Kontakt w sprawie odszkodowania

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

* :
* :
* :
* :

Czy Kancelaria zajmie się kompleksowo odszkodowaniem za obrażenia ciała i uszkodzenie samochodu?

Sprawy o odszkodowania za szkody osobowe i szkody na pojeździe prowadzone są zwykle  w różnych referatach Towarzystw Ubezpieczeniowych. Są to dwa odrębne postępowania likwidacyjne. Nie zmienia to faktu, iż Kancelaria Odszkodowawcza KDRO.pl prowadzi w imieniu naszego Klienta całość procesu likwidacyjnego zarówno dotyczącego szkody osobowej jak i odszkodowania za zniszczony pojazd z polisy OC lub AutoCasco. Dodatkowo dochodzimy odszkodowania z polisy NNW pojazdu, którym poruszał się poszkodowany.

W postępowaniu sądowym szkoda osobowa i szkoda rzeczowa za zniszczenie pojazdu może być dochodzona w jednym przewodzie sądowym.