Kontakt w sprawie odszkodowania

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

* :
* :
* :
* :

Czy mogę przejść do Państwa z innej Kancelarii Odszkodowawczej?

Wielu z naszych klientów przeniosło prowadzenie sprawy do naszej Kancelarii z innych Kancelarii Odszkodowawczych oraz Kancelarii Adwokackich, czy też Kancelarii Radcy Prawnego.

Najczęstszą przyczyną zmiany Kancelarii jest utrata zaufania, nierzetelność, niedostateczne zaangażowanie w sprawę oraz zbyt wysokie wynagrodzenie Kancelarii. Klienci, którzy pragną zmienić swojego pełnomocnika należą do najbardziej wymagających klientów, bowiem należy sprostać ich oczekiwaniom i być lepszym od poprzedników.

Przejęcie klienta z innej Kancelarii zazwyczaj poprzedzone jest wieloma spotkaniami i konsultacjami. Klient przed podjęciem ostatecznej decyzji musi być świadom swojej decyzji, a Kancelaria musi zdobyć jego zaufanie, które wcześniej zwykle zostało mocno nadszarpnięte.

Każdorazowe przejście klienta do naszej Kancelarii jest wyłączną i świadomą decyzją klienta.

Przed podpisaniem umowy z KDRO.pl wymagamy aby klient skutecznie rozwiązał umowę z poprzednim pełnomocnikiem. Jeżeli w umowie wiążącej klienta z poprzednią Kancelarią znajdują się niedozwolone klauzule, klient może liczyć na pełne prawne wsparcie Kancelarii w ewentualnych sporach z poprzednią Kancelarią.