa zapłaty odszkodowania za śmierć

Po 15 latach od dnia wypadku i śmierci ojca, pozyskaliśmy całą niezbędną dokumentację szkody oraz akta postępowania karnego. W postępowaniu karnym, sprawca wypadku został skazany za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

WARTA odmówiła poszkodowanej zapłaty zadośćuczynienia za śmierć ojca. Ubezpieczyciel powołał się na fakt, iż została zawarta ugoda pozbawiającą naszą klientkę dalszych roszczeń odszkodowawczych.

WARTA w decyzji odmownej podkreśliło, iż pomiędzy 7-miesięczną córką a zmarłym ojcem nie wywiązała się szczególna więź.

Pozew o zadośćuczynienie za śmierć ojca

Poszkodowana reprezentowana przez naszą Kancelarię KDRO.pl domagała się w pozwie od strony pozwanej Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta zasądzenia kwoty 100 tys. zł. wraz z ustawowymi odsetkami tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za śmierć osoby ojca oraz kosztów procesu.

W pozwie wskazaliśmy, że w czerwcu 2020r. doszło do wypadku samochodowego, w wyniku którego jej ojciec poniósł śmierć. Przyczyną wypadku było niezachowanie należytej ostrożności przez kierującego pojazdem sprawcę wypadku.

Pomiędzy naszą klientką, a jej zmarłym ojcem istniały silne więzi rodzinne, które zostały zerwane w wyniku jego nagłej i niespodziewanej tragicznej śmierci, a na które nasza klientka nie mogła się przygotować, co jeszcze bardziej spotęgowało negatywne doznania po jej stronie. Tragicznie zmarły był dobrym mężem i ojcem trójki dzieci, który bardzo dbał o swoją rodzinę i spędzał z nią każdą wolną chwilę. Zmarły w wypadku ojciec był jedynym żywicielem rodziny.

Wysokość żądania nasza klientka uzasadniała przede wszystkim siłą więzi łączącą ją ze zmarłym, jak również rozmiarem negatywnych przeżyć związanych z nagłą i niespodziewaną utratą ojca. Był filarem rodziny, osobą zaradną życiowo, aktywną zawodowo, rzutką i samodzielną. Dbał o dobro swojej rodziny, troszczył się o gospodarstwo domowe, zapewniał naszej klientce bezpieczeństwo i stabilizację. Chciał dzieci wykształcić i dobrze wychować.

Tragiczny wypadek zaprzepaścił te plany, w sposób znaczący zmienił funkcjonowanie psychiczne i rodzinne małoletniej wówczas powódki. Nasza klientka całe swoje życie konfrontowała się z brakiem ojca. Do dnia dzisiejszego ma poczucie straty, opuszczenia i bezradności. Wraz ze wzrostem jej świadomości , co do roli ojca w życiu dziecka, bywała smutna i czuła się gorsza wobec braku ojca.

Pomimo upływu 20 lat nasza klientka do chwili obecnej ma trudności z zamknięciem procesu żałoby. Jako małe dziecko tęskniła za jego obecnością, jako nastolatka miała poczucie krzywdy.

Dzisiaj jako osoba dorosła nie radzi sobie z własnymi emocjami, boryka się z napadami lęku, gorzej radzi sobie w trudnych sytuacjach. Brak figury ojca wpłynął na kształtowanie się niższej samooceny powódki i mniejszej wiary we własne możliwości.

Opinia biegłego w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć ojca

W powołanej opinii psychologicznej, biegły psycholog wskazał, że śmierć ojca wpłynęła na obniżenie kompetencji radzenia sobie z sytuacjami stresowymi i nasilone napięcia z uwagi na ich ciągłe przeżywanie. Sporządzone w sprawie opinie przez biegłą psycholog stanowiły podstawę dla ustalenia psychicznych następstw tragicznego zdarzenia dla powódki. Sąd oparł się także na opinii biegłej psychiatry, która również była przekonywująca.

Postępowanie dowodowe wykazało, że więź między powódką, a zmarłym ojcem była silna, a przedwczesna śmierć naruszyła jej dobro osobiste, jakim jest więź rodzinna, dająca możliwość funkcjonowania w pełnej rodzinie.

Mając na uwadze powyższe Sąd jako odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego uznał kwotę 100.000,00 zł. wraz z ustawowymi odsetkami oraz zasądził od strony pozwanej na koszt powódki wszystkie koszty sądowe w łącznej kwocie 7000 zł( opłata sądowa oraz koszty zastępstwa procesowego).

Łącznie z związku z roszczeniami po śmierci ojca, TUiR WARTA zapłaciła blisko 130.000zł!!!

Wyrok jest prawomocny. Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Krakowie.

Kancelaria prowadziła sprawę o odszkodowanie za śmierć taty, tak jak w każdej innej sprawie nie pobierając zaliczek zarówno za postępowanie likwidacyjne, jak i w postępowaniach sądowym i egzekucyjnym.

Kancelaria zajmowała się także sprawami innych członków rodziny.

Kancelaria KDRO.pl specjalizuje się w trudnych i skomplikowanych sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

Bezpłatnie analizujemy sprawy dotyczące wypadków sprzed wielu lat, spraw w których zawarto ugodę lub ubezpieczyciel odmawia zapłaty odszkodowania za śmierć.

Inna kancelaria nie dała sobie rady z Twoją sprawą? Zgłoś się do prawnika od odszkodowania za śmierć.

 

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana