Wypadek spowodowany przez osobę nietrzeźwą

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku, którego sprawcą była osoba była pod wpływem alkoholu musisz wiedzieć, iż nie ma to wpływu na możliwość uzyskania odszkodowania. Co prawda Towarzystwo Ubezpieczeń może dochodzić od nietrzeźwego sprawcy dalszego zwrotu świadczeń wypłaconych Tobie przez Ubezpieczalnię, to jednak Towarzystwo Ubezpieczeniowe jest zobowiązane do likwidacji szkody i wypłaty Tobie odszkodowania, zadośćuczynienia, czy też ewentualnej renty.

Sytuacja prawnokarna nietrzeźwego kierowcy jest taka, iż orzeczenie które zapadnie w procesie karnym nie będzie obejmować warunkowego zawieszania wykonania kary oraz utraci on dożywotnio prawo jazdy.

Jeżeli jednak zostałeś poszkodowany w wypadku, w którym uczestniczyłeś jako pasażer pojazdu kierowanego przez nietrzeźwego kierowcę musisz się liczyć z tym, iż Towarzystwo Ubezpieczeniowe będzie chciało wypłacić Tobie jak najmniejsze odszkodowanie. Zgodnie z ustaloną linią orzeczniczą Sąd może uznać, iż wsiadając do pojazdu kierowanego przez nietrzeźwego kierowcę, byłeś świadomy grożącego Tobie ryzyka, które jednak zbagatelizowałeś, a więc niejako przyczyniłeś się do powstania szkody. Jeszcze mniejsze odszkodowanie możesz uzyskać, jeżeli dowody będą wskazywać, iż spożywałeś alkohol w samochodzie sprawcy.