Kontakt w sprawie odszkodowania

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

* :
* :
* :
* :

Mój krewny został ciężko ranny w wypadku i nie może przyjechać do Kancelarii. Czy jest możliwość podpisania umowy w jego imieniu?

Jeżeli poszkodowany nie jest ze względów zdrowotnych lub też innych względów przyjechać do Kancelarii celem zawarcia umowy, nasi pracownicy skontaktują się z nim i umówią na osobiste spotkanie, celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i w dalszej kolejności celem zawarcia umowy i podpisania niezbędnych pełnomocnictw.

Dojazd naszego pracownika do poszkodowanego nie wiąże się z jakimikolwiek dodatkowymi opłatami. Podpisując umowę z KDRO.pl nie ponosisz żadnych opłat wstępnych. Nasze wynagrodzenie zapłacisz nam dopiero po skutecznym wyegzekwowaniu świadczenia odszkodowawczego.

Jeżeli chcielibyście podpisać umowę w imieniu osoby poszkodowanej, wówczas wymagamy od Państwa stosownego pełnomocnictwa do podpisania takiej umowy w zastępstwie osoby poszkodowanej. W przypadku poszkodowanych osób poniżej 18 roku życia, umowę w ich imieniu podpisują oboje rodzice lub inni przedstawiciele ustawowi.

Prawnik KDRO.pl przed przyjazdem do poszkodowanego może przeprowadzić z Państwem krótką rozmowę telefoniczną celem wstępnej oceny zasadności Państwa roszczeń.