Uraz wywołany podnoszeniem ciężarów

Wielu poszkodowanych wpracy zgłasza wypadek w pracy polegający na powstaniu przepukliny brzusznej, wypukliny kręgosłupa powodującej ostre objawy korzeniowe lub też inne urazy przeciążeniowe. Niestety pomimo sporządzenia protokołu powypadkowego, odmawia im się wypłaty odszkodowania wypadkowego. Takie postępowanie jest krzywadzące dla pracownika, ale właściwa i profesjolna pomoc prawnika KDRO.pl może zagwarantować ochronę praw pracownika i wypłatę należnego odszkodowania.

Przyczyną takiego postępowania organu ZUS jest fakt, iż z definicji wypadku przy pracy wynika, iż wypadek taki jest nagłym zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną, powodującym uraz, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Orzecznicy ZUS najczęściej w w przypadku urazow spowodowanych podnoszeniem ciężarów negują występienie przyczyny zewnętrznej urazu i wskazują, iż przyczyną chorony jest schorzenie samoistne. Schorzenie saoistne, to schorzenie które wystepowało u pracownika przed wypadkiem, a jedynie ujawniło w się w trakcie wykonywania pracy.

Orzecznicy ZUS opiniują, iż przepuklina brzuszna występowała u pracownika przed wypadkiem, a jedynie na skutek podnoszenia ciężaru się ujawniła. Innym przypadkiem krzywdzącej opinii ZUS jest opinia, w której wskazuje się, iż ostry zespół korzeniowy (rwa kulszowa) wystepowały u  pracownika przed urazem, a wypuklina po prostu wcześniej już istniała, ale nie była zdiagnozowana bowiem pracownik nigdy nie badał się w tym kierunku. Z kolei przy zespołach bólowyck kręgosłupa szyjnego występujących po wypadku przy pracy orzecznicy ZUS wskazują, iż objawy bólowe i neurologiczne u pracownika są wynikiem procesów zwyrodnieniowych, a jedynie ujawniły się po wypadku.

W tych wszystkich wypadkach nasi prawnicy będą walczyć o twoje prawa i godne odszkodowanie, opierając się m.in. na opiniach współpracujących z Kancelarią najlepszych lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii, ortopedii, neurochirurgii i neurologi. Będziemy reprezentować Twoje interesy w postępowaniu powypadkowym oraz w Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

W naszej pracy opieramy się na bogatym orzecznictwie sądowym i własnym doświadczeniu. I tak w jednym z orzeczeń sąd stwierdził:

"Przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy, może być wykonywanie codziennych obowiązków pracowniczych, jeżeli przyczyniły się w znaczącym stopniu do pogorszenia samoistnej choroby pracownika."

 

Pamiętaj! Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych. Nasze wynagrodzenie jest płatne dopiero po odzyskaniu należnego odszkodowania.