Poszkodowany pasażer sprawcy

Jeżeli zostałeś poszkodowany jako pasażer pojazdu mechanicznego w wypadku komunikacyjnym, przysługują Tobie roszczenia odszkodowawcze względem sprawcy wypadku jak i przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu, w którym ubezpieczony był polisą OC pojazd sprawcy. Wybór należy do poszkodowanego, ale w zdecydowanej większości roszczenia są kierowane do tzw. Ubezpieczalni.


W procesie likwidacji szkody Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawdzi, czy w chwili wypadku byłeś zapięty w pasy bezpieczeństwa, czy byłeś pod wpływam alkoholu lub innych środków odurzających. Są to okoliczności mogące skutkować ewentualnym zmniejszeniem wypłaty odszkodowania.
Istotnym zagadnieniem jest, czy Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie pasażerowi-małżonkowi, który jechał pojazdem kierowanym przez współmałżonka – sprawcę wypadku, w sytuacji, gdy pojazd którym poruszali się wchodził w skład ich majątku wspólnego małżeńskiego.
 

Zagadnienie to rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19.01.2007r. (sygn. akt . III CZP 146/06) stwierdzając , iż „zakład ubezpieczeń odpowiada z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkodę na osobie wyrządzoną przez kierowcę pojazdu jego posiadaczowi lub współposiadaczowi”.

Tak więc Towarzystwo Ubezpieczeniowe odpowiada w omawianym przypadku za szkodę osobową wyrządzoną współmałżonkowi. Zasada ta nie rozciąga się jednak na odpowiedzialność za szkody rzeczowe (zniszczone mienie).