Kontakt w sprawie odszkodowania

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

* :
* :
* :
* :

Ubezpieczyciel nie chce wypłacić większego odszkodowania a nie stać mnie na Sąd i adwokata. Co zrobić?

W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy odszkodowawczej KDRO.pl - nasza Kancelaria monitoruje prawidłowość prowadzenia postępowania likwidacyjnego przez odpowiedzialne Towarzystwo Ubezpieczenowe. Po otrzymaniu decyzji w przedmiocie wymiaru przyznanego odszkodowania udzialamy klientowi obszernej informacji w przedmiocie przysługujących poszkodowanemu praw oraz określamy wysokość ewentualnych dalszych roszczeń.

Po podjęciu przez Klienta decyzji o skierowaniu sprawy odszkodowawczej na drogę postępowania sądowego, klient objęty jest obsługa prawną świadczoną przez radcę prawnego. Reprezentacja klilentów przez radcę prawnego nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami, nasze wynagrodzenie jest stałe zgodne z pierwotnie zawartą umową. Radca prawny będzie reprezentował Państwa interesy w Sądach wszystkich instancji oraz w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego.

Ponieważ "prawo do sądu" wiąże się z wpłatą opłat sądowych oraz ponoszeniem zaliczek na biegłych sądowych, poinformujemy Państwa czy istnieją przesłanki, abyście skorzystali z prawa do do zwolnienia od kosztów sądowych. W przypadku, gdy niestety nie zostaniecie Państwo zwolnieni przez Sąd od ponoszenia tych opłat, Kancelaria na mocy odrębnej umowy gwarantuje Państwu pokrycie tych kosztów z własnych środków.

Z Kancelarią Odszkodowawczą KDRO.pl stać Państwa na walkę o najwyższe z możliwych odszkodowanie.