Wypadek tramwajowy

W przypadku wypadku doznanego w tramwaju, nie daj się zbyć urzędnikom przedsiębiorstwa komunikacyjnego, którzy często przekonują poszkodowanego, iż tramwaj nie podlega ubezpieczeniu OC. Odpowiedzialność posiadacza tramwaju jest wzmożona, oparta na zasadzie ryzyka. Oznacza to, iż to na Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej lub innym podmiocie będącym posiadaczem tramwaju spoczywa obowiązek udowodnienia faktu, iż do wypadku nie doszło z winy posiadacza tramwaju. Jedynym wypadkiem, kiedy posiadacz tramwaju nie odpowiada za szkodę, jest zdarzenie do którego doszło z winy innego sprawcy. Tak więc jeżeli nawet tramwaj nie ma wykupionej polisy OC, roszczenia odszkodowawcze można kierować bezpośrednio do posiadacza tramwaju.

Rodzaj opdowiedzialności posiadacza tramwaju ma istotne znaczenie przy urazach powstałych w tramwaju na skutek szarpnięcia, nagłego hamowania itp. Jeżeli w podobnej sytuacji doznaliśmy np. złamania ręki, to jesteśmy uprawnieni do dochodzenia odszkodowania od posiadacza tramwaju, chyba że ten udowodni nam, iż do urazu doszło tylko i z wyłącznej naszej winy, na przykład na skutek potknięcia się o nogę innego współpasażera. Z powyższego przykładu wynika jak bardzo istotni mogą być świadkowie całej sytuacji. W przypadku takiego zdarzenia należy poprosić świadków o podanie co najmniej imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.

Szybkie działania  Kancelarii KDRO.pl, zapewnią Tobie odzyskanie najwyższego odszkodowania od podmiotu odpowiedzialnego za powstałe urazy.