Kontakt w sprawie odszkodowania

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

* :
* :
* :
* :

Wypłacone odszkodowania za wypadki komunikacyjne

Kancelaria Odszkodowawcza KDRO.pl reprezentuje klientów w sprawach o odszkodowania za wypadki komunikacyjne oraz sprawach o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

 

KDRO.pl prowadzi sprawy negocjując wysokość należnego odszkodowania z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, ale także w imieniu klientów prowadzi dalej sprawy przed sądem cywilnym. Ponadto poszkodowani sa reprezentowani jako pokrzywdzeni w postępowaniu karnym toczącym się przeciwko sprawcy wypadku, a także za ich zgodą przystępujemy do spraw karnych jako oskarżycielie posiłkowi, wnosząc dodatkowo o zasądzenie od sprawcy na rzecz pokrzywdzonego wysokiej nawiązki. Nasi klienci mogą także być reprezentowani w postępowaniach przed ZUS oraz przed wydziałami pracy sądów powszechnych.

Wszelkie zlecenia nie wiążą się z zapłatą zaliczek lub innych opłat z góry. Nasze honorarium jest płatne dopiero po wypłacie kwot odszkodowania.

 

Poniżej znajdują się opisy niektórych ze spraw o odszkodowania z tytułu szkody poniesionej na skutek wypadku komunikacyjnego, prowadzonych przez Kancelarię KDRO.pl

 


 

1. Sprawa Pana Mirosława, motocyklisty, który na skutek szybkiego działania Kancelarii, otrzymał 83.000zł odszkodowania.