Wypadek w taksówce

Jeżeli uległeś wpadkowi podczas przejazdu taksówką, bez znaczenia dla wysokości odszkodowania jest z czyjej winy nastąpił wypadek. Okoliczność ta ma jedynie znaczenie w procesie likwidacji szkody, w zakresie do którego z zakładów ubezpieczeń należy kierować roszczenia odszkodowawcze. W postępowaniu likwidacyjnym będzie pomocna urzędowa notatka policyjna, z której wynikać będzie który z kierowców ponosi winę za wypadek. Wskazane jest także we własnym zakresie zapisanie danych kierowców obu pojazdów, ich adresów oraz numerów polis ubezpieczeniowych OC wraz z numerami rejestracyjnymi pojazdów uczestniczących w wypadku.

Bez znaczenia dla wysokość odszkodowania jest także stopień pokrewieństwa czy znajomości z osobą sprawcy. W tej sprawie wypowiedział się Sąd Najwyższy (sygn. IV CR 230/76)stwierdzając: "Jeżeli pasażer doznał szkody na skutek zderzenia się dwóch pojazdów mechanicznych, Państwowy Zakład Ubezpieczeń ponosi wobec tego pasażera odpowiedzialność za całość szkody, choćby poszkodowany był osobą bliską posiadaczowi jednego z tych pojazdów. Zakład ten bowiem świadczy w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, dla którego poszkodowany jest osobą obcą".
 

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym jako pasażer taksówki, odzyskamy dla Ciebie najwyższe odszkodowanie.