Upadek z wysokości

Jeżeli miałeś upadek wysokości w pracy, wówczas pracodawca  zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania powypadkowego oraz do sporządzenia protokołu powypadkowego. Jako poszkodowany masz prawo wglądu w całość dokumentacji prowadzonej w tej sprawie, a pracodawca ma obowiązek okazania Tobie protokołu powypadkowego.


Na tym etapie musisz dokładnie przeczytać zapisy tego protokołu, czy wszystkie zapisy są zgodne z prawdą, a przede wszystkim czy nie zostałeś uznany za jedyną osobę odpowiedzialną za powstanie wypadku lub też czy też nie uznano, że przyczyniłeś się do powstania wypadku w pracy.
Zalecamy już na tym etapie postępowania skontaktowanie się z prawnikami KDRO.pl aby w pełni zabezpieczyć swoje prawa. Nie daj się ułagodzić słowami pracodawcy, że „jakoś tą sprawę załatwimy”. Jeżeli wypadek był spowodowany naruszeniami przepisów BHP przez pracodawcę, nie bój się takich zapisów wpisać do protokołu.
 

Jeżeli w protokole znajdzie się zapis, iż to ty spowodowałeś wypadek – jak najszybciej skontaktuj się z KDRO.pl Nie zapomnij do protokołu wpisać swoich zastrzeżeń – wpisz, że wypadek nie zdarzył się z Twojej winy, że wykonywałeś polecenia przełożonego, że plac budowy był niezabezpieczony.
Upadek z wysokości może być groźny dla Twojego zdrowia – poproś pracowników, aby wezwali Pogotowie Ratunkowe, jeżeli są zalecenia do obserwacji szpitalnej – nie wypisuj się ze szpitala na własne żądanie.
 

Pamiętaj! Za okres przebywania na zwolnieniu chorobowym przysługuje Ci świadczenie chorobowe w 100% wysokości.