Kontakt w sprawie odszkodowania

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

* :
* :
* :
* :

83.000zł za wypadek motocyklisty

Pan Mirosław właśnie otworzył działalność gospodarczą, polegającą m.in. na zaopatrywaniu lokali gastronomicznych w produkty spożywcze. To był pierwszy dzień jego pracy. Z samego rana jechał na skuterze do swojego pierwszego klienta.

 

Pan Mirosław jechał główną ulicą Wrocławia, nie przypuszczając iż ten dzień na długo pozostanie w jego pamięci. Nagle z małej uliczki wyjechał z impetem samochód osobowy uderzając w bok skutera. Na skutek z zderzenia, Pan Mirosław został wyrzucony ze skutera na odległość 8 metrów. Wypadając ze skutera silnie uderzył podbrzuszem o kierownicę. Na skutek wypadku poszkodowany stracił przytomność.

 

Po przybyciu na miejsce zespół Pogotowia Ratunkowego stwierdził u Pana Mirosława cechy wstrząsu hipowolemicznego i natychmiast przewiózł go do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Poszkodowany był natychmiast operowany. Stwierdzono rozległe uszkodzenia jelit, uszkodzenie śledziony. Poza tym Pan Mirosław miał mnogie złamania żeber oraz złamanie obojczyka. W trakcie operacji chirurdzy usunęli u Pana Mirka fragment jelita oraz usunęli śledzionę. Poszkodowany miał po prostu szczęście, że tak poważne urazy były szybko zdiagnozowane oraz że był on natychmiast operowany.

 

Pan Mirosław zlecił Kancelarii Odszkodowawczej z Wrocławia – KDRO.pl prowadzenie sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie oraz sprawę o świadczenie wypadkowe z ZUS.

 

Po zgłoszeniu szkody Towarzystwo Ubezpieczeniowe A. S.A. odmówiło dokonania jakiejkolwiek wypłaty, podnosząc iż przeciwko podejrzanemu prowadzone jest dochodzenie i wydało decyzję odmawiającą wypłaty do momentu zakończenia postępowania karnego w Sądzie. Stanowisko Towarzystwa Ubezpieczeniowego A. S.A. nie uległo zmianie pomimo przedstawienia przez Kancelarię KDRO.pl oświadczenia sprawcy, przyznającego się do winy. Również skarga złożona w imieniu poszkodowanego do Komisji Nadzoru Finansowego nie spowodowała zmiany stanowiska Towarzystwa Ubezpieczeniowego A. S.A.

 

Pan Mirosław na skutek wypadku i nagannej postawy Towarzystwa Ubezpieczeniowego A. S.A. pozostawał w niedostatku. KDRO.pl w imieniu poszkodowanego złożyło powództwo w Sadzie. Nasz klient został zwolniony przez Sąd od ponoszenia kosztów sądowych. Wkrótce po złożeniu pozwu KDRO.pl poinformowało odpowiedzialne Towarzystwo Ubezpieczeniowe A. S.A. o wytoczeniu powództwa.

 

Na skutek działań radcy prawnego Kancelarii KDRO.pl, Towarzystwo A S.A. uznało roszczenie do kwoty 83.000zł, która to kwota została wypłacona panu Mirosławowi.

 

Obecnie Kancelaria reprezentuje naszego klienta w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym oraz wystąpiło w tym procesie o zapłatę przez sprawcę nawiązki na rzecz pokrzywdzonego Pana Mirosława.

 

Ponadto Kancelaria reprezentuje Pana Mirka w postępowaniu przed ZUS. Wypadek został uznany przez ZUS jako wypadek przy pracy. Obecnie toczy się postępowanie w przedmiocie przyznania panu Mirosławowi świadczenia wypadkowego oraz renty z ZUS.

 

Kancelaria prowadzi sprawę Pana Mirosława, tak jak w każdej innej sprawę  nie pobierając zaliczek zarówno za postępowanie przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym, jak i w postępowaniach sądowych, czy postępowaniu przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Na podstawie przebiegu tej jednej, z wielu spraw prowadzonych przez KDRO.pl, można ocenić w jaki sposób należyte prowadzenie spraw prowadzi do skutecznej obrony praw poszkodowanego w wypadku.