Kontakt w sprawie odszkodowania

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

* :
* :
* :
* :

Czy Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowanie za szkody wyrządzone w innych krajach?

Kancelaria podejmie się prowadzenia spraw odszkodowawczych bez względu na to, gdzie nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie szkody. Prowadzimy postępowania likwidacyjne dotyczących szkód powstałych zarówno w krajach Unii Europejskiej jak i w innych krajach Europy i świata.

Nasze wynagrodzenie jest płatne dopiero po odzyskaniu należnego odszkodowania. Podejmiemy się prowadzenia spraw o odszkodowanie za szkody powstałe poza terytorium Polski bez pobierania jakichkolwiek zaliczek.