Kontakt w sprawie odszkodowania

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

* :
* :
* :
* :

Ile kosztuje Państwa pomoc?

KDRO.pl zapewnia nieodpłatne konsultacje wszystkim zainteresowanym odzyskaniem odszkodowania. Po dogłębnej analizie Państwa sprawy udzielimy porady w przedmiocie zasadności roszczenia, wysokości potencjalnych roszczeń, jak i szans na wygraną w Sądzie.


W przypadku zlecenia Kancelarii prowadzenia Państwa sprawy, nie pobieramy żadnych opłat wstępnych i zaliczek.

Odzyskane odszkodowanie podmiot odpowiedzialny wypłaca do rąk Klienta lub na jego rachunek bankowy. Nasze wynagrodzenie wypłaca nam klient tylko i wyłącznie po skutecznym wyegzekwowania odszkodowania i wypłaceniu go klientowi przez odpowiedzialny podmiot.


Nasze wynagrodzenie wynosi:


- sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej – od 15% od wypłaconego odszkodowania


- sprawy o błędy medyczne i sprawy przeciwko Zakładom Opieki Zdrowotnej – od 20% od wypłaconego odszkodowania
 

- sprawy pracownicze o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego – 15%


- wszelkie inne sprawy odszkodowawcze – od 15% od wypłaconego odszkodowania


- reprezentacja pokrzywdzonego w sprawie karnej przez radcę prawnego lub adwokata – bez opłat dodatkowych
 

- reprezentacja klienta w Sądzie przez radcę prawnego lub adwokata – bez opłat dodatkowych