Skręcenie kręgosłupa szyjnego odszkodowanie – czy należy się

Skręcenie kręgosłupa szyjnego to najczęstszy uraz, jakiego doznają kierowcy i pasażer podczas wypadku drogowego. Czy za uraz kręgosłupa szyjnego należy się odszkodowanie? Czy zwykła stłuczka, podczas której doszło do najechania na tył pojazdu uprawnia poszkodowanego do uzyskania odszkodowanie za skręcenie i naderwanie odcinka szyjnego kręgosłupa?

Skręcenie kręgosłupa szyjnego, czyli uraz „whiplash”

Po najechaniu na tył pojazdu lub po najechaniu na pojazd poprzedzający, na głowę pasażera działają siły przyspieszająco-zwalniające. Uraz ten nazywany jest urazem akceleracyjno-deceleracyjnym. Na skutek działających sił głowa kierowcy czy pasażera ulega nagłemu szarpnięciu do przodu, a następnie do tyłu. Ostatecznie głowa poszkodowanego uderza o zagłówek fotela.

Z powodu tego mechanizmu uraz ten nazywany przez lekarzy „smagnięcie biczem” lub urazem typu „whiplash”. Taki uraz może spowodować także skręcenie kręgosłupa lędźwiowego. Są to najbardziej typowe obrażenia wskutek karambolu ulicznego.

Skręcenie kręgosłupa szyjnego – objawy neurologiczne

Uraz skrętny kręgosłupa szyjnego powoduje silne dolegliwości bólowe w obrębie szyi i karku. Nie jest rzadkością, iż na miejsce wypadku drogowego nie jest wzywane pogotowie ratunkowe, a poszkodowany pacjent zgłasza się na SOR dopiero w wielu godzinach od wypadku. Wynika to z tego, iż pierwsze objawy bólowe pojawiają się dopiero po kilku godzinach od urazu szyi.

Urazowi kręgosłupa szyjnego może towarzyszyć tępy uraz głowy z utratą przytomności i niepamięcią. Są to typowe objawy wstrząśnienia mózgu, które mogą występować obok objawów skręcenia kręgosłupa w odcinku C.

Bólom odcinka kręgosłupa szyjnego niejednokrotnie towarzyszą objawy neurologiczne tzw. parestezje kończyn górnych. Parestezje polegają na zaburzeniach czucia w palcach ręki, czy na drętwieniu palców.

Skręcenie i naderwanie odcinka szyjnego kręgosłupa odszkodowanie PZU, HESTIA, WARTA

Za uszkodzenie kręgosłupa szyjnego w wypadku drogowym każdemu z poszkodowanych należy się odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Jedynie sprawca wypadku nie otrzyma odszkodowania z OC za uraz szyi.

Odszkodowanie za skręcenie kręgosłupa z OC sprawcy – za co się należy

Odszkodowanie za skręcenie kręgosłupa z PZU, z Warty lub innego Towarzystwa Ubezpieczeniowego z polisy pojazdu OC sprawcy obejmuje zwrot wszelkich strat materialnych, które pozostają w związku z wypadkiem. W ramach tego odszkodowanie może uzyskać:

  • zwrot kosztów leczenia (zakupu leków, prywatnych konsultacji lekarskich, zwrot pieniędzy za wykonane badania, koszt zakupu kołnierza szyjnego)
  • zwrot kosztów rehabilitacji,
  • odszkodowanie za utracone zarobki
  • zwrot kosztów pomocy osoby trzeciej (nawet gdy udzielała ją osoba bliska nieodpłatnie)
  • odszkodowanie za zniszczone przedmioty (odzież, telefon komórkowy itp)

Zadośćuczynienie za skręcenie kręgosłupa szyjnego

Zadośćuczynienie za skręcenie kręgosłupa szyjnego to jednorazowe świadczenie, które ma na celu zrekompensować krzywdę, ból i cierpienie psychiczne, jakich doznał poszkodowany w wypadku.

Jak dostać odszkodowanie za skręcenie kręgosłupa w wypadku

Jeżeli znasz ubezpieczyciela OC pojazdu sprawcy, to do niego należy zgłosić szkodę. Ubezpieczyciel PZU, HESTIA, czy WARTA na podstawie zgromadzonej dokumentacji wycenia powstałą szkodę i wypłaca konkretną kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia za zwichnięcie kręgosłupa szyjnego. Od decyzji ubezpieczyciela można się odwołać. Po wyczerpaniu możliwości postępowania likwidacyjnego możesz wytoczyć powództwo przeciwko ubezpieczycielowi OC.

Skręcenie kręgosłupa szyjnego odszkodowanie NNW

Jeżeli pojazd, którym jechałeś posiadał wykupioną polisę NNW, możesz równocześnie żądać wypłaty odszkodowania z tej polisy. Pomyśl, czy nie posiadałeś w chwili wypadku wykupionych innych ubezpieczeń NNW, czy Na Życie – z których także może uzyskać dalsze odszkodowanie z NNW za uraz szyi i karku.

Skręcenie kręgosłupa szyjnego odszkodowanie z ZUS

Jeżeli wypadek i skręcenie kręgosłupa miało miejsce w trakcie wykonywania pracy, wówczas mamy do czynienia z wypadkiem w pracy. Pracodawca powinien sporządzić protokół wypadkowy, w którym opisze doznane przez Ciebie urazy. Po zakończonym leczeniu, pracodawca w Twoim imieniu występuje do ZUS o zapłatę odszkodowania z ZUS za wypadek przy pracy. Odszkodowanie z ZUS za skręcenie kręgosłupa szyjnego możesz otrzymać obok odszkodowania z polisy OC sprawcy, czy polisy NNW.

Skręcenie kręgosłupa szyjnego procent uszczerbku

W sprawach o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny zakłady ubezpieczeń posługują się tabelą uszczerbku na zdrowiu. Na jej podstawie lekarz ustala wysokość uszczerbku na zdrowiu po skręceniu kręgosłupa. Uszczerbek jest oceniany ze względu na utratę funkcji kręgosłupa (ograniczenie ruchomości kręgosłupa szyjnego) oraz za zaburzenia neurologiczne (np. bóle korzeniowe).

Najczęściej ubezpieczyciel wskazuje, że u poszkodowanego nie ma uszczerbku na zdrowiu — a tym samym poszkodowany w wypadku spotyka się z odmową wypłaty odszkodowania za skręcenie kręgosłupa.

Odmowa odszkodowania za skręcenie kręgosłupa – co dalej?

Rażąco niskie odszkodowanie za skręcenie kręgosłupa szyjnego lub odmowa wypłaty odszkodowania za uraz kręgosłupa szyjnego, to podstawa do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Niejednokrotnie zdarza się, iż ubezpieczyciel odmawia wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania i zadośćuczynienia. PZU, WARTA, czy HESTIA neguje związek pomiędzy dolegliwościami a uszczerbkiem, jaki doznał poszkodowany w wyniku wypadku drogowego. Ubezpieczyciel wskazuje na brak uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem komunikacyjnym.

0% uszczerbku za skręcenie kręgosłupa szyjnego nie jest wystarczającym powodem do odmowy zapłaty odszkodowania z OC sprawcy. Zadośćuczynienie jest uzależnione od krzywdy, a nie od wysokości uszczerbku na zdrowiu. Tak więc nawet, gdy uszczerbek za skręcenie kręgosłupa wynosi 0%, to poszkodowany ma prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia. Ponadto w postępowaniu sądowym, poszkodowany jest badany przez niezależnego lekarza, biegłego sądowego. Biegły sądowy może ustalić znacznie wyższy uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego przez uraz karku.

Jakie odszkodowanie za skręcenie kręgosłupa szyjnego

Etap postępowania sądowego przynosi w tych sprawach dość wysokie odszkodowania i zadośćuczynienia za naderwanie odcinka szyjnego kręgosłupa, sięgające nawet kilkunastu tysięcy złotych. Nie można więc rezygnować z prawa do dochodzenia odszkodowania za skręcenie kręgosłupa. Warto zdecydować się na pozwanie ubezpieczyciela. Każdorazowo decyzja powinna być skonsultowana z prawnikiem od odszkodowania.

Kancelaria Odszkodowawcza z Wrocławia zajmuje się odszkodowaniami powypadkowymi i odzyskujemy wysokie odszkodowanie za skręcenie kręgosłupa w wypadku drogowym.