Wypadek autobusowy

Jeżeli jesteś pasażerem, który doznał urazu w autobusie lub innym środku komunikacji publicznej należy Ci się odszkodowanie.

Odpowiedzialność właściciela lub użytkownika środka komunikacji publicznej jest znacznie bardziej zaostrzona w porównaniu z odpowiedzialnością właściciela  samochodu osobowego. Jest to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Oznacza to, iż jedyną okolicznością mogącą skutkować odmową wypłaty odszkodowania jest całkowita wina w zaistnieniu szkody po stronie poszkodowanego pasażera, siła wyższa lub fakt, że szkoda nastąpiła wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą posiadacz autobusu nie ponosi odpowiedzialności (np. inny pasażer przez własną nieuwagę nadepnął nam na nogę powodując złamanie palca stopy).

Zgodnie z linią orzecznictwa pęknięcie opony, oblodzenie drogi powodujące poślizg autobusu, mgła na drodze, atak padaczki kierowcy nie są okolicznościami stanowiącymi siłę wyższą, wyłączającą odpowiedzialność posiadacza autobusu.

Nagminną praktyką jest odmowa wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe z  tytułu odpowiedzialności OC sprawcy. Przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania wskazywaną przez "ubezpieczalnie" jest brak udowodnienia winy podmiotowi ewentualnie odpowiedzialnemu za powstanie szkody. Powoływanie się w tym miejscu na art. 415kc jest całkowicie chybione, a działania te są ewidentną próbą uniknięcia wypłaty słusznego odszkodowania. Jak wskazaliśmy powyżej, odpowiedzialność w przypadku pojazdów komunikacji publicznej jest wzmożona i to na właścicielu autobusu lub "Ubezpieczalni" spoczywa obowiązek uwolnienia się od odpowiedzialności poprzez udowodnienie pasażerowi, iż uległ wypadkowi wyłącznie z własnej winy. W przeciwnym razie mamy prawo do odszkodowania.

Najczęstszymi wypadkami "autobusowymi" są zwichnięcia i złamania spowodowane nagłym manewrem przyspieszania, hamowania, skrętu lub spowodowane przytrzaśnięciem drzwiami. W tych wypadkach nie można mówić o wyłącznej winie pasażera, a więc roszczenia poszkodowanego pasażera będą zawsze słuszne. Profesjonalna Kancelaria, na podstawie zebranych dowodów, opinii biegłych odzyska dla Ciebie słusznie należne Ci odszkodowanie.

Właściciele autobusów zazwyczaj ukrywają przed poszkodowanym, iż pojazd jest dodatkowo ubezpieczony polisą od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków" (NNW). Należy zawsze wezwać właściciela autobusu, aby ten oświadczył się czy pojazd był w momencie wypadku ubezpieczony polisą NNW. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, pamiętaj iż oprócz odszkodowania z polisy OC należy się Tobie dodatkowe odszkodowanie z NNW. Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie może pomniejszać wypłaty odszkodowania z OC, o kwotę odszkodowania wypłaconego z NNW.

Pierwsza i najważniejsza rzecz to zebrać dowody potwierdzające ,że wypadek nastąpił z winy kierowcy prowadzącego autobus lub inny środek komunikacji miejskiej. Dowodami mogą być zeznania współpasażerów, którzy zechcą spisać oświadczenie w tej sprawie oraz podać swoje dane łącznie z numerem dowodu osobistego, zeznania innych świadków, którzy widzieli wypadek, zeznania lekarza Pogotowia Ratunkowego, ratownika medycznego, kierowcy karetki, zeznania wezwanego na miejsce wypadku policjanta czy też strażnika miejskiego, zdjęcia zrobione od razu na miejscu wypadku obrazujące ogrom szkody (mogą być wykonane nawet telefonem komórkowym, który w dzisiejszych czasach, każdy z nas ma przy sobie), wreszcie dokumenty potwierdzające uraz (np.: diagnoza lekarska, wypis ze szpitala).Co więcej, jeżeli podczas wypadku uszkodzony został jakiś wartościowy przedmiot np. rozbity został komputer lub drogi aparat fotograficzny,  zniszczona została odzież poszkodowanego uzyskamy odszkodowania za utracone lub zniszczone podczas wypadku przedmioty.