Kontakt w sprawie odszkodowania

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

* :
* :
* :
* :

Odszkodowania za szkody starsze niż 3 lata

Wiele osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych, które zdarzyły się w latach 90-tych ubiegłego stulecia oraz na początku XXI wieku, nie zgłosiło się po odszkodowanie lub też odmówiono im wypłaty odszkodowania. Było to spowodowane  małą świadomością prawną poszkodowanych lub często wprowadzeniem w błąd poszkodowanych i ich najbliższych przez firmy ubezpieczeniowe.

 

Kancelaria oferuje pomoc w odzyskaniu odszkodowań nigdy nie wypłaconych, za szkody nie starsze niż 20 lat. Warunkiem podjęcia się takiego zlecenia jest to, iż poszkodowany doznał szkody na skutek wypadku, którego sprawca został skazany prawomocnym wyrokiem sądu karnego za przestępstwo. W przypadku wypadków komunikacyjnych najczęstszą podstawą prawną wydania skazującego wyroku karnego jest artykuł 177 § 1 i 2 kodeksu karnego.

 

Działając w imieniu klienta uzyskamy odpisy niezbędnych dokumentów w sądzie, a następnie bez opłat wstępnych przeprowadzimy niezbędne czynności przedsądowe oraz przed sądami, celem wypłaty należnego odszkodowania za wypadki, które zdarzyły się do 20 lat wstecz. Również prowadzimy sprawy o odszkodowania za śmierć osoby bliskiej, jeżeli śmiertelny wypadek zdarzył się ponad 3 lata wstecz, a najbliżsi osoby zmarłej nie otrzymali żadnego odszkodowania.

 

Prowadzimy sprawy o odszkodowania za wypadki, które miały miejsce nawet 20 lat temu.