Zawał serca

Jeżeli doznałeś zawału mięśnia sercowego przy wykonywaniu pracy masz roszczenie o odszkodowanie wypadkowe z tytułu wypadku przy pracy.

Pracodawca sporządzi protokół powypadkowy, uwzględniający zeznania świadków oraz Twoje. Aby zawał serca był uznany jako wypadek przy pracy muszą zaistnieć okoliczności wskazujące, iż wypadek ten został wywołany nagłą przyczyną zewnętrzną i nie był uwarunkowany chorobą samoistną.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych stoi na stanowisku, iż zawał mięśnia sercowego nie jest zdarzeniem kwalifikującym się do miana wypadku przy pracy. Pracownik, który chce bronić swoich praw musi wiedzieć, że profesjonalna obsługa prawna może przyczynić się do zasądzenia przez Sąd odszkodowania.

 

Wskazówki dla osób, które doznały zawału serca w pracy:

 

1. nagłą przyczyną zewnętrzną pozwalającą zakwalifikować zawał serca jako wypadek przy pracy może być:

- podnoszenie znacznych ciężarów

- wykonywanie pracy w innych niż zwykle warunkach co spowodowało nadmierny wysiłek fizyczny

- działanie w dużym stresie

- brak przeszłości chorobowej kardiologicznej

2. zeznania świadków w protokole powypadkowym na okoliczność wystąpienia przyczyny zewnętrznej (wysiłek fizyczny) powinny być spójne

3. Zapoznaj się z protokołem powypadkowym. Możesz nanieść do niego własne uwagi.

4. Zleć sprawę prawnikom KDRO.

 

Poprowadzimy Twoją sprawę bez zaliczek. Zapewnimy konsultacje medyczne specjalistów. Będziemy reprezentować Ciebie przed ZUS oraz w Sądzie.