Porażenie prądem

Porażenie prądem są niezwykle groźne dla zdrowia i życia. Każda osoba porażona prądem winna być poddana obserwacji szpitalnej. Objawy wczesne porażenia takie jak oparzenia termiczne mogą być błahe, co może spowodować bagatelizację stanu zdrowia. Do bardziej odległych skutków porażenia prądem może dojść po kilku dobach od porażenia. Mogą to być zaburzenia rytmu serca, nagłe zatrzymania krążenia a nawet zgon. Częstym skutkiem porażenia prądem są także upadki z wysokości powodujące poważne urazy wielonarządowe, złamania czaszki, kręgosłupa.

Taki wypadek przy pracy winien być każdorazowo zgłoszony przez pracodawcę do właściwych organów, a urządzenie elektryczne które spowodowało porażenie prądem winno być należycie zabezpieczone celem właściwego postępowania dowodowego.

Ze względu na poważne urazy, takie wypadki mogą być przedmiotem dochodzenia prokuratorskiego. Prokurator winien prowadzić postępowanie w sposób pozwalający na wykluczenie bądź potwierdzenie czynu przestępnego powodującego obrażenia ciała.

Tak więc w interesie poszkodowanego pracownika jest, aby w jak najkrótszym czasie od powstania wypadku był objęty opieką prawnika. Zabezpieczymy twoje prawa zarówno w  postępowaniu powypadkowym jak i w postępowaniu prokuratorskim (jeżeli takie będzie wszczęte).