Wygrane 30.000zł odszkodowania za złamanie ręki podczas rehabilitacji

Początkowo wypłacone odszkodowanie 5000 zł
Odszkodowanie uzyskane dzięki KDRO 30000 zł

Wysokie odszkodowanie za złamanie ręki podczas rehabilitacji

83-letnia pani Krystyna przebyła rozległy udar mózgu, powodujący jej niepełnosprawność. W ramach ćwiczeń usprawniających była rehabilitowana we wrocławskim centrum rehabilitacji. Podczas 25 sesji ćwiczeń rehabilitant użył niewspółmiernie dużej siły, co spowodowało złamanie spiralnej kości ramiennej. Kancelaria prowadziła sprawę od samego początku, doprowadzając najpierw do wypłaty tzw. bezspornej kwoty zadośćuczynienia w wysokości 5.000zł. Dalej w imieniu klientki z sukcesem reprezentowaliśmy jej interesy w sądzie cywilnym. Łączna wysokość kwot pieniędzy uzyskanych dla klientki do blisko 30.000zł.

Pani Krystyna przebyła rozległy udar mózgu. Dzięki intensywnej rehabilitacji jej stan na tyle sie poprawił, iż mimo wieku 83 lat potrafiła chodzić o chodziku z pomocą osoby trzeciej. Przebyty udar pozostawił po sobie dalsze następstwa pod postacią niedowładu spastycznego.

W sierpniu 2014. Pani Krystyna uczestniczyła w feralnym 25 zabiegu. Podczas ćwiczeń we wrocławskim centrum rehabilitacji Villa Medica, rehabilitant użył zbyt dużej siły, co doprowadziło do złamania spiralnego kości ramiennej.

Bezpośrednio po zdarzeniu poszkodowana pacjentka została przewieziona do SOR we Wrocławiu, gdzie rozpoznano złamanie trzonu kości ramiennej i przyjęto ją do oddziału urazowo-ortopedycznego. Podczas pobytu w szpitalu wykonano zabieg zespolenia zamkniętego wieloodłamowego złamania trzonu kości ramieniowej gwoździem śródszpikowym.

Po wypisaniu ze szpitala Pani Krystyna odbyła wiele konsultacji specjalistycznych oraz przechodziła rehabilitację mającą na celu zmniejszenie negatywnych następstw przebytego złamania. Ze względu na niepełnosprawność poszkodowanej, rehabilitacja była przeprowadzana prywatnie, w domu poszkodowanej.

U Pani Krystyny wskutek złamania znacznie zwiększył się stopień niepełnosprawności, stała się osobą całkowicie uzależnioną od pomocy osób trzecich. Ponadto rozwinął się u niej zespół depresyjny.

Przebieg likwidacji szkody

Rodzina Pani Krystyna zwróciła się do naszej Kancelarii z zapytaniem, czy w związku ze feralnym złamaniem można mówić, iż doszło do błędu medycznego i czy można skutecznie dochodzić zapłaty odszkodowania.

Prawnicy Kancelarii dokonali analizy wszystkich akt medycznych. Po analizie akt udzieliliśmy nieodpłatnej konsultacji poszkodowanej. Po zawarciu umowy z poszkodowaną, skierowaliśmy zgłoszenie szkody zarówno do placówki rehabilitacyjnej, jak i do zakładu ubezpieczeń ubezpieczającego polisą OC centrum rehabilitacyjne.

Pierwotnie ubezpieczyciel odmówił zapłaty zadośćuczynienia. Po zasięgnięciu opinii własnego lekarza orzecznika ubezpieczyciel zmienił swoją decyzję. Ubezpieczyciel przyjął swoją odpowiedzialność za wypadek, ustalił iż u Pani Krystyna w związku ze złamaniem powstał 5% trwały uszczerbek na zdrowiu. Ostatecznie TUiR Allianz wypłaciło dla poszkodowanej klientki jedynie 5.000zł.

Ponieważ odwołanie od decyzji ubezpieczyciela nie spowodowało zmiany jego stanowiska, Kancelaria po porozumieniu z Panią Krystyną skierowała pozew o zapłatę przeciwko ubezpieczycielowi.

Wygrana sprawa sądowa o odszkodowanie za błąd medyczny podczas rehabilitacji

Wraz z pozwem wnieśliśmy, o zwolnienie Pani Krystyny od obowiązku ponoszenia opłat sądowych. Sąd przychylił się do naszego wniosku. Pani Krystyna był zwolniona od wszystkich opłat sądowych związanych z wytoczeniem powództwa jak i z opłat za opinie biegłego.

W toku sprawy zostały przeprowadzone dwie opinie przez biegłego lekarza ortopedę. Biegły stwierdził, iż jakkolwiek nie doszło podczas rehabilitowania powódki do naruszenia zasad aktualnej wiedzy medycznej, to jednak wskazał on, że rehabilitujący powódkę pracownik przychodni winien uwzględnić, że powódka była osobą starszą, z osteoporozą oraz miała zmniejszoną mechaniczną wytrzymałość kości. W tej sytuacji nieuwzględnienie przez rehabilitanta wieku oraz stanu kości powódki było wyrazem nienależytej staranności. Biorąc powyższe pod uwagę sąd ustalił, że złamanie kości ramiennej zostało spowodowane nieprawidłowym postępowaniem personelu przychodni Villa Medica.

W konsekwencji Sąd wskazał, że udowodniliśmy, że na skutek zawinionego działania rehabilitanta poniosła szkodę w postaci krzywdy, na którą składały się: ból fizyczny i psychiczny, konieczność przeprowadzenia zabiegu zespolenia zamkniętego wieloodłamowego złamania trzonu kości ramieniowej lewej gwoździem śródszpikowym ramiennym CHM, związanego z koniecznością pobytu w szpitalu i poddania się bolesnym i nieprzyjemnym zabiegom medycznym.

Sąd Rejonowy we Wrocławiu w postępowaniu o sygn. akt II C 686/17 uwzględnił żądania poszkodowanej i zasądził na rzecz Pani Krystyny dalsze 16.000zł zadośćuczynienia i odszkodowania za poniesione koszty leczenia. Nadto zostały zasądzone odsetki za zwłokę za okres blisko 4 lat.

Pozwany zakład ubezpieczeń wywiódł apelację od wyroku I instancji, zaskarżając wyrok I instancji w całości. Sąd II instancji wyrokiem o sygn. akt II Ca 137/18 oddalił apelację ubezpieczyciela w całości uznając, że jest ona niezasadna. Zakład ubezpieczeń została obciążony kosztami postępowania apelacyjnego.

Po zsumowaniu wcześniej otrzymanej kwoty zadośćuczynienia, z kwotami zasądzonymi wyrokiem na rzecz Pani Krystyny zostało zasądzone blisko 30.000zł.

Kancelaria prowadziła sprawę Pani Krystyny, tak jak w każdej innej sprawie nie pobierając zaliczek zarówno za postępowanie likwidacyjne, jak i w postępowaniu sądowym. Za wszelkie czynności związane z analizą sprawy, zebraniem dowodów, czy wymianę pism Pani Krystyna nic nie płaciła, bowiem nasze wynagrodzenie pobieramy tylko i wyłącznie w przypadku wygrania odszkodowania i jest ono uzależnione od jego wysokości.

Nadto Pani Krystyna została zwolniona przez Sąd od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w całości. Tym samym poszkodowania nie ponosiła jakichkolwiek kosztów związanych z wytoczeniem i prowadzeniem sprawy cywilnej w sądzie.

Na podstawie przebiegu tej jednej, z wielu spraw prowadzonych przez KDRO.pl, można ocenić w jaki sposób należyte prowadzenie spraw prowadzi do skutecznego wyegzekwowania roszczeń odszkodowawczych w związku z nieprawidłowym leczeniem i błędem medycznym.

Jeżeli podejrzewasz, że w trakcie Twojego leczenia doszło do powstania błędu medycznego lub zostały naruszony Twoje prawa pacjenta – zgłoś się do naszej Kancelarii. Nieodpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę i w przypadku potwierdzenia słuszności Twoich podejrzeń zajmiemy się Twoją sprawą.

 

Jeżeli, Ty lub Twój bliski odniósł uraz w autobusie, minibusie, pociągu czy tramwaju zgłoś się do nas, a my odpowiemy na wszelkie pytania.

Zajmiemy się Twoją sprawą nawet, gdy wcześniej otrzymałeś odmowę zapłaty odszkodowania lub wcześniej nieskutecznie sprawa była prowadzona przez inną kancelarię.

Inna kancelaria nie dała sobie rady z Twoją sprawą? Zgłoś się do nas.

 

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowych i indywidualnych konsultacji.

Skontaktuj się z nami

Szacunkowa wycena odszkodowania

Usługa bezpłatna

Chciałbyś się dowiedzieć, na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? Zastanawiasz się, czy dotychczas wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone i czy możesz starać się o podwyższenie wypłaconego odszkodowania?
Wypełnij właściwe pola formularza, a nieodpłatnie otrzymasz wycenę przysługujących Tobie roszczeń.

Czy została poniesiona szkoda osobowa?
Czy została poniesiona szkoda majątkowa?

Wiadomość została poprawnie wysłana
Błąd... Wiadomość nie została wysłana