Potrącenie pieszego

Skutki potrącenia pieszego są często poważne, zwykle są to urazy wielonarządowe, po których poszkodowany pieszy musi być długi czas hospitalizowany, często przechodzi skomplikowane zabiegi operacyjne, musi przechodzić długotrwałą i kosztowną rehabilitację.
 
Rozległe urazy ciała są wynikiem dużej różnicy mas pomiędzy ciałem ludzkim a pojazdem samochodowym.
 
Sądownictwo polskie w swoim orzecznictwie niejako chroni poszkodowanego pieszego, co wyraża się m.in. w tym iż w przypadkach nagłego wtargnięcia na przejście dla pieszych nie miarkuje się wysokości zasądzanego na rzecz poszkodowanego pieszego odszkodowania ze względu na ewentualne przyczynienie się pieszego do wypadku. Tak więc niesłusznie w takich wypadkach Towarzystwa Ubezpieczeniowe wypłacają mniejsze odszkodowania uzasadniając to faktem, iż do wypadku doszło z winy pieszego.
 
W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy stwierdził :" Osoba piesza przechodząca przez jednię w miejscu oznaczonym powinna mieć zapewniona maksymalne bezpieczeństwo [...] Kierowca zawsze musi się liczyć z możliwością pojawienia się na jezdni osoby pieszej, jest więc obowiązany zmniejszyć szybkość do granic pozwalających w razie potrzeby na natychmiastowe zatrzymanie pojazdu. W związku z tym kierowca ma obowiązek obserwowania nie tylko jezdni, ale również przylegającego do jezdni chodnika.
Tak więc pozycja poszkodowanego jest uprzywilejowana  i nie można miarkować odszkodowania, nie tylko w przypadku wtargnięcia na jezdnię w miejscu przejścia dla pieszych, ale także w przypadku przejścia przez jezdnię w miejscach nieoznakowanych.
 
Jeżeli zostałeś potrącony przez pojazd pamiętaj, iż pierwszym impulsem wielu kierowców jest spojrzenie w lusterko, po to by stwierdzić "czy ktoś mnie zobaczył", a w przypadku negatywnej odpowiedzi taki kierowca będzie miał nieodpartą pokusę zbiegnięcia z miejsca wypadku. Dlatego potrącony pieszy powinien starać się zapamiętać pojazd sprawcy i ewentualnie numery rejestracyjne pojazdu. W sprawach o odszkodowanie za potrącenie pieszego bardzo ważne jest zapisanie danych wszelkich świadków, którzy widzieli wypadek, zeznania lekarza pogotowia, sanitariusza, ratownika medycznego, kierowcy karetki, zeznania wezwanego na miejsce wypadku strażnika miejskiego lub  policjanta, a nawet uzyskanie nagrań z monitoringu jeżeli taki znajdował się w miejscu zdarzenia. W przypadkach potrąceń pieszych zwykle  prowadzone  jest dochodzenie przez organy państwowe, jednak w pierwszej kolejności to od poszkodowanego i osób będących świadkami zdarzenia zależy jak potoczy się sprawa odszkodowawcza. Aby uzyskać jak najwyższe odszkodowanie ważne jest zebranie całej dokumentacji potwierdzającej uraz np. karta zlecenia wyjazdu Pogotowia Ratunkowego ,wypis ze szpitala itd. Warto też zgromadzić potwierdzenia wszystkich wydatków poniesionych w związku z wypadkiem: rachunki za wizyty u lekarza, za zakup leków, opatrunków, za niezbędny sprzęt, rehabilitację, za dojazdy do gabinetu lekarskiego lub szpitala.
 
Pamiętaj! Jeżeli sprawca szkody pozostanie nie zidentyfikowany, jak również nie zostaną ustalone dane pojazdu, którym poruszał się sprawca, możesz dochodzić odszkodowania od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
 
Jeżeli organy państwowe umorzą dochodzenie, pamiętajmy że służy nam zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
 
Nasza Kancelaria poprowadzi dla poszkodowanych zarówno sprawę na etapie przedsądowym, jak też będziemy Państwa reprezentować w postępowaniu karnym i cywilnym sądowym. Będziemy bronić Waszych praw!