Kontakt w sprawie odszkodowania

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

* :
* :
* :
* :

Za co otrzymasz odszkodowanie

glowa korpus rece rece nogi

 

 

Część ciała Uraz Kwota odszkodowania
Głowa Uraz głowy od 1.5 tys. do 120 tys. zł
Uraz kręgosłupa szyjnego                od 1.0 tys. do 60 tys. zł
Uszkodzenia słuchu od 2.5 tys. do 150 tys. zł
Uszkodzenia wzroku od 3.5 tys. do 300 tys. zł

 
Część ciała Uraz Kwota odszkodowania
Korpus Uraz obojczyka od 2.5 tys. do 40 tys. zł
Urazy żeber od 4.5 tys. do 80 tys. zł
Uszkodzenia dróg żółciowych           od 20 tys. do 500 tys. zł
Urazy żołądka i jelit od 15 tys. do 90 tys. zł

 
Część ciała Uraz Kwota odszkodowania
Ręce Złamanie przedramienia                   od 2.5 tys. do 120 tys. zł
Złamania ramienia od 4.5 tys. do 75 tys. zł
Utrata opuszki palca od 3.0 tys. do 15 tys. zł
Amputacja kciuka od 10 tys.  do 60 tys. zł

 
Część ciała Uraz Kwota odszkodowania
Nogi Złamanie kości miednicy                   od 4.5 tys. do 130 tys. zł
Złamanie uda od 5.0 tys. do 180 tys. zł
Amputacja uda od 50 tys. do 210 tys. zł
Złamanie podudzia od 4.5 tys. do 150 tys. zł

 

 

Podane wartości odszkodowań mają charakter wstępny. Ostateczna wysokośc odszkodowania uzależniona jest od rodzaju urazu, jego trwałych następstw dla zdrowia poszkodowanego. Kwoty te nie obejmują roszczeń z tytułu zwrotu wszelkich niezbędnych wydatków poczynionych w związku z powstałą szkodą, kwoty utraconych korzyści, kwot z tytułu rent. 

Kwota odszkodowania może być wyższa w przypadku zlecenia KDRO.pl prowadzenia sprawy na drodze postępowania sądowego.